Resort finansów podjął już kroki w kierunku stworzenia Centralnego Rejestru Faktur – powołana została spółka Aplikacje Krytyczne, która ma zająć się realizacją projektu. Obowiązek przesyłania dokumentów do CRF wymusi na przedsiębiorcach stosowanie elektronicznego fakturowania. Sprawdź, jakie korzyści odniosą uczciwi podatnicy z pomysłu Ministerstwa.

Stworzenie Centralnego Rejestru Faktur to obok wprowadzenia e-paragonów i Jednolitego Pliku Kontrolnego najważniejszy krok do informatyzacji w sferze publicznej, którego nadrzędnym celem jest poprawa ściągalności podatków, wyeliminowanie podmiotów nieuczciwych i ograniczenie wyłudzeń. Rejestr ten ma zostać stworzony przez spółkę Aplikacje Krytyczne, powołaną przez Ministerstwo Finansów i zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym we wrześniu 2016 r. Spółka ta została powołana na podstawie ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, a jej nadrzędnym celem jest realizacja projektów informatycznych w zakresie budowy i unowocześnienia systemów teleinformatycznych.

 

Czym będzie Centralny Rejestr Faktur?

CRF to ogólnokrajowe repozytorium danych, do którego będą trafiały wszystkie wystawiane faktury. Nie będzie to jednak narzędzie jedynie archiwizujące dokumenty – za pomocą Rejestru będą też dokonywane analizy w ramach podatkowych czynności sprawdzających. Celem CRF ma być szybkie wykrywanie przestępstw karuzelowych i przeciwdziałanie im, wychwytywanie fałszywych i nieprawidłowych faktur będących podstawą wyłudzeń VAT oraz rozwiązanie problemu niewłaściwego przypisywania stawek VAT.

 

Nowe narzędzie Ministerstwa Finansów ma zostać uruchomione do końca 2017 roku. Przedsiębiorcy będą mieli kilka możliwości przesyłania faktur do CRF: za pośrednictwem użytkowanych systemów finansowo-księgowych, przez aplikację udostępnioną przez resort finansów, jak również przy pomocy dedykowanej platformy – za jej pomocą podatnik wystawi fakturę, której zostanie nadany indywidualny numer, a następnie zostanie ona wysłana do CRF i do odbiorcy.

 

Od 2017 r. faktury wyłącznie elektroniczne?

Warto zauważyć, iż wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur wymusza na przedsiębiorcach stosowanie systemów do fakturowania elektronicznego.

Obecnie największą przeszkodą w rozwoju systemu wymiany dokumentów między przedsiębiorcami jest brak standardu w tej kwestii. Przesyłane za pośrednictwem np. poczty e-mail pliki PDF zazwyczaj są po prostu obrazami dokumentów, które nie dają możliwości automatycznego wczytania danych do systemów finansowo-księgowych. Nie upraszczają więc w żaden sposób pracy podatnika czy księgowego, który musi te dane ręcznie wprowadzać do systemu. Jedną z korzyści wprowadzenia CRF będzie rozwój wymiany między przedsiębiorcami „prawdziwych” faktur elektronicznych zawierających metadane, które będą automatycznie wczytane do użytkowanego systemu teleinformatycznego odbiorcy. Automatyzacja obsługi dokumentów będzie ogromnym ułatwieniem zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla księgowych.

 

Korzyści z wprowadzenia Centralnego Rejestru Faktur

Oprócz wymuszonej informatyzacji obiegu dokumentów, a co za tym idzie ułatwień dla firm i biur rachunkowych, wprowadzenie CRF ma przynieść też inne korzyści. Dzięki temu, że fiskus zyska bezpośredni wgląd do faktur i ewidencji, kontrole i czynności sprawdzające będą przeprowadzane w sposób uproszczony i przyspieszony. Oznacza to, iż w większości przypadków będą odbywać się zupełnie poza udziałem podatnika. Nowe narzędzia pozwolą przeprowadzać czynności sprawdzające na masową skalę, częściej wykrywać nieprawidłowości i eliminować nieuczciwe działania przedsiębiorców poprzez np. odmowę zwrotu VAT lub wszczynanie drobiazgowych kontroli.

 

Wprowadzenie CRF – co oznacza w praktyce

Nowe rozwiązania Ministerstwa Finansów wymuszają na przedsiębiorstwach – nawet tych najmniejszych – wprowadzenie inteligentnego dokumentowania. W praktyce będzie to oznaczało konieczność użytkowania systemów finansowo-księgowych dostosowanych do nowych przepisów. To wyzwanie zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla producentów oprogramowania. Pierwsi będą musieli zadbać o wdrożenie w firmie odpowiednich rozwiązań informatycznych, na drugich natomiast będzie spoczywał obowiązek zapewnienia użytkownikom programów odpowiednich aktualizacji stosowanych systemów i nowych funkcjonalności.

Obecnie mali i średni przedsiębiorcy przygotowują się do wprowadzenia od 1 stycznia 2017 r. obowiązku comiesięcznego przesyłania ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Rok później obowiązek ten obejmie mikroprzedsiębiorców. Użytkownicy nowoczesnego oprogramowania nie muszą jednak martwić się o spełnienie nowych wymogów – producenci tacy jak np. InsERT już zadbali o odpowiednie zaktualizowanie oferowanych systemów.

 

Wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur nie jest niczym nowym na skalę europejską. Już w 2010 r. Komisja Europejska w „Zielonej Księdze VAT” zarekomendowała centralną bazę faktur jako rozwiązanie do wprowadzenia we wszystkich krajach członkowskich. Pierwszym krajem, który zastosował się do tych wytycznych, była Portugalia – w 2013 r. wprowadziła nowy system rejestrujący, który silnie wpłynął na ściągalność VAT oraz szybkość podejmowania działań kontrolnych. W 2015 r. podobne rejestry wdrożono w Czechach i na Słowacji, a także na Ukrainie.

Oprogramowanie dla firm Pruszków – zobacz naszą ofertę