Wprowadzenie kas fiskalnych online to nie jedyna zmiana w 2018 r. Przedsiębiorcy, którzy spóźnią się z przeglądem technicznym urządzenia, będą musieli zapłacić 300 zł – to nowa sankcja przewidziana w projekcie ustawy o VAT. Co więcej, rząd wprowadzi inne regulacje, które uniemożliwią podatnikom „zatajenie” niedokonania przeglądu. Sprawdź, co w praktyce zmiany te oznaczają dla użytkowników kas fiskalnych.

Nie będzie podniesienia kwoty maksymalnej ulgi na kasę fiskalną z 700 zł do 1.000 zł, będzie natomiast zupełnie nowa sankcja za niewykonanie w terminie obowiązkowego przeglądu technicznego – taką zmianę szykuje rząd dla użytkowników kas i drukarek fiskalnych w 2018 r.

Wszystko za sprawą ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Projekt tego aktu prawnego został już przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu.

 

Zmiany w ustawie o VAT – kasy fiskalne

Głównym celem nowelizacji jest wprowadzenie kas fiskalnych online – nowego typu urządzeń rejestrujących, którego jednym z głównych zadań, obok ewidencjonowania sprzedaży, będzie wysyłanie danych o transakcjach i nie tylko do Centralnego Repozytorium Kas. Te nowe urządzenia będą też wyposażone m.in. w ujednolicony protokół komunikacyjny do współpracy z terminalem płatniczym, a także w możliwość emitowania e-paragonów obok tradycyjnych wydruków.

Ustawodawca zdecydował się także wprowadzić inne zmiany w obowiązujących przepisach. O ile bowiem wprowadzenie kas fiskalnych online na rynek ma być rozłożone w czasie, o tyle zmiany w innych regulacjach najprawdopodobniej zostaną wprowadzone od razu. Ustawa nowelizacyjna ma wejść w życie już 1 października 2018 r.

W art. 111 ust. 6ka ustawy o VAT ma znaleźć się zapis o nowej sankcji finansowej za niedokonanie w terminie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej.

 

Kara 300 zł za brak przeglądu kasy fiskalnej

Zgłaszanie kasy fiskalnej do obowiązkowych przeglądów technicznych to jeden z ważnych obowiązków podatnika. Zgodnie z aktualnymi przepisami, przegląd taki należy wykonywać nie rzadziej niż co 2 lata. Nowe przepisy nie przewidują w tym względzie zmian. Inny termin będzie dotyczył wyłącznie kas użytkowanych w ramach umów dzierżawy, leasingu itp. – przeglądy techniczne takich urządzeń, zgodnie z projektowanymi przepisami, trzeba będzie wykonać w terminie 7 dni od podpisania umowy z leasingodawcą, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Niedokonanie przeglądu technicznego w obowiązującym terminie będzie wiązało się z konieczności uregulowania sankcji w wysokości 300 zł. Co ciekawe, jest to kwota niższa, niż początkowo planowano – według pierwotnego projektu bowiem kara za brak przeglądu miała wynosić 500 zł. Później kwotę tę zmniejszono do 200 zł. Ostatecznie pozostała ona na poziomie 300 zł.

 

Spóźnisz się z przeglądem? Nie unikniesz kary

Niedokonanie przeglądu technicznego kasy fiskalnej w terminie będzie stwierdzane na podstawie wpisu (albo jego braku) w książce urządzenia. Natomiast w przypadku urządzeń online’owych – także na podstawie rejestru zdarzeń Centralnego Repozytorium Kas.

Nowelizacja przepisów przewiduje również wprowadzenie nowego obowiązku dla serwisów fiskalnych. Mają one w terminie do 15. dnia każdego miesiąca składać do urzędu skarbowego raport o przeglądach kas dokonanych w poprzednim miesiącu. Urzędy będą więc posiadały informacje o tym, czy podatnicy w terminie zgłaszają swoje kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego, czy nie.

 

Zobacz też: Faktura tylko do paragonu z NIP-em nabywcy – od kiedy?