Znany i ceniony program do obsługi pełnej księgowości został Turbiną Polskiej Gospodarki. Wyróżnienie przyznane przez Gazetę Finansową systemowi Rewizor nexo świadczy o jego wyjątkowej funkcjonalności i użyteczności – szczególnie dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Producent jednego z najpopularniejszych programów do obsługi pełnej księgowości po raz kolejny zdobył prestiżowe wyróżnienie. Tym razem zostało ono przyznane przez Gazetę Finansową, która każdego roku nadaje tytuły Turbiny Polskiej Gospodarki w dziesięciu kategoriach: bank, faktoring, ubezpieczenia, windykacja, leasing, opieka medyczna, oprogramowanie, karta paliwowa, transport oraz flota.

Turbiną Polskiej Gospodarki ‘2016 w kategorii oprogramowanie został Rewizor nexo – system do obsługi ksiąg rachunkowych, dedykowany zarówno przedsiębiorstwom prowadzącym pełną księgowość, jak i biurom rachunkowym. Wyróżnienia przyznawane są przez Gazetę Finansową tym produktom i usługom, które przyczyniają się do rozwoju polskiego biznesu – szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Zasłużona nagroda dla Rewizora

Program do obsługi pełnej księgowości Rewizor nexo wyróżnia się nie tylko bogatą funkcjonalnością, ale też przyjazną, intuicyjną obsługą. Wraz z pozostałymi programami tej linii – Subiektem nexo, Rachmistrzem nexo, Gestorem nexo oraz Gratyfikantem nexo – Rewizor nexo tworzy jeden zintegrowany system. Zastosowanie tak nowoczesnego rozwiązania skraca wiele czasochłonnych procesów, automatyzuje czynności i pomaga zminimalizować liczbę popełnianych błędów.

Wyposażony we wszystkie funkcje niezbędne w pracy księgowego, program Rewizor nexo umożliwia m.in. prowadzenie ewidencji VAT, umów i pojazdów, dekretację i księgowanie, zarządzanie planami kont, wystawianie deklaracji skarbowych, obsługę środków trwałych, rozliczanie rozrachunków, wykonywanie operacji kasowych czy operacji na rachunkach bankowych oraz wiele innych czynności.

Program Rewizor nexo pozwala na jednoczesną obsługę wielu podmiotów, co jest niezbędne w biurach rachunkowych. Warto również wspomnieć o możliwości płynnego przejścia z innej formy księgowości – np. podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzonej w Rachmistrzu nexo na pełną księgowość w Rewizorze nexo.

Wśród programów do obsługi pełnej księgowości Pruszków również preferuje Rewizora nexo – wiele lokalnych firm, nie tylko biur rachunkowych, pracuje właśnie z tym systemem. Ogromną zaletą oprogramowania InsERT są bieżące aktualizacje pod kątem zmieniających się przepisów i potrzeb użytkowników. Dostosowanie systemu do zmian w regulacjach prawnych jest szczególnie istotne z punktu widzenia księgowego – przepisy podatkowe zmieniają się bowiem bardzo często, a rozrachunki muszą być prowadzone prawidłowo i rzetelnie, w innym wypadku przedsiębiorstwo byłoby narażone na dotkliwe konsekwencje finansowe w razie np. kontroli skarbowej.

 

Program Rewizor nexo gotowy na JPK

Od 1 lipca 2016 r. w wyniku nowelizacji Ordynacji podatkowej podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych zostali zobligowani do przekazywania organom podatkowym danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie opublikowało siedem struktur JPK: dla ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, magazynu, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, faktur VAT, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów. Ewidencję VAT podatnicy mają obowiązek przesyłać organom podatkowym bez wezwania do 25. dnia każdego miesiąca, natomiast pozostałe struktury – na wezwanie do e-kontroli.

Wprawdzie termin 1 lipca 2016 r. dotyczy jedynie największych podmiotów – podatnicy spełniający wymogi określone dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw mogą korzystać z okresu przejściowego na wprowadzenie JPK – firma InsERT zadbała o dostosowanie swoich programów do nowych wytycznych jeszcze przed tym terminem. Czasu było niewiele, ponieważ ustawodawca wprowadził zmiany w przepisach zaledwie na 2 miesiące przed ich wejściem w życie, jednak zespół specjalistów InsERT zdążył na czas. Programy takie jak Rewizor nexo były gotowe na JPK jeszcze przed 1 lipca 2016 r. Użytkownicy tych i innych systemów InsERT mogą mieć pewność, iż stosowane przez nich programy działają zawsze zgodnie z wymogami ustawodawcy.

 

Programy dla firm Pruszków – zobacz naszą ofertę