Przedsiębiorcy mogą spodziewać się pism z wezwaniem do weryfikacji przesłanych plików JPK_VAT i ich zgodności z deklaracją VAT. Analizy JPK wykryły bowiem poważne nieprawidłowości, m.in. rozbieżności w kwotach transakcji podanych przez kontrahentów. Sprawdź, czy Ty również możesz spodziewać się e-maila od administracji skarbowej i jak nie dać się nabrać na fałszywe wezwania do zapłaty.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat o wykryciu nieprawidłowości w plikach JPK_VAT przesłanych Szefowi Administracji Skarbowej za luty 2017 r. To pierwsza taka informacja, odkąd obowiązek przesyłania ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego objął małych i średnich przedsiębiorców.

Analizy JPK_VAT wykryły rozbieżności pomiędzy plikiem a deklaracją VAT złożoną za tożsamy okres, podawanie różnych kwot tej samej transakcji podawanych przez kontrahentów, a także przypadki uwzględniania w plikach JPK_VAT zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika VAT.

W związku z powyższym podatnicy, u których wykryto takie nieprawidłowości, mogą spodziewać się pisma wysłanego na adres e-mail z prośbą o weryfikację plików JPK_VAT oraz deklaracji VAT i dokonanie ewentualnych korekt. Pisma opatrzone podpisem „Ministerstwo Finansów Departament Poboru Podatków” zostaną wysłane z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl.

W razie pytań bądź wątpliwości resort kieruje podatników do kontaktu z właściwym urzędem skarbowym.

 

Resort nawołuje do ostrożności

Ministerstwo podkreśla, iż przesłane e-maile nie będą zawierać żadnych załączników w formie plików, zewnętrznych odnośników ani wezwań do zapłaty podatku. To bardzo ważna informacja, zważywszy na szerzące się w ostatnich latach próby wyłudzeń przez oszustów podszywających się pod administrację państwową. Przedsiębiorcy nie raz zgłaszali otrzymywanie wiadomości rzekomo od Ministerstwa Finansów, urzędów skarbowych, Państwowej Inspekcji Pracy czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w rzeczywistości przestępcy rozsyłali fałszywe wezwania do zapłaty lub szkodliwe oprogramowanie.

Podatnicy otrzymujący tego typu e-maile powinni pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności – nieraz samo otwarcie wiadomości może spowodować aktywowanie wirusa. Należy zwracać uwagę na adres odbiorcy, a w przypadku otrzymywania np. wezwań do zapłaty podatku, skontaktować się z daną jednostką osobiście lub telefonicznie.

 

Analizy JPK wykrywają oszustów

Obowiązek przesyłania plików JPK_VAT od 1 stycznia 2017 r. obejmuje większość podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Do końca roku zwolnieni z tego obowiązku są jedynie mikroprzedsiębiorcy. Przesłane pliki są weryfikowane za pomocą programu ANALIZATOR_JPK – kompleksowego elektronicznego narzędzia dokonywania analizy danych.

Jak pokazuje opublikowany komunikat, resort finansów wywiązuje się ze swoich zapowiedzi, zgodnie z którymi JPK jest narzędziem służącym przede wszystkim wykrywaniu poważnych nieprawidłowości. Wymienione rozbieżności mogą bowiem wskazywać na próby dokonywania oszustw podatkowych i fałszowania wysokości obrotu. Uczciwi przedsiębiorcy nie muszą więc obawiać się działań prowadzonych przez administrację skarbową – mają one na celu ochronę rzetelnych podmiotów, a wyeliminowanie tych nieuczciwych.

Zobacz też: Wysokie kary za wystawianie pustych i fałszywych faktur w 2017 r.