Użytkowanie kasy fiskalnej zostało ściśle uregulowane przepisami prawa. Na właściciela tego urządzenia nałożono liczne obowiązki, m.in. dokonywanie okresowych przeglądów technicznych. Niedopełnienie tego wymogu wiąże się z konsekwencjami. Sprawdź, co grozi za spóźnienie z przeglądem technicznym kasy fiskalnej w 2023 roku.

Co grozi za spóźnienie z przeglądem technicznym kasy fiskalnej w 2023 r.? Kara 300 zł

Brak przeglądu technicznego wiąże się z karą w wysokości 300 zł. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik spóźnił się z dopełnieniem tego obowiązku rok, czy jeden dzień. Wpłaty należy dokonać w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji w tej sprawie.

O ile jednak użytkownikom tradycyjnych urządzeń (z elektroniczną lub papierową kopią paragonu) w niektórych przypadkach spóźnienie z przeglądem technicznym kasy fiskalnej w 2023 r. może ujść na sucho, o tyle właściciele kas online’owych są na bieżąco kontrolowani przez administrację skarbową. Należy bowiem pamiętać, że kasy tego typu wysyłają do Krajowej Administracji Skarbowej nie tylko informacje o wystawionych paragonach i sprzedaży, ale też o zdarzeniach. Takim zdarzeniem jest np. fiskalizacja, zmiana danych podatnika czy właśnie okresowy przegląd techniczny.

 

Spóźnienie z przeglądem technicznym kasy fiskalnej w 2023 r. – utrata prawa do ulgi

Kara 300 zł to nie jedyna konsekwencja spóźnienia z przeglądem technicznym kasy fiskalnej w 2023 r. Jeśli przy zakupie urządzenia skorzystaliśmy z ulgi 700 zł, a spóźnienie nastąpiło w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania, uzyskaną kwotę trzeba będzie zwrócić.

Ważne! Utarta prawa do ulgi dotyczy tylko kasy, w odniesieniu do której nastąpiło spóźnienie z przeglądem technicznym. Jeśli podatnik ma swa urządzenia, na pierwsze skorzystał z ulgi, na drugie nie, a spóźnił się z przeglądem drugiej kasy, nie musi zwracać ulgi pobranej na pierwszą kasę.

W przeciwieństwie do kary 300 zł, ulga podlega zwrotowi bez oczekiwania na wezwanie z urzędu skarbowego. Czynni podatnicy VAT mają na to czas do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął termin przeglądu. Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT – do końca następnego miesiąca.

Kwotę ulgi należy zwrócić na rachunek urzędu skarbowego. Zwrotu tego nie rozlicza się w deklaracji.

 

W jakim terminie dokonać przeglądu kasy fiskalnej?

Zgodnie z § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1625), podatnik musi zgłaszać kasę fiskalną do przeglądu nie rzadziej niż co 2 lata. Termin pierwszego przeglądu liczymy od dnia fiskalizacji. Natomiast wszystkich kolejnych – od poprzedniego przeglądu.

Powyższa zasada obowiązuje nawet wtedy, gdy właściciele kasy zdecyduje się dokonać przeglądu wcześniej niż po 2 latach. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy wie, że w danym terminie będzie przebywał poza firmą. Jak wskazuje interpretacja indywidualna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 6 maja 2021 r., nr DOP7.8101.66.2020.FMLM.1, dokonanie przeglądu przerywa bieg dwuletniego terminu.

 

Kto jest odpowiedzialny za spóźnienie z przeglądem technicznym kasy fiskalnej w 2023 r.?

Obowiązek dokonywania okresowego przeglądu technicznego spoczywa na podatniku – właścicielu kasy. Serwis fiskalny nie ma obowiązku przypominać swoim klientom o zbliżającym się terminie. Zgodnie z przepisami wspomnianego rozporządzenia, serwisant ma 3 dni na dokonanie przeglądu – licząc od dnia otrzymania zgłoszenia od podatnika.

Warto jednak pamiętać, że nowoczesne urządzenia fiskalne posiadają funkcję przypominania o terminie okresowego przeglądu technicznego. Jednym z nich jest Posnet Bingo Online. Po wprowadzeniu odpowiedniego ustawienia, z wyprzedzeniem pojawi się komunikat o zbliżającym się terminie przeglądu.

Krajowy System e-Faktur obowiązkowy dopiero od połowy 2024 roku!