To już trzecia wersja struktury JPK zawierającej dane z ewidencji VAT – będzie ona obowiązywała już od początku 2018 r. Sprawdź, jakie zmiany i ulepszenia wprowadzono, gdzie znaleźć nową strukturę i kogo od 1 stycznia 2018 r. obejmie obowiązek comiesięcznego przesyłania plików JPK_VAT. Dowiedz się też, dlaczego użytkownikom programów dedykowanych do prowadzenia ewidencji VAT łatwiej jest dopełniać nowego obowiązku.

Ministerstwo Finansów przygotowało nową strukturę Jednolitego Pliku Kontrolnego zawierającego ewidencje VAT. To już trzecia wersja struktury JPK_VAT, odkąd przedsiębiorców objął obowiązek przesyłania tych plików każdego miesiąca.

Nowa struktura JPK_VAT została udostępniona na stronie Krajowej Administracji Skarbowej. Należy z niej korzystać począwszy od plików zawierających dane ze stycznia 2017 r. W przypadku plików JPK_VAT za listopad i grudzień obowiązuje obecna struktura.

Nowa struktura JPK_VAT – jakie zmiany wprowadzono

Od momentu wprowadzenia obowiązku przesyłania plików JPK_VAT w strukturze tej naprawiono już wiele błędów. Pojawiały się one w trakcie tworzenia plików i w trakcie wysyłki. Jednak obecna zmiana, jak deklaruje resort finansów, jest wynikiem konsultacji podatkowych przeprowadzonych z przedsiębiorcami – ma na celu przede wszystkim ułatwić życie podatnikom.

W nowej strukturze JPK_VAT ograniczono liczbę pól do wypełnienia – dotyczy to m.in. danych adresowych podmiotu składającego JPK_VAT. Pojawiło się za to nowe, nieobowiązkowe pole w danych nagłówkowych: „adres e-mail”. Przedsiębiorca, który zdecyduje się wypełnić to pole, będzie miał ułatwiony kontakt z urzędem skarbowym – w przypadku wykrycia niezgodności w złożonym pliku, urząd wyśle odpowiednie zawiadomienie, a podatnik będzie mógł szybko skorygować rozliczenie – bez konsekwencji i konieczności osobistej wizyty w urzędzie skarbowym.

Kolejna zmiana ma związek z oznaczaniem plików przesyłanych za ten sam okres. Pierwszy plik JPK_VAT w polu „cel złożenia” będzie miał oznaczenie „0”. Natomiast pierwsza korekta zostanie oznaczona „1”. Kolejnym plikom przypisywane będą kolejne numery.

W nowej strukturze JPK_VAT plików o danym oznaczeniu np.  0, 1, 2 itd. nie będzie można przesłać więcej niż raz.

 

JPK_VAT dla wszystkich już od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. ostatnia grupa podatników zostanie zobowiązana do comiesięcznego przesyłania plików JPK_VAT – grupą tą są mikroprzedsiębiorcy oraz podatnicy niebędący przedsiębiorcami, którzy spełniają warunki określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej do zachowania takiego statusu.

Nowego obowiązku nie unikną też podatnicy, którzy obecnie prowadzą ewidencje VAT w formie papierowej. O ile w obecnym stanie prawnym jest to możliwe, o tyle od początku 2018 r. papierowe ewidencje staną się historią. Wszystko za sprawną nowelizacji przepisów ustawy o VAT, które zobowiążą wszystkich czynnych podatników VAT do prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Automatycznie przełoży się to na wymóg przesyłania plików JPK_VAT przez wszystkich podatników.

Zarówno przedsiębiorcy prowadzący ewidencje VAT w formie papierowej, jak i mikroprzedsiębiorcy, którzy wcześniej w tym celu stosowali aplikacje biurowe, np. arkusze kalkulacyjne czy edytory tekstów, już teraz zaopatrują się w oprogramowanie dedykowane do prowadzenia ewidencji VAT. Systemy takie, np. Rachmistrz nexo, Rewizor nexo lub Rachmistrz GT czy Rewizor GT, umożliwiają prowadzenie ewidencji VAT oraz tworzenie i elektroniczną wysyłkę plików JPK_VAT. Co więcej, programy te są na bieżąco aktualizowane – dzięki temu użytkownik nie musi zastanawiać się, czy stosuje aktualną wersję struktury plików.

 

Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT muszą przesyłać pliki JPK_VAT. Obowiązuje ich nowa struktura JPK_VAT(3). Pliki za listopad i grudzień 2017 r. przesyła się zgodnie z obecną strukturą.

 

Zobacz też: Zmiana przepisów dot. prowadzenia ewidencji VAT od 1 stycznia 2018 r.