Wdrożenia

Wybór oprogramowania i jego wdrożenie powinno być poprzedzone analizą potrzeb przedsiębiorstwa i funkcjonalności oprogramowania. Ponadto konieczne jest zbadanie oczekiwań wszystkich potencjalnych użytkowników systemu oraz zdefiniowanie procesów biznesowych i określenie priorytetów.

Spośród dużej ilości funkcji, które oferują systemy, przedsiębiorstwo musi wybrać te, których zastosowanie w praktyce przyniesie największe efekty. Analiza przed wdrożeniem ma na celu określenie, jakie informacje są w firmie dostępne, jakie niedostateczne, a jakie w ogóle nie ujęte w systemach informatycznych.

nexo_750x200

Należy też pamiętać, że wybierając rozwiązania częściowe (obejmujące tylko niektóre procesy w firmie), napotka się problem integracji – czyli połączenia i dostosowania do siebie poszczególnych elementów składowych systemu.
Do wdrożenia trzeba się przygotować, i to pod różnymi względami. Projekt takiego wdrożenia powinien obejmować aspekt: finansowy, metodologii i planowania, szkoleń i wsparcia technicznego. Należy pamiętać, że nawet najlepszy system w początkowej fazie zazwyczaj opóźnia, a nie przyspiesza pracę, przy zamianie starego systemu na nowy potrzebne jest nawet parę miesięcy, by osiągnąć funkcjonalność sprzed zmian.

Wdrożenia oprogramowania InsERT GT

Wdrożenia oprogramowania InsERT nexo