Dostarczenie paragonu fiskalnego klientowi w przypadku dostawy towaru lub świadczenia usługi na odległość bywa logistycznie utrudnione. Jednakże w pewnych przypadkach sprzedaż taka może podlegać zwolnieniu z kasy fiskalnej. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Sprawdź, kiedy sprzedaży z zapłatą przelewem nie trzeba rejestrować na kasie fiskalnej.

Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych wymaga od podatnika posiadania kasy fiskalnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedawca ma obowiązek wydawać paragon fiskalny każdemu klientowi – dotyczy to zarówno dostawy towarów i świadczenia usług, jak i np. zapłaty zaliczki.

Jednakże w niektórych przypadkach nawet posiadacz kasy fiskalnej w 2018 r. może być zwolniony z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą tego urządzenia. Dotyczy to m.in. sprzedaży z zapłatą przelewem. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454) określa dwa takie zwolnienia. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, iż skorzystanie z nich wymaga spełnienia wszystkich warunków określonych w rozporządzeniu.

 

Sprzedaż wysyłkowa z zapłatą przelewem – czy trzeba nabić na kasie

Prowadzenie sklepów internetowych i sprzedaży za pośrednictwem serwisów aukcyjnych z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Konsumenci mają o wiele większe niż jeszcze kilka lat temu zaufanie do sprzedawców internetowych. Dostarczenie paragonu fiskalnego przy sprzedaży wysyłkowej rodzi jednak pewne problemy logistyczne. Z tego względu ustawodawca postanowił zwolnić z rejestrowania na kasie dostawę towaru w systemie wysyłkowym.

Aby skorzystać ze zwolnienia z ewidencji na kasie sprzedaży wysyłkowej, konieczne jest spełnienie warunków określonych w poz. 38 załącznika do rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, zwolniona z kasy jest:

38 Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

 

Należy przy tym pamiętać, iż niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków skutkuje utratą prawa do zwolnienia z kasy dla sprzedaży wysyłkowej. Stanie się tak np. w przypadku przyjęcia całości lub części zapłaty gotówką. Paragon będzie trzeba wydrukować także wtedy, gdy klient odbierze towar osobiście – wtedy z oczywistych przyczyn dostawa towaru przestaje być wysyłkowa.

Ze zwolnienia z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej można korzystać także w przypadku, gdy nabywca uregulował należność za pośrednictwem systemu szybkiej płatności, takiej jak PayU czy PayPal. Organy podatkowe uznają, iż w takich wypadkach spełniony jest wymóg zapłaty na rachunek bankowy podatnika.

Oczywiście możliwość skorzystania ze zwolnienia nie oznacza, iż podatnik nie może wydrukować paragonu fiskalnego. W praktyce właściciele sklepów internetowych i kont na serwisach aukcyjnych często tak robią – aby klient miał pełnoprawny dowód zakupu, dołączają paragon do paczki z towarem.

 

Świadczenie usług z zapłatą przelewem – czy trzeba nabić na kasie

Jeszcze trudniejsze logistycznie od dostawy towarów jest dostarczenie paragonu w przypadku świadczenia usług na odległość. Niezależnie jednak od tego, czy usługi świadczone są na odległość, czy bezpośrednio, mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej. Konieczne jest spełnienie warunków określonych w poz. 39 załącznika do rozporządzenia.

Zgodnie z tym zapisem, zwolnieniu z kasy fiskalnej podlega:

39 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

 

Sprzedaż z zapłatą przelewem – kiedy nie może być zwolniona z kasy fiskalnej

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej i zwolnienie dla świadczenie usług z zapłatą przelewem na rachunek nie może być zastosowane dla czynności wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia. W katalogu towarów, które muszą być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie, znalazły się m.in. sprzęt radiowy, telewizyjny, telekomunikacyjny i fotograficzny, zapisane i niezapisane nośniki danych, wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe, perfumy i wody toaletowe.

Obowiązkowi rejestracji na kasie podlegają także m.in. usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi związane z wyżywieniem, usługi przewodu osób i bagażu taksówkami, usługi kulturalne i rozrywkowe w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe oraz usługi związane z rozrywką i rekreacją  w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki oraz sale taneczne.

Rozporządzenie określa jednak wyjątki od wyłączeń ze zwolnień dla niektórych usług, których sposób świadczenia spełnia warunki określone w poz. 39 załącznika.

Zgodnie z § 4 ust. 3 tego aktu prawnego, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego oraz usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów nie muszą być rejestrowane na kasie, jeśli:

  • Spełniają warunki określone w poz. 39 załącznika
  • Ich świadczenie ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków

Jeśli oba te warunki łącznie są spełnione, podatnik nie musi rejestrować sprzedaży na kasie. Dotyczy to np. lekarzy udzielających porad internetowych czy prawników przygotowujących dokumenty na odległość i przesyłających je elektronicznie, bez bezpośredniego kontaktu z klientem.

 

Aktualne rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas obowiązuje do 31 grudnia 2018 r.

 

Potrzebujesz drukarki fiskalnej w Pruszkowie? Zobacz naszą ofertę!

 

Czytaj też: Kara 300 zł za brak przeglądu kasy fiskalnej już w październiku 2018 r.