Koniec z preferencyjnym, dwumiesięcznym okresem na wprowadzenie kasy fiskalnej w lokalach gastronomicznych. Od 1 stycznia 2017 r. usługi związane z wyżywieniem należy rejestrować na kasie już od pierwszej sprzedaży. Sprawdź, jakie wyjątki obowiązują od tej zasady i poznaj najbardziej popularne urządzenia fiskalne dla gastronomii.

Podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnych placówkach oraz usługi cateringowe muszą mieć kasę fiskalną niezależnie od wysokości obrotu, sposobu zapłaty czy innych czynników. Zasada ta obowiązuje już od 2015 r., kiedy to rozszerzono katalog czynności wyłączonych ze zwolnień z kas m.in. właśnie o usługi gastronomiczne.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Ten nowy akt prawny nie przewiduje żadnych zmian w kwestii stosowania zwolnień z kas fiskalnych dla usług związanych z wyżywieniem. Co więcej, likwiduje on preferencyjny, 2-miesięczy okres na wprowadzenie kasy fiskalnej dla usługodawców.

 

Kasa fiskalna dla gastronomii już od pierwszej czynności

Przypomnijmy: w latach 2015-2016 podatnik, który rozpoczynał świadczenie usług związanych z wyżywieniem, tracił prawo do zwolnień z kas fiskalnych. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. rozporządzenia (zarówno nowego, jak i tego obowiązującego w latach 2015-2016):

4.1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
(…)
2) świadczenia usług:
(…)
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

 

W ówczesnym stanie prawnym podatnik na wprowadzenie kasy fiskalnej w działalności miał 2 miesiące, licząc od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę związaną z wyżywieniem. Przepis ten stanowił nowość, jeśli chodzi o wyłączenia ze zwolnień z kas. Zasadniczo bowiem czynności wymienione w § 4 rozporządzenia należy ewidencjonować na kasie już od pierwszej sprzedaży.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem nie mają już 2 miesięcy na wprowadzenie kasy. Urządzenie to muszą mieć w działalności już od pierwszej sprzedaży. Wynika to z § 5 ust. 7 nowego rozporządzenia. Przepis ten wskazuje, iż w przypadku korzystania ze zwolnienia podmiotowego z kas przysługującego podatnikom osiągającym obroty nieprzekraczające 20.000 zł rocznie, zwolnienie traci moc z chwilą wykonania czynności wymienionej w § 4, czyli m.in. usługi związanej z wyżywieniem. Oznacza to, iż kasa fiskalna powinna zostać zakupiona, zgłoszona w urzędzie skarbowym i zafiskalizowana jeszcze przed wykonaniem pierwszej takiej czynności.

 

Wyjątki od wyłączenia ze zwolnień dla usług gastronomicznych

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas przewiduje aż trzy wyjątki od wyłączenia ze zwolnień dla usług związanych z wyżywieniem. Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 1 tego aktu prawnego, usługa taka nie musi być rejestrowana za pomocą kasy, jeśli została wykonana zgodnie z warunkami określonymi w poz. 36 załącznika do rozporządzenia. Czytamy tam, iż zwolnieniu z kas podlega:

36 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

 

Natomiast zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, usługa związana z wyżywieniem nie musi być ewidencjonowana na kasie, jeśli świadczona jest na pokładzie samolotu lub w sposób określony w poz. 46 załącznika:

46 Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

Powyższe zwolnienie dotyczy szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół wyższych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

Brak kasy fiskalnej w 2017 r. – kary

Podatnik, który nie rozpocznie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej w terminie, naraża się na dotkliwe sankcje finansowe. W przypadku wykrycia braku kasy pomimo takiego obowiązku,  organ podatkowy może nałożyć na podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług do momentu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy. Co więcej, na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego, za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub niewydanie paragonu klientowi grozi kara grzywny do 180 stawek dziennych.

Spóźnienie z instalacją kasy fiskalnej w działalności wiąże się też z bezpowrotną utratą prawa do ulgi, która wynosi do 700 zł na każde urządzenie zgłoszone przy rozpoczęciu ewidencjonowania. Nie warto więc zwlekać z zakupem odpowiedniej kasy lub drukarki fiskalnej do lokalu gastronomicznego w Pruszkowie.

