Wystarczy podać kilka podstawowych danych, by uzyskać informację o stanie realizacji zwrotu nadpłaty podatku PIT z 2017 r. w 2018 r.! Sprawdź, gdzie szukać odpowiedniego formularza, jak go wypełnić i jak odczytywać uzyskiwane komunikaty. Dowiedz się też, dlaczego w lutym nie każdy mógł skorzystać z formularza i co zrobić, by otrzymać zwrot możliwie jak najszybciej.

Marzec i kwiecień to miesiące, w których większość osób fizycznych składa zeznania podatkowe PIT za poprzedni rok. Dla tych, u których wartość wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy przekroczyła wartość podatku należnego, to także okres oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku PIT.

Zgodnie z art. 77 § 1 pkt 5 ustawy – Ordynacja podatkowa, urząd skarbowy ma 3 miesiące na dokonanie zwrotu nadpłaty podatku PIT – termin ten liczy się od dnia złożenia zeznania. W praktyce często zdarza się, iż podatnicy otrzymują zwroty dużo wcześniej. Jak sprawdzić, czy zwrot został już zrealizowany? Ministerstwo Finansów udostępniło w tym celu proste narzędzie on-line.

 

Zwrot nadpłaty – formularz Ministerstwa Finansów

Na oficjalnej stronie internetowej znajduje się prosty formularz „Zwrot nadpłaty PIT” dostępny dla wszystkich podatników – niezależnie od urzędu skarbowego, w którym złożyli zeznanie. Aby sprawdzić stan realizacji zwrotu podatku PIT, należy wybrać z listy izbę skarbową i urząd skarbowy, podać numer PESEL lub NIP oraz wpisać kwotę przychodu wynikającą z zeznania podatkowego.

Wartość przychodu znajduje się w następujących polach zeznań rocznych PIT:

PIT-28(19, 20) – poz. 45

PIT-36(23, 24, 25) – poz. 90 lub 141

PIT-36L(12, 13,14) – poz. 13, 18

PIT-37(23, 24) – poz. 64 lub 95

 

Podatnik rozliczający się indywidualnie podaje wartość własnego przychodu. Podobnie w przypadku małżonków rozliczających się wspólnie. Jedynie w przypadku, gdy u podatnika nie występuje przychód, podaje się wartość przychodu małżonka.

 

Zwrot nadpłaty PIT – jak odczytywać komunikaty

Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza podatnik uzyskuje jedną z trzech odpowiedzi zwrotnych:

  • „Zrealizowano” oznacza, iż dla danego zeznania rocznego zwrot nadpłaty podatku PIT został już zrealizowany.
  • „W trakcie realizacji” oznacza, iż proces realizacji zwrotu nadpłaty podatku wynikającej z danego zeznania PIT jeszcze trwa.
  • „Podano błędne dane lub brak informacji o zeznaniu na dzień wyszukiwania” może oznaczać jedną z dwóch sytuacji: formularz nie został wypełniony prawidłowo i należy sprawdzić jego poprawność, lub zeznanie roczne zostało złożone bardzo niedawno i jeszcze nie znajduje się w systemie – w takim wypadku należy poczekać – informacja o stanie realizacji zwrotu z podatku powinna pojawić się maksymalnie w ciągu kilku dni.

 

Udostępnienie podatnikom formularza „Zwrot nadpłaty PIT” to dla nich spore ułatwienie. W latach poprzednich stan realizacji zwrotu sprawdzało się na stronach konkretnych izb skarbowych, jednak już w 2017 r. wiele z nich wycofało się z takiej opcji. Resort finansów zachęcał do uzyskiwania informacji telefonicznie we właściwym podatnikowi urzędzie skarbowym. Obecnie każda osoba fizyczna, która złożyła zeznanie roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39 za 2017 r., może sprawdzić on-line status swojego zwrotu nadpłaty podatku.

 

Jak i kiedy otrzymam zwrot nadpłaty podatku PIT

Urząd skarbowy dokonuje zwrotu nadpłaty podatku na rachunek bankowy podatnika lub jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Jeśli podatnik nie poda danych do przelewu, pieniądze otrzyma przekazem pocztowym lub odbierze je w kasie urzędu.

W praktyce zdarza się, iż podatnicy otrzymują zwrot nadpłaty podatku PIT już kilka tygodni po złożeniu rozliczenia. Nie bez znaczenia jest w tym wypadku forma przekazania dokumentu. Ministerstwo Finansów zachęca, by dopełniać tego obowiązku elektronicznie przez e-Deklaracje. Zeznania roczne przesłane w formie cyfrowej szybciej trafiają do systemów, a co za tym idzie są sprawniej przetwarzane przez urzędy skarbowe. To z kolei wprost przekłada się na szybsze uzyskanie zwrotu nadpłaty podatku PIT. Każdego roku elektroniczna wysyłka deklaracji PIT cieszy się coraz większą popularnością.

 

Przerwa w dostępie do formularza

Podatnicy, którzy chcieli sprawdzić stan realizacji swojego zwrotu nadpłaty podatku w okolicach 20 lutego 2018 r., mogli napotkać trudności w tym względzie. Jak podało Ministerstwo Finansów w oficjalnym komunikacie, trwały wtedy testy weryfikacyjne formularza pod kątem poprawności jego działania.

Wkrótce jednak uruchomiona została zweryfikowana wersja formularza „Zwrot nadpłaty PIT”. Obecnie można z niego swobodnie korzystać – działa już całkowicie sprawnie.

 

Zeznanie roczne PIT za 2017 r. warto złożyć jak najwcześniej. O ile bowiem podatnicy, którzy wykazali podatek należny do zapłaty, muszą dokonać wpłaty do 30 kwietnia 2018 r. niezależnie od daty złożenia zeznania, o tyle podatnicy oczekujący na zwrot nadpłaty podatku PIT uzyskają go wcześniej, jeśli wcześniej złożyli zeznanie. Warto więc zrobić to jak najszybciej.

Należy przyznać, iż nie w każdym wypadku formularz zeznania rocznego PIT wypełnia się łatwo. Wielu podatników decyduje się powierzyć sporządzenie swojej deklaracji specjaliście z biura rachunkowego – mają w ten sposób pewność prawidłowości dokonanych rozliczeń.

 

Chcesz rozliczyć się szybko i prawidłowo? Nie ryzykuj popełnienia błędu! Powierz sporządzenie swojego zeznania rocznego specjalistom z biura rachunkowego BUCHCOM w Pruszkowie!