Warsztaty samochodowe, punkty wulkanizacyjne i stacje diagnostyczne obowiązkowo muszą mieć kasy fiskalne – nowe rozporządzenie nic w tym względzie nie zmieniło. Nowości jednak są, i to bardzo istotne dla przedstawicieli branży. Od 1 stycznia 2017 r. nie mają już oni bowiem 2-miesięcznego terminu na wprowadzenie kasy w działalności – urządzenie to muszą mieć już od pierwszej sprzedaży!

Ustawodawca długo kazał podatnikom czekać na opublikowanie nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych. Prawie do końca 2016 r. nie było pewności, czy nowe przepisy nie zlikwidują np. zwolnienia podmiotowego z kas, które przysługuje przedsiębiorcom osiągającym niskie obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Żadnych takich zmian nie wprowadzono – przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. zachowują wszystkie dotychczasowe zwolnienia z kas fiskalnych. Należy jednak podkreślić, iż opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177) będzie obowiązywać tylko przez rok – do 31 grudnia 2017 r.

 

Mechanik i wulkanizator z kasą fiskalną od pierwszej sprzedaży

Nowe rozporządzenie, choć nie likwiduje zwolnień, wprowadza kilka bardzo istotnych zmian. Jedna z nich ma związek z likwidacją 2-miesięcznego okresu na wprowadzenie kasy w działalności dla podatników wykonujących czynności wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c-j. Wśród tych przedsiębiorców znajdują się m.in. mechanicy, wulkanizatorzy oraz podatnicy prowadzący stacje diagnostyczne.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c-e rozporządzenia:

4.1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
(…)
2) świadczenia usług:
(…)
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

 

Zmieniony przepis znajduje się w § 5 ust. 7 nowego rozporządzenia. Zgodnie z tą regulacją, podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z kas tracą do niego prawo z chwilą wykonania czynności wymienionej w § 4 tego aktu prawnego. W praktyce oznacza to, iż świadczenie usług naprawy pojazdów, usług wymiany opon i kół, a także usług w zakresie badań i przeglądów technicznych wymaga zakupienia, zgłoszenia i zafiskalizowania kasy jeszcze przed przyjęciem pierwszego klienta. Wykonywanie czynności z § 4 rozporządzenia pozbawia bowiem podatnika prawa do korzystania z jakichkolwiek zwolnień z kas.

Jedyny wyjątek od wyłączenia ze zwolnień dla mechaników, wulkanizatorów i właścicieli stacji diagnostycznych został określony w § 4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, usługi takie mogą podlegać zwolnieniu z kasy fiskalnej, jeśli świadczone są na warunkach określonych w poz. 36 załącznika do rozporządzenia:

36 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

 

W każdym pozostałym przypadku usługi naprawy pojazdów, usługi wymiany opon i kół, a także usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych muszą być bezwzględnie ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej.

 

Co grozi za spóźnienie z instalacją kasy fiskalnej w 2017 r.?

Terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej jest jednym z warunków uzyskania ulgi na zakup tego urządzenia. Ulga w wysokości do 700 zł na każde zgłoszone urządzenie przysługuje wszystkim podatnikom rozpoczynającym pracę z kasą fiskalną, którzy spełnią warunki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163). Spóźnienie z wprowadzeniem kasy oznacza więc bezpowrotną utratę prawa do takiego odliczenia lub zwrotu.

To jeszcze nie wszystko. Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku spóźnienia z instalacją kasy, organ podatkowy może wyznaczyć dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług do momentu rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie. Natomiast art. 62 § 4 Kodeksu karnego skarbowego wyznacza karę grzywny do 180 stawek dziennych za brak kasy lub niewydanie paragonu.

 

Jaka kasa fiskalna dla mechanika?

Aby urządzenie fiskalne dobrze spełniało swoją rolę, musi być dostosowane do potrzeb konkretnej działalności – warsztatu samochodowego, punktu wulkanizacyjnego czy stacji diagnostycznej. W wielu przypadkach najbardziej praktyczna okaże się prosta, niedroga kasa. Po odliczeniu ulgi na zakup takiego urządzenia wydatek może okazać się prawie nieodczuwalny.

