Zbliża się termin, w którym obowiązek przesyłania ewidencji VAT w formie plików JPK obejmie wszystkich czynnych podatników VAT – także tych, którzy obecnie prowadzą te rejestry w formie papierowej. Sprawdź, do kiedy mikroprzedsiębiorcy będą musieli przesłać pierwsze pliki JPK_VAT i w jakie programy powinni się zaopatrzyć.

Przepisy, które weszły w życie 1 lipca 2016 r., zobowiązały polskich podatników do przekazywania organom podatkowym danych z ksiąg w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Obecnie obowiązuje siedem struktur JPK: dla ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, ewidencji VAT, magazynu, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, faktur VAT oraz ewidencji przychodów.

O ile większość struktur JPK przesyła się na żądanie organu podatkowego, o tyle w przypadku ewidencji VAT konieczne jest przesyłanie plików każdego miesiąca – bez wezwania, w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Zgodnie z art. 82 § 1b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 201), obowiązek ten dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Dla podatników spełniających wymogi dla zachowania statusu małego i średniego oraz mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustawodawca przewidział okresy przejściowe na wprowadzenie JPK. Obowiązek comiesięcznego przesyłania plików JPK_VAT największe podmioty objął 1 lipca 2016 r., małych i średnich przedsiębiorców – od 1 stycznia 2017 r., natomiast mikroprzedsiębiorców obejmie już od 1 stycznia 2018 r.

 

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Do programów komputerowych, o których mowa we wspomnianym przepisie, zaliczają się nie tylko systemy dedykowane prowadzeniu ewidencji VAT, ale też inne aplikacje, takie jak arkusze kalkulacyjne czy edytory tekstów. Należy jednak podkreślić, iż obowiązek przesyłania JPK_VAT nie ominie podatników, którzy obecnie prowadzą rejestry VAT w formie papierowej.

W ustawie o VAT od 1 stycznia 2018 r. zostanie bowiem dodany art. 109 ust. 8a w brzmieniu:

Art. 109

(…)

8a. Ewidencja, o której mowa w ust. 3, prowadzona jest w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.

 

Wprowadzenie powyższego przepisu oznacza, iż od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przesyłania plików JPK_VAT obejmie wszystkich czynnych podatników VAT bez wyjątku. Podmioty, które obecnie wciąż prowadzą rejestry VAT w formie papierowej, będą musiały zaopatrzyć się w odpowiednie programy komputerowe.

Zakup systemu do prowadzenia ewidencji VAT w praktyce będzie też konieczne w przypadku podatników używających w tym celu programów biurowych, takich jak np. Excel czy Word. Tworzenie plików JPK_VAT z danych zapisanych w tego typu programach byłoby bardzo trudne i pracochłonne. Wielu mikroprzedsiębiorców decyduje się już teraz wdrożyć w firmie oprogramowanie dedykowane m.in. prowadzeniu ewidencji VAT, takie jak np. Rachmistrz nexo czy Rachmistrz GT, a także Rewizor nexo lub Rewizor GT. Systemy tego typu umożliwiają generowanie plików JPK_VAT oraz ich elektroniczną wysyłkę za pośrednictwem serwisu Ministerstwa Finansów, a także pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Termin przesłania pierwszego pliku JPK_VAT

Podmioty spełniające wymagania dla zachowania statusu mikroprzedsiębiorcy pierwsze pliki JPK_VAT będą musiały przesłać obowiązkowo za styczeń 2018 r. Ostatecznym terminem dopełnienia tego obowiązku będzie poniedziałek 26 lutego 2018 r. (25.02.2018 wypada w niedzielę).

Należy podkreślić, iż wymóg przesyłania rejestrów VAT w formie plików JPK każdego miesiąca dotyczy zarówno podatników składających deklaracje VAT za okresy miesięcznie, jak i podmiotów dokonujących rozliczeń za okresy kwartalne.

 

JPK_VAT z korzyścią dla najmniejszych podmiotów

Jak podkreśla resort finansów, wprowadzenie wymogu przesyłania plików JPK_VAT przez wszystkich czynnych podatników VAT ma wzmocnić uczciwą konkurencję, pomóc w sprawnym wykrywaniu poważnych nadużyć i eliminowaniu nieuczciwych podmiotów. Ograniczona ma też zostać liczba kontroli ze strony służb skarbowych. Według szacunków resortu w 2018 r. do grona podatników prowadzących elektroniczna ewidencję VAT i przesyłających pliki JPK_VAT dołączy 1,6 mln firm uznawanych za mikroprzedsiębiorstwa.

Na stronie internetowej ministerstwa pojawiła się skierowana do mikroprzedsiębiorców zachęta do przesyłania plików JPK_VAT już za październik, listopad i grudzień 2017 r. Takie wcześniejsze wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego pozwoli firmom lepiej przygotować się do nowego obowiązku – nauczyć się tworzyć i wysyłać pliki. Ponadto podatnicy ci mogą liczyć na szybszy zwrot podatku VAT – nawet 25 dni zamiast 60.

 

Zobacz też: Nowy projekt nowelizacji dot. kas fiskalnych online w 2018 r.