Rząd przesuwa termin wprowadzenia wymogu stosowania faktur elektronicznych. Krajowy System e-Faktur obowiązkowy stanie się dopiero od 1 lipca 2024 r., a dla podmiotów zwolnionych w VAT – jeszcze później! Sprawdź, jakie inne zmiany wprowadzono na posiedzeniu Ministerstwa Finansów i czym zostały podyktowane.

Gminy proszą, rząd przesuwa

Zmiany w przepisach to odpowiedź na postulaty jednostek samorządu terytorialnego, wśród których przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje. Tak resort finansów argumentuje przesunięcie terminu wprowadzenie obowiązku stosowania faktur ustrukturyzowanych dla wszystkich przedsiębiorców.

Krajowy System e-Faktur obowiązkowy, ale później

Krajowy System e-Faktur obowiązkowy stanie się od 1 lipca 2024 r. dla czynnych podatników VAT, dla przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT – od 1 stycznia 2025 r. Wprowadzono też kilka innych istotnych modyfikacji w przepisach.

Jedną z nich jest brak konieczności korzystania z KSeF w przypadku faktur konsumenckich (B2C) oraz biletów spełniających funkcję faktury, m.in. paragonów wydawanych na płatnych autostradach. Faktury uproszczone i wydawane przez drukarkę fiskalną będą musiały mieć formę ustrukturyzowaną dopiero od 1 stycznia 2025 r.

Niższe kary

Złagodzono też przepisy określające wysokość sankcji za przekazanie faktury z pominięciem systemu KSeF oraz błędy w wystawieniu dokumentów. Podobnie jak w poprzednich założeniach, regulacje dotyczące kar wejdą w życie 6 miesięcy po tym, jak Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkowy. Zgodnie z nowymi wytycznymi, stanie się to 1 stycznia 2025 r.

W przypadku awarii po stronie podatnika, możliwe będzie wystawienie faktury ustrukturyzowanej w trybie offline i dostarczenie jej do KSeF następnego dnia.

Czym jest Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur to zaawansowane narzędzie kontroli wprowadzone przez resort finansów na początku 2022 r. Za jego pośrednictwem przekazywane są faktury ustrukturyzowane – dokumenty o ujednoliconej strukturze określonej przez ustawodawcę. System KSeF nadaje takiej fakturze numer identyfikujący, sprawdza ją pod kątem poprawności, a następnie przekazuje w czasie rzeczywistym do odbiorcy.

Choć wprowadzenie nowego systemu mającego analizować wszelkie działania w firmie nie podoba się większości polskich przedsiębiorców, zmiana ta w rzeczywistości nie wpłynie znacząco na ich codzienną pracę. Faktury ustrukturyzowane, podobnie jak e-faktury w tradycyjnej formie, podatnik wystawia w swoim programie do zarządzania sprzedażą (np. Subiekt nexo). Po stronie producenta oprogramowania jest dostosowanie systemu do nowych wymogów – tak by łączył się on z KSeF, prawidłowo wystawiał i odbierał faktury ustrukturyzowane.

Dodatkową korzyścią jest m.in. brak konieczności archiwizowania dokumentów przez 5 lat (KSeF przechowuje je w formie elektronicznej przez 10 lat). Podatnik nie będzie też musiał przekazywać na żądanie organu podatkowego plików JPK_FA, ponieważ administracja skarbowa będzie miała bieżący dostęp do wszystkich faktur.

Portal Biura – dla linii InsERT GT