Od 1 stycznia 2023 r. na półkach serwisów fiskalnych nie znajdziesz już urządzeń z elektroniczną kopią paragonu. Kasy fiskalne od 2023 r. będą sprzedawane wyłącznie w formie online! Czy dla polskich przedsiębiorców oznacza to obowiązkową, masową wymianę urządzeń? Sprawdź, kto musi mieć kasy online od 2023 r.!

 

Kasy fiskalne od 2023 r. – wyłącznie online

Kasy fiskalne służą do rejestrowania sprzedaży i kwot podatku. Jednym z ich najważniejszych zadań jest drukowanie paragonów fiskalnych – podstawowych dowodów sprzedaży wystawianych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Kasy fiskalne online dodatkowo posiadają funkcję przesyłania danych do Centralnego Repozytorium Kas – systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowego, który ma za zadanie m.in. kontrolę prawidłowości transakcji.

Kasy online mają też m.in. funkcję emitowania e-paragonów. W przeciwieństwie do urządzeń starszego typu, wyposażone zostały w bardziej zaawansowane zabezpieczenia, m.in. zapisują dane fiskalne w pamięci chronionej, a nie na nośniku danych.

Od 1 stycznia 2023 r. w serwisach fiskalnych nie kupisz już ani kasy z papierową kopią paragonu, ani modelu z elektronicznym zapisem kopii. Taki plan miało od początku Ministerstwo Finansów, które stopniowo wycofywało z obiegu przestarzały technologicznie sprzęt.

Jeśli masz kasę z elektronicznym zapisem kopii, nie musisz jej wymieniać. Możesz użytkować swoje urządzenie aż do zakończenia okresu jego eksploatacji (co najczęściej wiąże się z zapełnieniem pamięci fiskalnej). Kasy z kopią elektroniczną można używać, ale nie można ich już kupić. Kasy fiskalne od 2023 r. dostępne są wyłącznie w formie online.

 

Wyjątek dla taksówkarzy

Ustawodawca wprowadził jednak rozwiązanie, które części podatnikom pozwoli po 1 stycznia 2023 r. nadal kupować urządzenia starszego typu. Ta grupa to m.in. taksówkarze, przewoźnicy i aptekarze. Wyjątek wprowadzony dla tzw. kas o zastosowaniu specjalnym wynika z braku na rynku urządzeń, które spełniałyby wymogi dla kas online’owych.

Definicję kas o zastosowaniu specjalnym znajdujemy w § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1625):

2) kasy o zastosowaniu specjalnym – których konstrukcja i program pracy uwzględniają szczególne zastosowanie tych kas i spełniają szczególne wymagania techniczne (kryteria i warunki techniczne) dla kas związane ze szczególnymi formami obrotu lub sprzedaży określonych towarów i usług lub potrzebą współpracy kasy z innymi urządzeniami niezbędnymi do stosowania w danym rodzaju działalności, obejmujące kasy:

a) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
b) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży leków, z funkcją rozliczania recept refundowanych,
c) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego,
d) rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie,
e) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży towarów i usług w wolnych obszarach celnych lub składach celnych,
f) umieszczane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług.

Kasy o zastosowaniu specjalnym z elektroniczną kopią paragonu mają być dostępne do końca 2023 r.

 

Co z kasami wirtualnymi?

Kasy fiskalne od 2023 r. mają być dostępne w formie online’owej. Pojęcie to bywa mylnie utożsamiane z tzw. kasami wirtualnymi, czyli kasami mającymi postać oprogramowania. Dostępne są one wyłącznie dla poniższych branż:

 • Przewóz osób samochodem osobowym, w tym taksówką (z wyjątkiem przewozu okazjonalnego)
 • Wynajem samochodów osobowych z kierowcą
 • Usługi związane z przeprowadzkami, które świadczą na rzecz gospodarstw domowych
 • Transport pasażerski: drogowy, kolejowy, morski, promowy, wodny śródlądowy, lotniczy, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi, morski i przybrzeżny wycieczkowcami, wodny śródlądowy wycieczkowcami
 • Usługi hotelarskie
 • Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
 • Usługi świadczone przez pola kempingowe (także pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem
 • Usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych
 • Pozostałe usługi gastronomiczne
 • Usługi przygotowania i podawania napojów
 • Sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych
 • Catering

Kasy online to urządzenia mające postać sprzętową. Kasy wirtualne są aplikacją. To zasadnicza różnica pomiędzy nimi. Przy czym należy podkreślić, że kasy wirtualne wciąż są na etapie wdrażania, więc korzystanie z nich jest ograniczone.