Zmiany w obsłudze certyfikatów, nowe metryki, poprawione błędy, metryki czasowo aktualne – Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o modyfikacjach w najnowszej wersji programu Płatnik. Sprawdź, jak prawidłowo pobrać aktualizacje i jak postąpić w przypadku wystąpienia błędów przy elektronicznej wysyłce dokumentów.

Program Płatnik 10.01.001 udostępniany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych co jakiś czas podlega niezbędnej aktualizacji. Celem zmian zazwyczaj jest dostosowanie systemu do nowych przepisów, potrzeb użytkowników czy modyfikacji technicznych.

Najnowsza aktualizacja Płatnika wdraża dwie zupełnie nowe metryki – 107 i 108, usuwa błędy pojawiające się w poprzednich wersjach, a także wprowadza zmiany związane z obsługą certyfikatów.

Obsługa certyfikatów w Płatniku

Aktualizacja programu Płatnik wprowadza zmiany w metrykach 103 i 104 – mają one związek z obsługą certyfikatów. Zreorganizowano widoki związane z przekazywaniem dokumentów do ZUS drogą elektroniczną.

W nowej wersji Płatnika wyboru certyfikatu w ustawieniach przekazu elektronicznego należy dokonać z magazynów systemowych (bez rejestracji w programie).

Jeżeli w trakcie wysyłki dokumentu pojawią się błędy, przede wszystkim trzeba sprawdzić ustawienia certyfikatu. W tym celu wchodzimy w menu „Przekaz”, następnie w „Ustawienia przekazu elektronicznego” i w „Certyfikaty”.

Pole: „Certyfikat użytkownika” – jeśli nie wyświetla się w nim certyfikat do podpisywania przesyłek do ZUS, klikamy „Wybierz”, zaznaczamy odpowiedni certyfikat i klikamy „Ok”.

Pole: „Certyfikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” – jeśli nie ma w nim nazwy aktualnego certyfikatu ZUS (domyślnie: PE-2-ZUS-EWD), klikamy „Pobierz”, zaznaczamy pobrany certyfikat i klikamy „Ok”. Gdy wykonamy te czynności, system pobierze i zarejestruje certyfikat ZUS. Może się jednak zdarzyć, iż certyfikat ten nie został skonfigurowany lub został z konfiguracji usunięty – w takim wypadku po kliknięciu „Pobierz” pojawi się okno wyboru certyfikatu – wybieramy w nim certyfikat PE-2-ZUS-EWD i potwierdzamy „Ok”.

Do dokonaniu zmian w konfiguracji zatwierdzamy przyciskiem „Zapisz” lub „OK”.

 

Weryfikacja wstępna ustawień przekazu elektronicznego: z menu „Przekaz” wybieramy „Uruchom weryfikację wstępną”. Opcjonalnie w oknie „Ustawienia przekazu elektronicznego” na zakładce „Certyfikaty” wybieramy „Weryfikuj teraz”. W przypadku elektronicznej wysyłki dokumentów w imieniu różnych płatników, operację tę przeprowadzamy osobno dla każdego z nich.

Po poprawnej konfiguracji system wyświetli komunikat: „Obecny stan certyfikatów pozwala na przekazywanie przesyłek do ZUS”.

 

Poprawione błędy w programie Płatnik

Po aktualizacji można już pobierać potwierdzenia dla zestawów dokumentów ubezpieczeniowych wysłanych przed pobraniem metryk od nr 103. Ponadto w razie nieudanego pobrania pakietu z sieci można to zrobić w trybie offline – z nośnika.

 

Nowe metryki w programie Płatnik

Aby móc korzystać z nowych metryk 107 i 108, należy pobrać odpowiedni pakiet.  Pobieranie pakietu 107 zakończy się wyświetleniem komunikatu o wymaganym restarcie komputera. Po uruchomieniu systemu ponownie, w tle pobierać się będzie metryka 108.

 

Metryki czasowo aktualne

Na oficjalnej stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiła się także informacja, iż czasowo aktualne w Płatniku są metryki 99 i 104. W przypadku niedokonania aktualizacji po 19 maja 2017 r., za prawidłową przyjmujemy metrykę 99. Jeśli aktualizacja została pobrana po tym terminie, prawidłowa jest metryka 104.

W Płatniku przywrócono również możliwość komunikacji elektronicznej z ZUS.

 

Zobacz też: Płatnik 10.01.001 – nowe kody ubezpieczeń od 1.03.2017