BUCHCOM – Serwis kas fiskalny w Pruszkowie

to autoryzowany serwis fiskalny wiodących producentów urządzeń fiskalnych w Polsce takich jak: Posnet, Elzab oraz Novitus. Naszym Klientom daje to gwarancję najwyższej jakości usług. W naszej ofercie znajdują się wyłącznie kasy i drukarki fiskalne posiadające ważną homologację, dostosowane do potrzeb różnych firm. Jako autoryzowany sklep i serwis fiskalny w Pruszkowie oferujemy fachowe doradztwo przy wyborze urządzenia – dobrze znamy specyfikę lokalnego rynku, dzięki czemu potrafimy optymalnie dopasować sprzęt do potrzeb Klienta. Dzięki wieloletniej współpracy z producentami kas fiskalnych jesteśmy w stanie zagwarantować atrakcyjne ceny produktów oraz okazjonalne rabaty. Współpracujemy z podatnikami działającymi w różnych branżach, m.in. handlowej, gastronomicznej, medycznej, prawniczej, motoryzacyjnej czy fryzjerskiej – dzięki temu wiemy, jakie urządzenie fiskalne najlepiej sprawdzi się w danej działalności.

 

serwis kas fiskalnych pruszków

 

Warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas fiskalnych oraz wymogi, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas fiskalnych, określone są w Rozdziale 3 – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Ustawodawca określił definicję podmiotu prowadzącego serwis główny (zwany dalej: serwis główny) oraz podmiotu prowadzącego serwis kas (zwany dalej: serwis autoryzowany).

 

Serwis główny

 

Przez podmiot prowadzący serwis główny należy rozumieć:

–  producenta krajowego danego typu kasy prowadzącego jej serwis,
–  podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu danego typu kasy prowadzący jej serwis,
–  podmiot, któremu przekazano prowadzenie serwisu kas na podstawie umowy, o której mowa w § 29 rozporządzenia w sprawie kas.

podstawa prawna:

§ 18. 1. Serwis kas organizuje i prowadzi podmiot prowadzący serwis główny.
2. Producent krajowy lub podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar potwierdzającej spełnienie przez dany typ kasy funkcji oraz kryteriów             i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje na temat zorganizowania serwisu kas (schemat organizacyjny oraz jego rozmieszczenie w kraju). 

§ 29. 1. Zaprzestanie prowadzenia serwisu kas przez podmiot prowadzący serwis główny, niezależnie od przyczyny, może być dokonane po uprzednim przekazaniu jego prowadzenia podmiotowi przejmującemu ten serwis kas. Przekazanie następuje w drodze umowy sporządzonej w formie pisemnej.

 

Podmiot prowadzący serwis kas 

 

Serwis autoryzowany może prowadzić przedsiębiorca, któremu serwis główny, na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w § 20 rozporządzenia w sprawie kas, zlecił wykonywanie serwisu kas. na treść

podstawa prawna:

 § 20. Podmiot prowadzący serwis główny może na podstawie umowy pisemnej zlecić (autoryzacja) podmiotowi prowadzącemu serwis kas wykonywanie serwisu kas. Zlecenie nie obejmuje czynności zastrzeżonych dla podmiotu prowadzącego serwis główny.

 

Szkolenia

Oczywiście wsparcie naszym specjalistów nie kończy się na sprzedaży i instalacji kasy. Dla zainteresowanych osób organizujemy w naszym serwisie bezpłatne szkolenie z obsługi wybranego urządzenia fiskalnego. Warto skorzystać z takiej możliwości, nawet jeśli pracownicy firmy już wcześniej użytkowali kasę lub drukarkę fiskalną – każde urządzenie ma swoją specyfikę, a poznanie podstaw jego obsługi znaczenie ułatwi i usprawni pracę operatora. Szkolenie takie obejmuje przekazanie podstawowej wiedzy o przepisach i obsłudze kasy, jej funkcjach i programowaniu, a także nauki obsługi w praktyce. Wszystko przekazujemy w sposób prosty i zrozumiały, dzięki czemu zdobycie umiejętności sprawnego ewidencjonowania sprzedaży okaże się łatwe nawet dla początkującego użytkownika. Nasz serwis fiskalny zaprasza do współpracy.

Naszych Klientów zachęcamy do skorzystania z możliwości testowania wybranej kasy pracującej w trybie szkoleniowym – przed fiskalizacją, zanim jeszcze zarejestrowane dane zaczną zapisywać się w pamięci fiskalnej. Takie „próbne” użytkowanie kasy fiskalnej pozwoli na zminimalizowanie liczby popełnianych pomyłek w przyszłości i sprawne obsługiwanie urządzenia.

Fiskalizacja