 

Kasy fiskalne dla gastronomii

Potrzeby firm świadczących usługi związane z wyżywieniem bardzo się różnią w zależności od wielkości lokalu, rodzaju i sposobu świadczenia usług, miejsca wykonywania działalności i wielu innych czynników. Prezentujemy przykładowo trzy popularne urządzenia fiskalne dla punktów gastronomicznych różniących się wielkością i skalą działalności.

 

Kasa fiskalna Posnet ERGO

kasa dla gastronomii ERGOMała, lekka i z wytrzymałym akumulatorem, powstała z myślą m.in. o małej gastronomii. Znakomicie sprawdzi się w sprzedaży mobilnej i w niewielkich punktach, np. budkach z lodami, barach czy kawiarniach. Posnet ERGO pozwala na modułową rozbudowę – możliwości komunikacyjne urządzenia można dostosować do potrzeb konkretnej firmy, a w miarę jej rozwoju uzupełniać o kolejne moduły. Dedykowana szalka ważąca znakomicie sprawdzi się np. w barach sałatkowych. Automatyczna współpraca z terminalem płatniczym znacznie usprawnia obsługę klienta i ogranicza do minimum ilość popełnianych błędów. Do tego intuicyjne menu, duża baza nazw towarów i usług, wytrzymały mechanizm drukujący i odporność na pracę w trudnych warunkach czynią kasę fiskalną ERGO idealną do gastronomii.


srednia kasa fiskalnaKasa fiskalna Posnet Bingo XL

Średniej wielkości, stacjonarna kasa fiskalna Posnet Bingo XL to jedno z najbardziej popularnych urządzeń do niewielkich lokali gastronomicznych. Odporna na uszkodzenia, zapylenie czy zachlapania, doskonale radzi sobie w trudnych warunkach pracy. Bardzo funkcjonalna, a przy tym wyjątkowo łatwa w obsłudze, usprawni pracę w każdym lokalu. Kasa ta jako pierwsza na rynku została wyposażona w opcję wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie fiskalnym. Dzięki dużym możliwościom komunikacyjnym (Ethernet, host USB, 3 porty RS232), kasa pozwala na stworzenie niewielkiego, lecz w pełni funkcjonalnego systemu – z terminalem płatniczym, wagą, czytnikiem i innymi urządzeniami. Do tego duża baza nazw towarów i usług oraz wytrzymały akumulator – czego chcieć więcej od nowoczesnej kasy fiskalnej dla gastronomii!


drukarka fiskalna dla gastronomiiDrukarka fiskalna Posnet TRIO

W lokalach wykorzystujących funkcjonalne oprogramowanie dla gastronomii najlepiej sprawdzi się drukarka fiskalna, która pracuje za pośrednictwem takiej aplikacji. Posnet TRIO to najnowsze, wyjątkowo funkcjonalne urządzenie, które doskonale sprawdzi się we wszelkiego rodzaju gastronomii – nawet w dużych restauracjach. Stworzona do współpracy ze smartfonem lub tabletem, drukarka ta została wyposażona w dedykowany uchwyt, dzięki któremu urządzenie mobilne ładowane jest bezpośrednio z drukarki. Posnet TRIO pozwala na modułową rozbudowę, dzięki czemu stanowi idealne rozwiązanie dla lokali stawiających na rozwój. Duże możliwości komunikacje można zwiększać o kolejne moduły, aż do bardzo zaawansowanego, nowoczesnego stanowiska POS ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak terminal płatniczy, drukarka bonowa czy ekran dotykowy. Do tego ogromna baza PLU – aż 250 tys. nazw towarów i usług do zaprogramowania, a każda nazwa może mieć aż 80 znaków! Możliwość stworzenia dowolnej faktury, pełna obsługa zaliczek, wydruk numeru NIP nabywcy na paragonie, wytrzymały mechanizm drukujący – to tylko niektóre z wielu zalet tej innowacyjnej drukarki fiskalnej. TRIO to niewątpliwie jedno z najnowocześniejszych i najbardziej funkcjonalnych urządzeń fiskalnych na rynku, doskonałych dla średnich i dużych lokali gastronomicznych w Pruszkowie!

 

Kasy i drukarki fiskalne Pruszków – zobaczą naszą ofertę!