W pierwszej kolejności warsztaty samochodowe, punkty wulkanizacyjne i stacje paliw. W drugiej – gastronomia, obiekty noclegowe i wiele innych branż. Sprawdź, kto i w jakim terminie wymieni tradycyjne urządzenia na kasy fiskalne online. Wszystkie oczekiwane przepisy weszły już w życie. Przedsiębiorcy mogą już kupować, fiskalizować i użytkować kasy fiskalne online. Część z nich skorzysta nawet z ulgi do 700 zł na zakup kasy.

Zapowiadane już od wielu miesięcy kasy fiskalne online wreszcie pojawiły się na półkach salonów sprzedaży! Producenci, którzy już od lipca 2018 r. znali wymogi dotyczące nowych kas, dawno już zaprojektowali urządzenia spełniające warunki wprowadzone przez ustawodawcę. Potrzebne były jednak zmiany w ustawie o VAT, które dałyby im podstawę prawną do uzyskiwania homologacji dla kas online’owych. Podstawę tę dała ustawa o z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675), która weszła w życie 1 maja 2019 r.

 

Kasa fiskalna online w połączeniu z CRK

Najważniejszą zmianą w kasach online’owych jest wprowadzenie połączenia urządzenia z Centralnym Repozytorium Kas (CRK) – zaawansowanym systemem informatycznym służącym administracji skarbowej do analizowania danych z kas i przeciwdziałania nadużyciom podatkowym. Od strony użytkownika niewiele się jednak zmieniło. Najważniejszym nowym obowiązkiem jest zapewnienie kasie dostępu do sieci teleinformatycznej. Połączenie z Internetem może być stacjonarne lub mobilne – przedsiębiorca sam dokonuje wyboru, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości swojej firmy.

Kasy fiskalne online to urządzenia nowocześniejsze i bezpieczniejsze. Warto zwrócić uwagę chociażby na sposób zapisu kopii dokumentów fiskalnych. Dane te nie zapisują się już na nośniku danych, tak jak to ma miejsce w kasach z kopią elektroniczną, ale w pamięci chronionej. Pamięć ta stanowi integralną część urządzenia i podlega zaawansowanym technologicznie zabezpieczeniom. Ponadto dane z kasy wysyłane są do CRK w formie plików JPK. Podlegają więc podwójnemu zabezpieczeniu.

W kasach fiskalnych online zastosowany został ujednolicony protokół komunikacyjny do terminala płatniczego. Dzięki temu urządzenia online’owe współpracują z każdym terminalem (pod warunkiem zastosowania tego protokołu przez producenta terminali).

 

Wymiana kas na kasy online’owe – kiedy i dla kogo

Dla większości polskich przedsiębiorców rząd przygotował system raczej zachęt niż przymusu wymiany kas. Wyznaczono jednak kilka branż, które ze względu na swoją specyfikę muszą wymienić kasy na online’owe w określonych terminach.

 

Kasy online’owe muszą mieć podatnicy:

Od 1 stycznia 2020 r.:

  1. świadczący usługi:

– naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania,

– w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,

  1. zajmujący się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych.

 

Od 1 lipca 2020 r.:

  1. świadczący usługi:

–  związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,

– w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

  1. zajmujący się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

Od 1 stycznia 2021 r. świadczący usługi:

– fryzjerskie,

– kosmetyczne, kosmetologiczne,

– budowlane,

– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,

– prawnicze,

– związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Pozostali przedsiębiorcy wymienią kasy stopniowo. Nowe przepisy przewidują końcowe terminy, po upływie których urządzenia „starego” typu nie będą już uzyskiwały homologacji, a co za tym idzie nie będą mogły być fiskalizowane. W pierwszej kolejności z rynku znikną urządzenia najstarszego typu, już od dawna uznawane za technologicznie przestarzałe – kasy fiskalne z papierową kopią paragonu. Przez dłuższy okres będzie można kupić kasy z kopią elektroniczną.

Podatnicy będą mogli kupić:

Do 31 sierpnia 2019 r. – kasy fiskalne z papierową kopią paragonu

Do 31 grudnia 2022 r.  – kasy fiskalne z elektroniczną kopią paragonu

 

Po podanych terminach urządzenia tradycyjne dalej będzie można użytkować. Nie będzie jednak możliwości ich fiskalizowania. Ponadto od 1 maja 2019 r. w kasach z kopią papierową nie można już wymieniać pamięci fiskalnej.

 

Ulga na kasę online w 2019 r.

System zachęt do wymiany kas przez podatników to przede wszystkim ograniczenie możliwości skorzystania z ulgi do 700 zł tylko do kas online’owych. Podatnicy rozpoczynający prowadzenie ewidencji lub wprowadzający kasę dobrowolnie od 1 maja 2019 r. uzyskają ulgę wyłącznie przy zakupie kasy fiskalnej online. Odliczenie to nie przysługuje przy zakupie tradycyjnych kas.

Z ulgi na kasę fiskalną online będą mogli skorzystać także podatnicy z branż wymienionych w ustawie jako zobligowane do stosowania urządzeń nowego typu. Warunkiem dokonania odliczenia jest m.in. terminowe wprowadzenie kasy online w działalności. Z ulgi mogą oni korzystać, nawet jeśli już wcześniej dokonali odliczenia przy zakupie tradycyjnej kasy.

 

Nowa matryca stawek VAT dla kas fiskalnych od 1 maja 2019 r.