Podzielona płatność VAT obowiązuje już od 1 lipca 2018 r. Do wprowadzonych zmian dostosowano formularze deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz VAT-12. Sprawdź, jakich zmian w nich dokonano, do kiedy można korzystać ze „starych” druków oraz jakie wersje formularzy obowiązują od 1 lipca 2018 r.

Dnia 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące podzielonej płatności VAT (ang. split payment). Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe miały obowiązek założyć każdemu swojemu klientowi prowadzącemu rachunek firmowy dodatkowe konto – rachunek VAT. Obecnie każdy nabywca może zdecydować, czy dokonać płatności kwoty wynikającej z faktury w całości na rachunek rozliczeniowy podatnika, czy skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności. W tym drugim wypadku wartość sprzedaży netto wpłaca na rachunek rozliczeniowy, natomiast kwotę VAT – na rachunek VAT przedsiębiorcy.

Wejście w życie przepisów dotyczących podzielonej płatności VAT wymagało także wprowadzenia zmian w deklaracjach dla podatku od towarów i usług. Dnia 1 lipca 2018 r. weszły w życie dwa nowe akty prawne:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 856) zmieniło wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M;
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (Dz. U. z 2018 r. poz. 837) zmieniło wzór deklaracji VAT-12.

 

Zmiany w deklaracjach VAT od 1 lipca 2018 r.

Wcześniejsze wzory deklaracji VAT można stosować nie dłużej niż do rozliczeń za wrzesień 2018 r. – w przypadku deklaracji miesięcznych, oraz nie dłużej niż do rozliczeń za trzeci kwartał 2018 r. – w przypadku deklaracji kwartalnych. Natomiast „stary” wzór deklaracji VAT-12 można stosować nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień 2018 r.

Jakie zmiany wprowadzono w deklaracjach VAT od 1 lipca 2018 r.? W formularzach VAT-7 i VAT-7K pojawiło się pole 58 dot. zwrotu VAT o treści „na rachunek VAT” w części E „Obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu”, a w części Informacje dodatkowe”: pole 67 z opisem „Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy”.

Do zmian wprowadzonych w deklaracjach VAT zostały także dostosowane Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług.

 

Ważne!

Wzory druków deklaracji VAT obowiązujące od 1 lipca 2018 r.:

VAT-7(18) – Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7K(12) – Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-8(9) – Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-9M(8) – Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-12(4) – Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

 

Czytaj też: Podzielona płatność VAT – od kiedy obowiązuje