Już wkrótce każdy nabywca będzie mógł otrzymać e-paragon – wszystko za sprawą nowego rozporządzenia, które ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Wprowadza ono nowoczesne standardy techniczne dla kas fiskalnych, m.in. wycofuje z użytku urządzenia z dwiema rolkami paragonu i wprowadza wymóg posiadania interfejsów zewnętrznych. Sprawdź, jakie zmiany czekają użytkowników kas fiskalnych i kto będzie musiał wymienić urządzenia na nowe.
O planach Ministerstwa Rozwoju dotyczących wprowadzenia paragonów elektronicznych słychać było już od jakiegoś czasu. Teraz już wiemy, jak ma wyglądać przyszłość użytkowników kas i drukarek fiskalnych – na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowego rozporządzenia, które ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.08.2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2013 r. poz. 1076). Wejście w życie tego aktu prawnego planowane jest na 1 stycznia 2018 r.
Zapowiada się sporo zmian – wiążą się one m.in. z wprowadzeniem od 1 lipca 2016 r. wymogu przekazywania danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Celem nowych przepisów ma być cyfryzacja dokumentów i raportów fiskalnych oraz umożliwienie przesyłania ich do Centralnego Rejestru Paragonów (repozytorium) prowadzonego przez Ministerstwo Finansów.

E-paragon – nowe przepisy dotyczące kas

W nowym stanie prawnym paragony fiskalne mają być emitowane nie tylko w postaci wydruku, ale także jako dokumenty elektroniczne (e-paragon) – na życzenie nabywcy. Resort rozwoju planuje wprowadzenie standardu udostępniania klientom paragonów elektronicznych. Rozwiązanie to okaże się korzystne nie tylko dla konsumentów, ale także m.in. dla sklepów internetowych oraz firm świadczących usługi przez internet – od tej pory będą one mogły przesyłać klientom e-paragony zamiast tradycyjnych wydruków.
Zlikwidowana zostanie możliwość przechowywania kopii dokumentów fiskalnych w postaci papierowej. Oznacza to, iż podatnicy będą mogli stosować wyłącznie kasy fiskalne z elektroniczną kopią paragonu. Dokumenty te będą przechowywane jedynie w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej. Ze względów praktycznych jest to zmiana zdecydowanie na lepsze – obowiązujące przepisy nakazują bowiem przechowywanie kopii paragonów fiskalnych przez 5 lat od zakończenia roku, w którym upłynął termin płatności podatku z danej sprzedaży. Przez tak długi czas nawet prawidłowo przechowywane dokumenty mogą wyblaknąć i stać się nieczytelne. Wprowadzenie wymogu archiwizowania danych wyłącznie w postaci cyfrowej całkowicie zlikwiduje ten problem.

Nowe rozporządzenie określa też standard komunikacji pomiędzy kasą rejestrującą a terminalem płatniczym – celem tej zmiany jest zwiększenie zakresu akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie polskim konsumentom dostępu do paragonów elektronicznych w jednym miejscu.

Definicje w projekcie rozporządzenia

Wprowadzenie powyższych zmian wymagało też stworzenia nowych i zmodyfikowania istniejących definicji. Warto zwrócić uwagę chociażby na poniższe fragmenty projektu:

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) dokumencie fiskalnym – rozumie się przez to każdy dokument w postaci papierowej i w postaci elektronicznej, emitowany przez kasę, oznaczony logiem fiskalnym – dla formy elektronicznej stanowiącym oznaczenie PL, obejmujący paragony fiskalne, paragony fiskalne anulowane, raporty fiskalne i faktury;
(…)
23) repozytorium – rozumie się przez to zewnętrzny system, do którego kasa przesyła dokumenty elektroniczne przez nią emitowane oraz zawierający informacje o wybranych parametrach pracy kasy, umożliwiający pobranie ich przez kasę;
(…)
24) repozytorium testowym – rozumie się przez to takie repozytorium, które umożliwia wykonanie testów współpracy kasy z tym repozytorium;

W nowym stanie prawnym kasa fiskalna będzie musiała posiadać interfejsy zewnętrzne. Zestaw elementów urządzenia rejestrującego zostanie też poszerzony o interfejs komunikacyjny do terminala płatniczego.
W uzasadnieniu do projektu minister rozwoju podkreślił wprawdzie, iż obecnie funkcjonujący system fiskalizacji jest bezpieczny, a system homologacji weryfikujący bezpieczeństwo urządzeń ustandaryzowany, brak jest jednak dostosowania urządzeń do realizacji centralnego raportowania transakcji. Konieczne okazuje się więc wprowadzenie powszechnego standardu połączenia kas z centralnym repozytorium i z terminalami płatniczymi.
Wprowadzenie tak wielu zmian będzie się wiązało z koniecznością wymiany urządzeń fiskalnych niedostosowanych do nowych przepisów. Czy ustawodawca da na to czas podatnikom i czy przewiduje jakieś formy wsparcia finansowego dla firm – tego nie wiadomo. Z pewnością kwestie te staną się jasne jeszcze przed 1 stycznia 2018 r.