Księgi rachunkowe

Powierz księgowym o najwyższych kwalifikacjach!

 

Biuro Rachunkowe prowadzi Księgi Rachunkowe

 

Księgi Rachunkowe to najbardziej zaawansowana i skomplikowana forma prowadzenia księgowości – wymaga doskonałej znajomości aktualnych przepisów prawa podatkowego oraz wymogów ustawodawcy. Większość podmiotów decyduje się powierzyć swoje księgi handlowe (rachunkowe) specjalistom z biura rachunkowego.

Zespół księgowych z biura rachunkowego BUCHCOM w Pruszkowie specjalizuje się w rzetelnym, solidnym i profesjonalnym prowadzeniu pełnej księgowości. Dzięki doskonałej znajomości przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) oraz innych aktów prawnych księgowi BUCHCOM świadczą usługi na najwyższym poziomie. Reprezentujemy wysokie standardy etyczno-moralne, gwarantujemy uczciwość i zapewniamy każdemu Klientowi indywidualne podejście do jego działalności.

 

Księgi rachunkowe z Biurem Rachunkowym BUCHCOM

 

Biuro Rachunkowe BUCHCOM w Pruszkowie posiada Licencje Ministerstwa Finansów nr 23364/01 i 29014/2002, a także obowiązkowe ubezpieczenie OC w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, obsługi kadrowo-płacowej oraz doradztwa podatkowego.

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości„. Co to o nas mówi naszym Klientom? Przede wszystkim daje im gwarancję, że księgowy jest zawsze doskonale zaznajomiony z aktualnymi przepisami prawa podatkowego, a te jak wiadomo, bardzo często ulegają zmianie. Księgowi biura rachunkowego BUCHCOM regularnie biorą udział w profesjonalnych szkoleniach podatkowych i księgowych – dzięki temu prowadzą rozrachunki rzetelnie i prawidłowo, a także na bieżąco informują swoich Klientów o nowych obowiązkach.

 

W zakres usług świadczonych przez naszych wykwalifikowanych księgowych wchodzi:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych – zgodnie z przepisami ustawy, solidnie, rzetelnie i terminowo
 • Bieżąca dekretacja dokumentów źródłowych po dokonaniu kontroli formalno-rachunkowej oraz księgowanie zadekretowanych dokumentów
 • Rozliczanie rozrachunków w podziale na kontrahentów i poszczególne dokumenty
 • Wykorzystywanie analitycznych kont rozrachunków w podziale na kontrahentów

Ponadto prowadzimy:

 • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
 • Ewidencje przebiegu pojazdów
 • Ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tabele amortyzacyjne wraz z naliczeniem odpisów amortyzacyjnych bilansowych i podatkowych
 • Dokumentację kadrowo-płacową

Dla naszych Klientów sporządzamy:

 • Faktury wewnętrzne dla importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz „odwrotnego obciążenia”
 • Noty korygujące
 • Deklaracje podatkowe (wraz z wysyłką elektroniczną do urzędów)
 • Deklaracje i raporty ZUS (wraz z wysyłką elektroniczną)
 • Jednolite Pliki Kontrolne (JPK) do e-kontroli z prowadzonych ksiąg podatkowych oraz pliki JPK_VAT z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (wraz z wysyłką elektroniczną)
 • Rozliczenia roczne spółek oraz rozliczenia roczne właścicieli, wspólników spółek osobowych w zależności od wybranego sposobu opodatkowania
 • Informacje roczne dla osób ubezpieczonych
 • PIT-11 – informacje roczne dla pracowników, zleceniobiorców oraz wykonawców dzieł (wraz z wysyłką elektroniczną)
 • Zeznania roczne PIT-36 dla podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego wg skali podatkowej
 • Zeznania roczne PIT-36L dla podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego metodą liniową
 • PIT-40 – rozliczenia roczne pracowników
 • Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa), a także dokumenty dot. złożenia sprawozdania w urzędach skarbowych i KRS
 • Potwierdzenia sald rozrachunków

 

W swojej pracy wykorzystujemy oprogramowanie firmy InsERT – wiodącego producenta najwyższej jakości systemów księgowych, zgodnych z aktualnymi wymogami ustawodawcy, gotowych na Jednolity Plik Kontrolny, nowoczesnych i zaawansowanych.

Występujemy o zwrot podatku VAT oraz przygotowujemy dokumenty dotyczące tego zwrotu na wezwanie organów skarbowych.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie przy tworzeniu polityki rachunkowości i zakładowego planu kont.

Naszych Klientów reprezentujemy przed organami podatkowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – także podczas przeprowadzanych kontroli.

Masz zaległości podatkowe, księgowe, ubezpieczeniowe? Wyprowadzanie ich to nasza specjalność. Dostosujemy działania do potrzeb i sytuacji Twojej firmy.

Zastanawiasz się, czy rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe oraz księgi w latach ubiegłych były prawidłowe? Sprawdzimy to!

Skontaktuj się z nami już teraz!

Czekamy na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00

BUCHCOM Biuro Rachunkowe w Pruszkowie,  tel. 660 432 862