 

srednia kasa fiskalnaKasa fiskalna Posnet Bingo XL

Wyjątkowo prosta w obsłudze, funkcjonalna i bardzo wytrzymała – taka właśnie jest chętnie wybierana przez mechaników i wulkanizatorów kasa fiskalna Posnet Bingo XL. Dzięki dużym możliwościom komunikacyjnym pozwala na stworzenie kompleksowo wyposażonego stanowiska sprzedażowego – ze skanerem kodów kreskowych, terminalem płatniczym, szufladą kasową i innymi urządzeniami peryferyjnymi. Wytrzymały akumulator umożliwia pracę kasy nawet podczas przerwy w dostawie energii elektrycznej. Duża baza nazw towarów i usług, wydruk numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu, wysoka odporność na wilgoć i zapylenie to tylko niektóre z wielu zalet tej funkcjonalnej kasy fiskalnej dla mechanika i wulkanizatora. Doskonale sprawdzi się w małych i średnich warsztatach w Pruszkowie.


kasa dla mechanika ERGO

Kasa fiskalna Posnet ERGO

Mała, lekka, a przy tym bardzo funkcjonalna i zaawansowana technologicznie – taka właśnie jest kasa fiskalna Posnet ERGO. Stworzona z myślą o modułowej rozbudowie, pozwala na dopasowanie swoich możliwości do potrzeb konkretnej działalności. Świetnie sprawdzi się w małym warsztacie – wraz z rozwojem działalności możliwości kasy można zwiększać m.in. dodając kolejne porty komunikacyjne. To doskonałe rozwiązanie dla mechaników i wulkanizatorów, którzy planują rozszerzenie swojej działalności. Wytrzymały akumulator pozwala na całodzienną pracę kasy fiskalnej bez konieczności podłączania do źródła zasilania – takie rozwiązanie okazuje się idealne dla przedsiębiorców działających mobilnie, np. mechaników świadczących usługi z dojazdem do klienta. Wydruk numeru NIP nabywcy na paragonie, spora baza nazw towarów i usług, automatyczna współpraca z terminalem płatniczym, ochrona przed wilgocią i pyłem dzięki silikonowej osłonie, czytelny wyświetlacz – to tylko niektóre z wielu zalet kasy fiskalnej Posnet ERGO, idealnej dla mechanika w Pruszkowie.


drukarka fiskalna dla mechanika

Drukarka fiskalna Posnet TRIO

Zastosowanie praktycznego systemu informatycznego do prowadzenia sprzedaży znacznie usprawnia procesy w firmie i podnosi na wyższy poziom jakość obsługi klienta. Dla warsztatów, punktów wulkanizacyjnych i stacji diagnostycznych wykorzystujących takie oprogramowanie najpraktyczniejsza okaże się drukarka fiskalna. Posnet TRIO to innowacyjne urządzenie o bardzo wysokich parametrach technicznych, a przy tym niewielkich gabarytach i dużej wydajności. Pozwala na modułową rozbudowę – funkcjonalność drukarki można dostosować do potrzeb działalności, a w późniejszym czasie rozszerzać ją o kolejne moduły. TRIO to urządzenie o ogromnych możliwościach komunikacyjnych, bardzo dużej bazie PLU (aż 250 tys. pozycji!) i aż 80-znakowej nazwie towaru lub usługi. Jako pierwsze na rynku urządzenie fiskalne pozwala na pełną obsługę zaliczek i edytowanie otwartej (dowolnej) faktury. Posnet TRIO została wyposażona w uchwyt do smartfona lub tabletu – współpraca drukarki fiskalnej z urządzeniem mobilnym to nie tylko ogromna wygoda, ale też prestiż dla firmy. To nowoczesne, niezwykle funkcjonalne urządzenie znakomicie sprawdzi się nawet w dużych warsztatach samochodowych, punktach wulkanizacyjnych i stacjach diagnostycznych w Pruszkowie.

 

Kasy i drukarki fiskalne do warsztatów Pruszków – zobacz naszą ofertę!