Spóźniłeś się z przeglądem technicznym kasy? Urząd skarbowy będzie o tym wiedział! W 2019 r. za niedopilnowanie terminu grozi nie tylko utrata prawa do ulgi na kasę, ale też kara pieniężna. Sprawdź, ile zapłacisz za brak przeglądu kasy fiskalnej w 2019 r.

Dnia 1 maja 2019 r. weszło w życie wiele nowych przepisów dotyczących kas fiskalnych. Najwięcej mówi się o wprowadzeniu na rynek urządzeń przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, czyli tzw. kas fiskalnych online. Jednak nie jest to jedyna zmiana. Nowość stanowi też m.in. ustalenie kary pieniężnej za spóźnienie z dokonaniem obowiązkowego przeglądu technicznego urządzenia.

 

Przegląd techniczny kasy – jak często?

Regulacje dotyczące częstotliwości poddawania kasy fiskalnej okresowemu przeglądowi technicznemu znajdują się w art. 111 ust. 3a pkt 4 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem:

3a. Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

(…)

4) poddawać kasy rejestrujące w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących;

 

Większość podatników dokonuje obowiązkowego przeglądu technicznego nie rzadziej niż co 2 lata. Tak wynika z § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816). Termin ten nie dotyczy kas o zastosowaniu specjalnym, użytkowanych przez taksówkarzy – podlegają oni bowiem odrębnym przepisom.

Warto zwrócić uwagę na zmianę brzmienia zacytowanego powyżej przepisu. W stanie prawnym obowiązującym przed 1 maja 2019 r. ustawa wskazywała na konieczność zgłoszenia kasy do przeglądu. Aktualnie mowa tu o poddaniu kasy przeglądowi technicznemu. Odpowiedzialność za terminowe dopełnienie tego obowiązku spoczywa więc w pełni na podatniku.

 

Kara za brak przeglądu kasy fiskalnej w 2019 r.

Jedną z konsekwencji spóźnienia z dokonaniem obowiązkowego przeglądu technicznego jest utrata prawa do ulgi na kasę fiskalną. Jeśli podatnik z niej skorzystał, a w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania spóźni się z przeglądem, będzie musiał zwrócić odliczoną lub uzyskaną kwotę na rachunek bankowy urzędu skarbowego. W tym zakresie przepisy nie uległy zmianie od 1 maja 2019 r.

Wprowadzono też zupełnie nową karę za brak przeglądu kasy fiskalnej. Kara ta obejmie wszystkich spóźnialskich podatników – niezależnie od tego, czy skorzystali z ulgi, czy nie. Zgodnie z art. 111 ust. 6ka ustawy, jeśli podatnik nie podda kasy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu w ustalonym terminie, naczelnik urzędu skarbowego nałoży na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 300 zł.

 

Urząd skarbowy będzie wiedział

Kasy fiskalne online przesyłają do CRK nie tylko dane o zarejestrowanych transakcjach, ale też m.in. o dokonanych przeglądach technicznych. Krajowa Administracja Skarbowa zostaje więc od razu poinformowana, że użytkownik urządzenia online’owego spóźnił się z przeglądem. Nie oznacza to jednak, iż właścicielom kas tradycyjnych z elektroniczną lub papierową kopią paragonu łatwiej jest uniknąć kary. Informacja o braku przeglądu trafi do urzędu tak czy inaczej.

Wszystko za sprawą nowego obowiązku nałożonego na serwisy fiskalne od 1 maja 2019 r. Podmioty te muszą składać do urzędów skarbowych comiesięczne raporty z dokonanych przeglądów. Niezależnie więc od typu kasy użytkowanej przez podatnika, o spóźnieniu z przeglądem jego urząd dowie się prędzej czy później. W obecnym stanie prawnym dbanie o terminowość w dopełnianiu obowiązków właściciela kasy fiskalnej jest więc szczególnie istotne.

 

Kasy fiskalne online – ważne zmiany od 1 maja 2019 r.