Od połowy 2021 roku podatnik ma prawo wystawiania paragonów elektronicznych – a konsument może taki dokument uzyskać. W praktyce jednak dany punkt handlowo-usługowy wygeneruje e-paragon, jeżeli będzie posiadał odpowiedni sprzęt – a więc kasę lub drukarkę fiskalną online z opcją przesyłania paragonów. Na rynku pojawiło się pierwsze urządzenie, które taką funkcjonalność posiada.

Przepisy dotyczące wystawiania i wydawania paragonów bez konieczności ich drukowania, a jedynie w formie elektronicznej, pojawiły się już wiele miesięcy temu. Kwestię te regulują dwa rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r.:

  • w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1759),
  • w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii (Dz. U. z 2021 r. poz. 1753)

oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1625). Resort finansów dał podatnikom zielone światło, jeśli chodzi o alternatywny sposób generowania paragonów, jednak jak dotąd nie było na polskim rynku urządzenia fiskalnego, które pozwalałoby na generowanie e-paragonów. Posiadanie kasy fiskalnej online z e-paragonem nie jest też obowiązkowe.

Drukarka fiskalna Thermal XL 2 Online S

W końcu jednak pojawiło się rozwiązanie, które daje techniczną możliwość wystawienia paragonu w formie elektronicznej. Drukarka fiskalna Thermal XL 2 Online S to nowy produkt firmy Posnet przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą wyjść naprzeciw potrzebom konsumentów preferujących cyfrową dokumentację. Cieszy się ona zainteresowaniem nabywców dóbr luksusowych – sprzętu elektronicznego czy markowej odzieży. Dlatego warto uwzględnić taki sprzęt, jeśli prowadzimy sprzedaż produktów klasy premium, ale nie tylko. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne odchodzą powoli od tradycyjnych, papierowych dokumentów i wybierają ich wersje elektroniczne – rozliczenia za czynsz, faktury za media, umowy. Z pewnością część z nich chętnie zamieni też zwykły paragon na nowoczesny e-paragon.

E-paragon z drukarki online – wygoda dla klienta i sprzedawcy

W praktyce o formie paragonu z kasy fiskalnej decyduje nabywca. Standardowo otrzyma on dokument papierowy, jednak może sobie zażyczyć wygenerowania e-paragonu i wysłania np. w wiadomości SMS. Taka opcja jest wygodna zarówno dla klienta, jak i dla sprzedawcy, który oszczędza czas obsługi, ponieważ nie musi czekać na wydruk z urządzenia. Nabywca z kolei ma pewność, że otrzyma wersję paragonu wytrzymałą i łatwo dostępną, gdy będzie chciał wrócić do informacji widniejących na potwierdzeniu zrobionych zakupów.