Rozporządzenie obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. nie wprowadza spodziewanej likwidacji zwolnień z kas fiskalnych. Likwiduje natomiast dwumiesięczny okres na wprowadzenie kasy m.in. dla lekarzy i lekarzy dentystów świadczących usługi opieki medycznej w prywatnych gabinetach. Sprawdź, jakie zmiany dla branży medycznej przyniosło nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas.

Nowe przepisy w sprawie zwolnień z kas fiskalnych wbrew obawom podatników nie likwidują zwolnienia podmiotowego i nie rozszerzają katalogu czynności, które ze względu na swój charakter nie mogą korzystać z żadnych zwolnień w tym zakresie. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązującym aktem prawnym stało się rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177).  Zasadniczo powiela ono regulacje z lat 2015-2016. Zmiany jednak są, a odczują je w dużej mierze lekarze i stomatolodzy świadczący usługi opieki medycznej w prywatnych gabinetach.

 

Kasa fiskalna u lekarza – od kiedy?

Umieszczenie usług opieki medycznej świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów w katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień z kas nie jest niczym nowym. Zmiana ta została wprowadzona mocą rozporządzenia obowiązującego w latach 2015-2016. Zarówno w tym, jak i w nowym rozporządzeniu usługi te zostały wymienione w § 4 pkt 1 lit. f.

Wymienienie danej czynności w § 4 rozporządzenia oznacza, iż podatnik ją wykonujący musi bezwzględnie stosować kasę fiskalną niezależnie od wysokości obrotu i innych czynników. Zasadniczo czynności te należy ewidencjonować na kasie już od pierwszej sprzedaży. Przepisy obowiązujące w latach 2015-2016 dawały jednak m.in. lekarzom i dentystom dwumiesięczny okres na wprowadzenie kasy w działalności. Rozporządzenie obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. likwiduje tę preferencję.

W § 5 ust. 7 tego aktu prawnego czytamy:

5

(…)

7. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, zwolnienie to traci moc z chwilą wykonania czynności, o której mowa w § 4.

 

Lekarze i dentyści świadczący usługi opieki medycznej nie mają prawa do zwolnienia podmiotowego z kas, przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów 20.000 zł. Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie czynności z § 4 muszą być ewidencjonowane na kasie już od pierwszej sprzedaży – nawet jeśli podatnik wcześniej korzystał ze zwolnienia.

Oznacza to, iż lekarz chcący rozpocząć świadczenie usług opieki medycznej bezpośrednio na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych musi kupić, zgłosić w urzędzie skarbowym i zafiskalizować kasę jeszcze przed przyjęciem pierwszego pacjenta. Zgodnie bowiem z aktualnymi regulacjami, już ten pierwszy pacjent musi otrzymać od lekarza paragon fiskalny.

 

Co grozi za brak kasy fiskalnej w gabinecie lekarskim?

Spóźnienie z wprowadzeniem kasy fiskalnej w działalności powoduje dotkliwe konsekwencje. W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy prowadzenia sprzedaży z pominięciem kasy, ma on prawo nałożyć na sprzedawcę dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług do momentu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy. Sankcja ta wynika z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT. Natomiast w art. 62 § 4 Kodeksu karno skarbowego znajdujemy zapis, zgodnie którym podatnik dokonujący sprzedaży z pominięciem urządzenia fiskalnego może zostać ukarany grzywną do 180 stawek dziennych.

To nie wszystkie konsekwencje spóźnienia z instalacją kasy w gabinecie lekarskim. Terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania stanowi jeden z warunków uzyskania ulgi do 700 zł na zakup urządzenia fiskalnego. Spóźnienie z wprowadzeniem kasy oznacza bezpowrotną utratę prawa do takiego odliczenia lub zwrotu.

 

Lekarze zwolnieni z kas fiskalnych w 2017 r.

Rozporządzenie obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. wprowadza zmiany, dzięki którym w niektórych okolicznościach lekarze i dentyści mogą korzystać ze zwolnień z kas fiskalnych. Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów nie muszą być rejestrowane na kasie, jeśli wykonują je osoby, o których mowa w dodanej do załącznika poz. 51:

51 Usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 

Natomiast zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, usługi opieki medycznej świadczone wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków mogą korzystać ze zwolnienia z kas, jeżeli spełniają warunki określone w poz. 39 załącznika:

39 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

Kasy fiskalne dla lekarzy i stomatologów

Wybór kas i drukarek fiskalnych dostępnych na polskim rynku jest spory, jednak wśród wielu urządzeń szczególnie warte polecenia są te, które powstały z myślą właśnie o branży medycznej. To małe, lekkie kasy fiskalne i drukarki fiskalne z elektroniczną kopią paragonu, zachęcające prostotą obsługi i atrakcyjną ceną:

Posnet Mobile HS EJ Biała

kasa fiskalna biała dla lekarzaZnana i ceniona kasa fiskalna Posnet Mobile HS EJ w 2015 r. doczekała się odnowionej wersji w eleganckiej, śnieżnobiałej obudowie, która idealnie komponuje się z wnętrzem gabinetu lekarskiego czy stomatologicznego. Bardzo mała i lekka, z powodzeniem zmieści się w torbie lub w kieszeni. Dzięki wytrzymałemu akumulatorowi doskonale sprawdza się w pracy mobilnej – może podróżować z lekarzem podczas domowych wizyt czy przemieszczania się między różnymi gabinetami. Wysokie parametry techniczne tej kasy idą w parze z prostotą obsługi i ergonomią użytkowania. Posnet Mobile HS EJ Biała to jedna z najpopularniejszych wśród lekarzy z Pruszkowa kas już od 2015 roku!


mobilna kasa novitus dla lekarzaNovitus Nano E

Ta obecna na rynku już od wielu lat ergonomiczna, wygodna i bardzo elegancka kasa fiskalna cieszy się niezmienną popularnością wśród lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski. Po wypuszczeniu na rynek promowana była przez producenta jako dedykowana m.in. branży medycznej. Dzięki niewielkim gabarytom i niskiej wadze bez trudu mieści się w torbie lekarskiej – może podróżować i pracować przez wiele godzin dzięki wyjątkowo wytrzymałemu akumulatorowi. Znakomicie prezentuje się też jako kasa stacjonarna na biurku lekarza. Do tego prosta w obsłudze i funkcjonalna – czego chcieć więcej od kasy dla lekarza w Pruszkowie?


mala drukarka fiskalna dla lekarzaPosnet Temo HS EJ Biała

Drukarka fiskalna Temo HS EJ Biała to propozycja dla lekarzy korzystających z oprogramowania do prowadzenia sprzedaży. Urządzenie tego typu pracuje właśnie za pośrednictwem takiego programu. Dla użytkownika to ogromna wygoda – dane o sprzedaży od razu zapisują się w programie, nie trzeba ich wprowadzać ani kopiować. Biała wersja tej funkcjonalnej drukarki fiskalnej powstała z myślą właśnie o lekarzach i stomatologach. To najmniejsze tego typu urządzenie na polskim rynku. Dzięki bardzo wysokim parametrom technicznym, m.in. ogromnej bazie nazw towarów i usług, świetnie sprawdza się zarówno w małych gabinetach, jak i w większych prywatnych przychodniach w Pruszkowie.

Kasy fiskalne dla lekarzy (i nie tylko!) Pruszków – zobacz naszą ofertę

 

Więcej o zwolnieniach z kas w 2017 r. czytaj w Poradniku