Skończył się okres ulgowy dla podatników składających deklaracje VAT-7 lub VAT-7K – począwszy od rozliczenia za styczeń 2018 r. wszystkie deklaracje VAT musza być składane w formie elektronicznej. A to nie jedyna zmiana wprowadzona od nowego roku związana z obowiązkową cyfryzacją życia przedsiębiorców. Sprawdź, jakie przepisy obowiązują od 1 stycznia 2018 r. i jak w praktyce dostosować działalność do nowych wymogów.

Składanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 lub VAT-7K to obowiązek każdego podatnika będącego czynnym podatnikiem VAT. Do końca 2017 r. wielu przedsiębiorców mogło wybrać, czy składa te deklaracje drogą elektroniczną, czy tradycyjną w formie papierowej.

Dnia 1 stycznia 2017 r. w ustawie o VAT zmienione zostało brzmienie art. 99 ust. 11b – stało się tak za sprawą ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024). Zgodnie ze zmienionym przepisem, deklaracje VAT składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Kto składa deklaracje VAT elektronicznie

Wymóg elektronicznej wysyłki deklaracji VAT nie objął wszystkich podatników od razu. Niektórzy mogli korzystać z okresu dostosowawczego. O tym, kto mógł w 2017 r. składać deklaracje VAT w formie papierowej, czytamy w art. 16 ustawy nowelizacyjnej:

Art. 16. W odniesieniu do okresów rozliczeniowych przypadających od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. nie stosuje się przepisu art. 99 ust. 11b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w stosunku do podatników, którzy nie są:

1) obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;

2) dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lub nabywcami tych towarów lub usług;

3) obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, 1926, 1933 i 1948), do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Jak wskazuje powyższy przepis, okres dostosowawczy skończył się wraz z końcem 2017 r. Oznacza to, iż od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT bez wyjątku muszą składać deklaracje VAT elektronicznie.

 

Należy w tym miejscu przypomnieć, iż to nie jedyna zmiana wprowadzona od 1 stycznia 2018 r., której celem jest wprowadzenie powszechnej cyfryzacji życia przedsiębiorców. Od tej daty wyłącznie w formie elektronicznej musi być prowadzona ewidencja VAT. Skończył się też okres dostosowawczy na wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego u ostatniej grupy podatników – mikroprzedsiębiorców.

 

Programy gotowe na elektroniczne deklaracje VAT

Prowadzenie elektronicznych ewidencji VAT, comiesięczna wysyłka plików JPK_VAT oraz przesyłanie deklaracji VAT w formie elektronicznej to nie lada wyzwanie dla podatników, którzy przyzwyczajeni byli do tradycyjnych metod w tym zakresie. To dla nich ostatni moment na zakup dobrego oprogramowania, przystosowanego do potrzeb zarówno początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Wybierając odpowiedni system, warto kierować się jego funkcjonalnością i prostotą obsługi. Programy do prowadzenia ewidencji VAT, takie jak Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo, Rewizor GT czy Rewizor nexo spełniają wszystkie wymogi ustawodawcy obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. Pozwalają w łatwy sposób tworzyć i wysyłać m.in. deklaracje VAT-7 i VAT-7K, a także pliki JPK_VAT. Odpowiednio wdrożone nie tylko umożliwią spełnienie wymogu ustawodawcy, ale też pozwolą skrócić wiele procesów w firmie, a co za tym idzie oszczędzić czas i przynieść większe zyski.

 

Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie poniższe deklaracje VAT należy składać w formie elektronicznej:

VAT-7 (czynni podatnicy VAT rozliczający VAT miesięcznie)

VAT-7K (czynni podatnicy VAT rozliczający VAT kwartalnie)

VAT-UE (podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych)

VAT-8 (podatnicy zwolnieni z VAT zarejestrowani jako podatnicy

VAT-UE (podatnicy dokonujący transakcji zagranicznych oraz zakupu towarów lub usług, dla których podatnikiem jest nabywca).

VAT-27 (podatnicy dokonujący sprzedaży krajowej towarów i usług jako odwrotne obciążenie)

VAT-9M (podatnicy zwolnieni z VAT dokonujący importu usług lub zakupu towarów lub usług, dla których podatnikiem jest nabywca)

 

Wymóg elektronicznej wysyłki obowiązuje począwszy od deklaracji VAT za styczeń 2018 r. Oznacza to, iż pierwszą obowiązkową e-deklarację należy złożyć do 26 lutego 2018 r. (25.02 wypada w niedzielę).

 

Programy dla firm Pruszków – zobacz naszą ofertę

 

Czytaj też: Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa struktura JPK_VAT