Księga przychodów i rozchodów

Powierz jej prowadzenie doświadczonym księgowym

 

Oszczędź czas i wzmocnij pozycję swojej firmy na rynku!

 

Powierz prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów doświadczonym księgowym z biura rachunkowego BUCHCOM w Pruszkowie i skup się na mnożeniu swoich zysków!

Księga przychodów i rozchodów – forma prowadzenia księgowości najpopularniejsza wśród małych i średnich firm. Prostsza niż księgi rachunkowe, wymaga jednak nie tylko znajomości zasad dokonywania w niej zapisów, ale też prawidłowego prowadzenia ewidencji, znajomości przepisów prawa podatkowego oraz ciągłego aktualizowania swojej wiedzy – wytyczne ustawodawcy cały czas się zmieniają!

Jakie akty prawne powinna dobrze znać osoba prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów? Przede wszystkim rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 728). Ponadto przepisy Ordynacji podatkowej, ustawy o VAT (nawet jeśli podatnik korzysta ze zwolnienia z tego podatku!), rozporządzeń dotyczących obowiązku stosowania kas fiskalnych, a także ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To tylko niektóre z aktów prawnych, które trzeba znać, aby prawidłowo prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Czy masz czas, aby robić to samemu?

Większość przedsiębiorców, nawet tych znających podstawy księgowości, decyduje się powierzyć swoje rozliczenia specjaliście. Księgowi z biura rachunkowego BUCHCOM w Pruszkowie to doświadczeni specjaliści, posiadający certyfikaty Ministerstwa Finansów, rzetelni i terminowi, zawsze dobrze zaznajomieni z aktualnymi przepisami prawa podatkowego.

Księga przychodów i rozchodów z biurem rachunkowym BUCHCOM w Pruszkowie

W zakres usług świadczonych przez naszych wykwalifikowanych księgowych wchodzi prowadzenie:

 • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) – zawsze rzetelnie, terminowo i zgodnie z przepisami
 • Ewidencji VAT zakupu i sprzedaży
 • Ewidencji przebiegu pojazdów
 • Ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tabel amortyzacyjnych wraz z naliczeniem odpisów amortyzacyjnych
 • Ewidencji wyposażenia na postawie rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi
 • Dokumentacji kadrowo-płacowej

Ponadto sporządzamy:

 • faktury wewnętrzne dla wewnątrzwspólnowego nabycia towarów, importu usług oraz „odwrotnego obciążenia”
 • noty korygujące
 • dowody wewnętrzne
 • Jednolite Pliki Kontrolne (JPK) do e-kontroli z prowadzonych ksiąg podatkowych
 • Jednolite Pliki Kontrolne z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) wraz z wymaganą przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa, elektroniczną wysyłką do centralnego systemu Ministerstwa Finansów
 • deklaracje i raporty ZUS (w zakres usługi wchodzi też elektroniczna wysyłka do ZUS)
 • deklaracje podatkowe (z elektroniczną wysyłką do urzędów)
 • rozliczenia roczne pracowników PIT-40
 • zeznania roczne PIT-36 dla podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego wg skali podatkowej
 • zeznania roczne PIT-36L dla podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego metodą liniową
 • rozliczenia roczne właścicieli, wspólników spółek osobowych w zależności od wybranego sposobu opodatkowania
 • PIT-11 – informacje roczne dla pracowników, zleceniobiorców, wykonawców (z elektroniczną wysyłką do urzędów)
 • informacje roczne dla osób ubezpieczonych: pracowników, zleceniobiorców

 

Ustalamy wysokość należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (zarówno miesięcznych, jak i kwartalnych).

Każdorazowo informujemy o wysokości podatków i składek na ubezpieczenia oraz terminach ich płatności.

Reprezentujemy podatnika, któremu prowadzimy księgowość, przez organami podatkowymi i ZUS – także podczas dokonywanej kontroli.

Występujemy o zwrot podatku VAT oraz przygotowujemy dokumenty dotyczące tego zwrotu na wezwanie organów skarbowych.

 

Naszym Klientom udostępniamy nowoczesny, funkcjonalny, a zarazem wyjątkowo prosty w obsłudze program do fakturowania online – Subiekt 123.

W swojej pracy również korzystamy z oprogramowania firmy InsERT – profesjonalnych systemów do prowadzenia księgowości.