Przepisy określają jasne terminy wprowadzenia kasy fiskalnej w działalności. Niektórzy podatnicy muszą ewidencjonować sprzedaż za pomocą tego urządzenia już od pierwszej czynności – dotyczy to m.in. osób świadczących usługi przewozu osób taksówkami czy handlujących napojami alkoholowymi. W większości przypadków jednak obowiązuje dwumiesięczny termin na wprowadzenie kasy fiskalnej – liczy się go od końca miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnienia (np. przekroczenie limitu obrotów). Dokładne wytyczne w tej kwestii znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).
O zakupie kasy fiskalnej w Pruszkowie warto jednak pomyśleć wcześniej – przynajmniej kilka tygodni przed terminem obowiązkowego wprowadzenia tego urządzenia w działalności. Dobór odpowiedniej kasy wymaga przeanalizowanie potrzeb firmy, jej specyfiki i planów przedsiębiorcy. Zanim kasa zostanie zafiskalizowana przez uprawnionego serwisanta, dobrze jest skorzystać ze szkolenia z jej obsługi i dać sobie kilka tygodni czasu na testowanie różnych funkcji. Kasa pracuje bowiem jeszcze w trybie niefiskalnym – zarejestrowane transakcje nie zapisują się w pamięci urządzenia, a co za tym idzie nie zobowiązują do płatności podatku. Taki kilkutygodniowy okres próbny pozwoli na wystawianie dowolnej liczby „próbnych” paragonów, a jak wiadomo najlepiej uczyć się w praktyce. Należy też pamiętać o wymaganych formalnościach – złożeniu w urzędzie skarbowym zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania jeszcze przed obowiązującym terminem, dokonaniu fiskalizacji i zgłoszeniu danych dotyczących kasy w ciągu 7 dni.
Zakupienie kasy fiskalnej nawet kilka miesięcy przed terminem jest wskazane szczególnie w przypadku podatników, którzy tracą prawo do zwolnienia z powodu zmian w przepisach. Zmiany takie zwykle dotykają bowiem nawet kilkudziesięciu tysięcy podmiotów, co nieraz powoduje znaczące braki w asortymencie kasowym nie tylko w serwisach, ale i u producentów. Wcześniejszy zakup urządzenia fiskalnego pozwoli uniknąć problemu ze znalezieniem odpowiedniego sprzętu.