Zgodnie z nowymi zasadami, fakturę do paragonu będzie można wystawić wyłącznie wtedy, gdy dokument z kasy fiskalnej zawierał będzie numer NIP nabywcy. Ustawodawca przewidział też nową karę za nieprzestrzeganie tego przepisu. Nowelizacja ustawy o VAT miała wejść w życie 1 lipca 2018 r., jednak wciąż jest na etapie prac legislacyjnych. Sprawdź, kiedy spodziewać się wprowadzenia nowych zasad wystawiania faktur do paragonów.

Dnia 1 lipca 2018 r. miały wejść w życie przepisy, zgodnie z którymi fakturę do transakcji zarejestrowanej na kasie fiskalnej można wystawić wyłącznie wtedy, gdy paragon zawiera numer NIP nabywcy. Zmiany te miały zostać wprowadzone mocą ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Nie ma wątpliwości, iż nowa zasada wejdzie w życie. Nie wiadomo tylko, kiedy. Mimo iż od wskazanego w projekcie ustawy nowelizacyjnej terminu 1 lipca 2018 r. minęło już sporo czasu, akt prawny wciąż jest na etapie opiniowania. Oznacza to, iż obecnie podatnicy wciąż mogą wystawiać faktury do paragonów na dotychczasowych zasadach.

 

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

Rozwiązanie, które chce wprowadzić polski rząd, ma zapobiec nadużyciom podatkowym, a co za tym idzie przyczynić się do zwiększenia wpływów do budżetu państwa. Resort finansów chce ukrócić sytuacje, w których przedsiębiorca wystawia umówionej firmie fakturę do paragonów wydrukowanych, ale nieodebranych przez klientów. Takie nieuczciwe działanie niejednokrotnie ma miejsce np. na stacjach benzynowych.

Zasady wystawiania faktur do paragonów ogólnie mają się nie zmienić – nabywca dalej będzie miał 3 miesiące na zgłoszenie żądania wystawienia takiego dokumentu. Fakturę będzie można jednak wystawić wyłącznie wtedy, gdy paragon będzie zawierał numer NIP nabywcy.

A co z podatnikami posiadającymi starsze modele kas, niemające technicznej możliwości wydruku numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu? Nowy wymóg nie będzie ich dotyczył. Nabywcom będącym podatnikami VAT użytkownicy takich kas będą mogli wystawić od razu fakturę.

 

Nowa kara za złamanie nowych przepisów

Wraz z nowym wymogiem ma zostać wprowadzona nowa kara za jego nieprzestrzeganie. Przedsiębiorca, który wystawi fakturę do paragonu nieposiadającego numeru NIP nabywcy, zostanie obciążony dodatkowym zobowiązaniem podatkowym wynoszącym 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze wystawionej wbrew nowym zasadom.

Karą zostanie objęty nie tylko sprzedawca, ale też nabywca towaru lub usługi. Konsekwencje poniesie on w przypadku ujęcia wystawionej w ten sposób faktury w ewidencji VAT. Dodatkowego zobowiązania podatkowego nie będzie się ustalało w przypadku osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

 

Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy – kiedy

Aby ustawa nowelizacyjna została opublikowana w Dzienniku Ustaw, musi przejść jeszcze kilka etapów legislacyjnych. Zapewne nie należy więc spodziewać się jej ostatecznego zatwierdzenia w najbliższym czasie. Istnieje jednak spore prawdopodobieństwo, iż rząd przesunie termin wejścia w życie nowych przepisów na 1 stycznia 2019 r. Do tego czasu być może w ustawie zostaną jeszcze wprowadzone jakieś zmiany, warto więc być na bieżąco z postępami w pracach nad nowelizacją.

 

Aktualizacja!

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520) nadaje nowym przepisom ostateczne brzmienie. Zasada, zgodnie z którą fakturę można wystawić wyłącznie do paragonu zawierającego numer NIP nabywcy, zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

 

Zobacz też: Kasy fiskalne online: Kto musi mieć w 2019 r.