Przedsiębiorca rozpoczynający sprzedaż w trakcie roku wylicza limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży. Sprawdź, jak to zrobić w 2018 r. Dowiedz się też, w jakim terminie wprowadzić kasę w działalności po przekroczeniu limitu oraz komu nie przysługuje prawo do zwolnienia z kas niezależnie od wysokości obrotu.

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla podatników osiągających niskie obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych przysługuje w 2018 r. na mocy § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

Zgodnie z tym przepisem, podatnik nie musi mieć kasy fiskalnej, jeśli jego obrót z takiej sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 20.000 zł netto. Przy czym do całości obrotu nie wlicza się obrotu ze sprzedaży nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są przez podatnika zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji – pod warunkiem udokumentowania tych czynności w całości fakturą.

Nieco inaczej kwotę limitu oblicza się w przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w trakcie roku. W takim wypadku stosuje się tzw. limit proporcjonalny.

 

Zwolnienia z kasy fiskalnej – komu nie przysługują w 2018 r.

Zanim podatnik zacznie wyliczać przysługujący mu limit proporcjonalny do zwolnienia z kasy fiskalnej, powinien sprawdzić czy czynności, które planuje wykonywać, nie znalazły się w § 4 rozporządzenia. Wymieniono tam dostawę towarów i świadczenie usług, które należy ewidencjonować na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży – niezależnie od wysokości obrotu podatnika.

Towary obowiązkowo rejestrowane na kasie to m.in.:

 • Części do silników;
 • Zapisane i niezapisane nośniki danych cyfrowych i analogowych;
 • Sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny;
 • Sprzęt fotograficzny,
 • Perfumy i wody toaletowe

Usługi obowiązkowo rejestrowane na kasie to m.in.:

 • Usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów;
 • Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne;
 • Usługi prawnicze;
 • Usługi doradztwa podatkowego;
 • Usługi związane z wyżywieniem
 • Usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów;
 • Usługi kulturalne i rozrywkowe w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe;
 • Usługi związane z rozrywką i rekreacją w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki i sale taneczne.

 

Jeżeli czynności, które przedsiębiorca planuje wykonywać, nie znalazły się na liście czynności wyłączonych ze zwolnień z kas w 2018 r., możliwe jest korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z kas.

 

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej – jak wyliczyć proporcję w 2018 r.

Aby wyliczyć limit obrotów do zwolnienia podmiotowego z kas w 2018 r., należy posłużyć się następującym schematem:

20.000 zł / 365 dni x liczba dni

Za liczbę dni przyjmuje się okres od dnia wykonania pierwszej czynności, aż do zakończenia roku kalendarzowego. Przykładowo podatnikowi rozpoczynającemu sprzedaż 10 października 2018 r. przysługuje limit w wysokości 4.547,95 zł (20.000 zł / 365 dni x 83 dni).

 

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej przekroczony – kiedy kupić urządzenie

Po przekroczeniu przysługującego podatnikowi limitu, ma on 2 miesiące na wprowadzenie kasy fiskalnej w działalności – termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym obroty podatnika przekroczyły limit. Przykładowo przy przekroczeniu limitu dnia 25 listopada 2018 r., terminem wprowadzenia kasy fiskalnej w działalności będzie 1 lutego 2019 r.

Należy jednak pamiętać, iż obecne rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas obowiązuje tylko do końca 2018 r. Przepisy zapewne ulegną zmianie z początkiem roku 2019 – termin wprowadzania kas w przypadku przekroczenia limitu może się zmienić. Być może zostanie też rozszerzony katalog czynności, które trzeba ewidencjonować na kasie już od pierwszej sprzedaży. Koniecznie więc trzeba być na bieżąco z działaniami ustawodawcy.

 

Przekroczyłeś limit? Zobacz naszą ofertę kas fiskalnych w Pruszkowie!