Kasy fiskalne już wkrótce zostaną podłączone do Centralnego Repozytorium Kas, gdzie za pomocą sieci teleinformatycznej trafiać będą informacje z wystawionych paragonów. Choć wymiana kas na online ma przebiegać stopniowo, niektóre branże będą musiały wymienić urządzenia do końca 2018 r. Zwiększy się za to kwota ulgi na kasę. Sprawdź, jakie nowe przepisy przygotowało Ministerstwo Finansów.

Dnia 19 września 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Nowelizacja ta ma wprowadzić zapowiadaną już od wielu miesięcy reformę systemu kasowego w Polsce. Przepisy, które mają być wprowadzone tą ustawą, są dla podatników korzystniejsze niż te, o których mówiło się w 2016 r. w związku z udostępnieniem projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

 

Kasy fiskalne będą działały online

Jednym z najważniejszych celów nowelizacji ma być stworzenie systemu, w którym kasy fiskalne w sposób ciągły i automatyczny przesyłają dane o paragonach do Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Możliwość ustalenia wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru lub usługi oraz czasu i miejsca instalacji kasy ma ułatwić wykonywanie kontroli i skuteczniejsze wykrywanie nadużyć. Docelowo zmiany te mają przyczynić się do zmniejszenia szarej strefy i zwiększenia wpływów z podatków do budżetu państwa.

Z przesyłanych przez podatników danych o transakcjach będą mogli korzystać Minister Finansów, dyrektorzy izb skarbowych, a także naczelnicy urzędów skarbowych i celnych.

Przedsiębiorcy uczciwie ewidencjonujący sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej nie muszą obawiać się kas fiskalnych online. Co więcej, odniosą oni korzyść chociażby ze względu na ograniczenie biurokracji – kasa online będzie fiskalizowana w momencie podłączenia do Centralnego Repozytorium, nie będzie też trzeba zgłaszać jej w urzędzie skarbowym w dotychczasowej formie.

 

Fiskus nie będzie miał informacji o konsumentach

Jak zapewnia resort finansów, gromadzone przez Szefa KAS informacje będą dotyczyły wyłącznie podatników będących właścicielami urządzeń fiskalnych. Konsumenci pozostaną w pełni anonimowi – fiskus nie będzie miał dostępu do informacji o ich wydatkach. Tym samym nowy projekt rozwiewa wątpliwości osób prywatnych, które obawiały się, że organy podatkowe będą miały dostęp do danych o ich zakupach.

 

Dzierżawienie kasy fiskalnej

Jedną z istotnych zmian ma być wprowadzenie możliwości ewidencjonowania sprzedaży nie tylko za pomocą kasy będącej własnością podatnika, ale też za pomocą urządzenia użytkowanego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. Ustawodawca stawia tylko jeden warunek – w momencie fiskalizacji kasa taka musi posiadać ważną homologację.

 

Wystawianie faktur do paragonów – nowy warunek

Kolejną zmianą mającą zapobiec nadużyciom podatkowym jest ograniczenie możliwości wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami. Fakturę taką będzie można wystawić wyłącznie do paragonu zawierającego numer NIP nabywcy. W ten sposób oba dokumenty – faktura i paragon – będą powiązane. Zmiana ta ma zapobiec praktyce wystawiania przez zaprzyjaźnione firmy faktur do paragonów wydrukowanych za pomocą kasy, ale nie odebranych przez klientów.

Należy przy tym pamiętać, iż nie wszystkie dostępne obecnie na rynku i użytkowane przez podatników kasy posiadają możliwość wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie. Oznacza to, iż użytkownicy starszych modeli urządzeń stracą całkowicie możliwość wystawienia faktury do paragonu. Jedynym rozwiązaniem w ich wypadku prawdopodobnie będzie wymiana kasy na nową.

 

Wymiana kas fiskalnych na online – kiedy?

Przedsiębiorcy nie muszą obawiać się konieczności natychmiastowej wymiany kasy fiskalnej na urządzenie działające online wraz z wejściem w życie nowych przepisów. Proces wycofywania „starych” modeli ma przebiegać stopniowo.

Najwcześniej wycofane zostaną kasy fiskalne z papierową kopią paragonu. Homologacje urządzenia takie zachowają tylko do końca 2018 r. W przypadku zapełnienia pamięci fiskalnej serwis nie będzie mógł dokonać jej wymiany, chyba że ulegnie ona uszkodzeniu.

Kasy fiskalne „starego” typu z elektroniczną kopią paragonu zachowają homologacje do końca 2022 roku.

W projekcie znalazły się zapisy obligujące niektóre grupy podatników do wcześniejszej, obowiązkowej wymiany kas na urządzenia działające online. Najwcześniej wymóg ten obejmie podatników świadczących usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne, dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych – kasy fiskalne online będą oni musieli stosować od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. wymóg ten obejmie podatników świadczących usługi budowlane i gastronomiczne. Natomiast od 1 stycznia 2020 r. – usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, fitness oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

 

Ulga na kasę online do 1.000 zł

Dobra wiadomość dla podatników to zwiększenie kwoty ulgi na zakup kasy fiskalnej. Obecnie wynosi ona do 700 zł i przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom rozpoczynającym pracę z urządzeniem fiskalnym. W nowym stanie prawnym ulga ma wynieść do 90% wartości kasy – maksymalnie 1.000 zł. Niestety, nie będą mogli z niej skorzystać wszyscy podatnicy wymieniający kasy na urządzenia online. Ulga będzie przysługiwać wyłącznie nowym podatnikom oraz podmiotom z branż wymienionych przez ustawodawcę zobligowanym do wcześniejszej wymiany kasy.

 

Aktualnie projekt ustawy nowelizacyjnej jest na etapie opiniowania. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, jak będzie wyglądał jej ostateczny kształt i kiedy dokładnie wejdzie w życie.

 

Czytaj też: Usługi gastronomiczne – wydać rachunek czy paragon fiskalny?