Już za kilka miesięcy urządzenia rejestrujące nowego typu – kasy fiskalne online – obowiązkowo pojawią się w warsztatach samochodowych, punktach wulkanizacyjnych i na stacjach paliw. W dalszej kolejności obowiązek wymiany urządzeń obejmie m.in. branżę gastronomiczną i hotelarską. Sprawdź, jak będzie przebiegała wymiana kas fiskalnych na urządzenia online’owe od 2019 r., co stanie się z kasami użytkowanymi obecnie i kto w nowym stanie prawnym będzie mógł skorzystać z ulgi do 700 zł. na kasę.

Długo zapowiadane wejście na rynek kas fiskalnych online wkrótce stanie się rzeczywistością. Producenci mogą już pracować nad projektami nowych urządzeń. Wytyczne dla tych podmiotów zostały opublikowane w nowym akcie prawnym – rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2018 r. poz. 1206).

Modernizacja systemu fiskalnego w Polsce to kolejny krok rządu do uszczelnienia systemu podatkowego. Urządzenia fiskalne nowego typu mają zwiększyć wykrywalność poważnych nadużyć ze strony przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Czym jest kasa fiskalna online

Urządzenia fiskalne nowego typu – kasy fiskalne online – wyglądem nie będą się różnić od tych, które polscy podatnicy użytkują obecnie. Ten sam pozostanie także cel stosowania urządzenia w działalności – będzie ono rejestrować obrót i kwotę podatku ze sprzedaży, emitować paragony, umożliwiać drukowanie raportów itp. Jednakże kasy online’owe będą wyposażone w inne bardzo ważne funkcje, m.in. mają przesyłać dane o transakcjach i nie tylko do Centralnego Repozytorium Kas (CRK).

Ponadto kasa online’owa obok tradycyjnych paragonów papierowych emitować będzie e-paragony. Każde takie urządzenie obowiązkowo wyposażone będzie w moduł elektronicznej kopii paragonu oraz przynajmniej jeden interfejs komunikacyjny – umożliwiający komunikację z terminalem płatniczym.

Wymiana kas fiskalnych w 2018 r.

Na zatwierdzenie w Sejmie czeka projekt z 21 marca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Ten nowy akt prawny ma wejść w życie 1 października 2018 r. Wyznacza on terminy wymiany kas na urządzenia online’owe dla poszczególnych branż. Umożliwia też wdrożenie rozwiązań, dzięki którym polscy przedsiębiorcy będą mogli rozpocząć pracę z kasami nowego typu.

Projekt ustawy nowelizacyjnej nie przewiduje rewolucji w kwestii wymiany kas. Większość branż będzie mogła użytkować urządzenia fiskalne „starego” typu jeszcze przez kilka najbliższych lat. Przewidziano raczej system zachęt do zakupu kasy online’owej, a nie przymusu.

Nowe przepisy wyznaczają jednak końcowe terminy, w których kasy i drukarki fiskalne „starego” typu będą mogły otrzymywać potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar:

 • Do 31 grudnia 2018 r. homologacje będą otrzymywać kasy fiskalne z papierową kopią paragonu
 • Do 31 grudnia 2022 r. potwierdzenia takie uzyskają kasy fiskalne z kopią elektroniczną.

Mimo iż kasy z kopią papierową i elektroniczną wciąż będzie można kupować, nie będzie można na ich zakup uzyskać ulgi do 700 zł za każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego. Dotyczy to podatników rozpoczynających ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy – ulga na kasę przysługiwać będzie wyłącznie przy zakupie urządzenia online’owego.

Wymiana kas – dla kogo kasy fiskalne online w 2019 r.

Trzy duże branże wymienią dotychczas użytkowane kasy na urządzenia online’owe jeszcze w 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. działający w nich podatnicy będą już bowiem musieli posiadać zgłoszone w urzędzie skarbowym i zafiskalizowane kasy fiskalne online.

Kasa online dla mechanika, wulkanizatora i stacji paliw

Obowiązek stosowania kas fiskalnych online od 1 stycznia 2019 r. obejmie przedsiębiorców wykonujących następujące czynności:

 • usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania)
 • usługi zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • dostawa benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

Kasa online dla lokalu gastronomicznego i hotelu

Od 1 lipca 2019 r. kasy i drukarki fiskalne online będą musiały zostać wprowadzone u podatników świadczących:

 • usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo
 • usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

Kasa online u prawnika, fryzjera i lekarza, w klubie fitness i firmie budowlanej

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek stosowania kas fiskalnych online obejmie przedsiębiorców świadczących:

 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • usługi prawnicze,
 • usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • usługi budowlane,
 • usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu

Obowiązek wymiany kas a różne profile działalności

Wymóg stosowania kas online’owych będzie dotyczył wyłącznie tych gałęzi działalności, które zostały wymienione w ustawie nowelizacyjnej jako zobowiązane do wymiany urządzeń. Nie oznacza to więc, że podatnik posiadający kilka kas w każdym wypadku będzie musiał wymienić je wszystkie. Jeśli dane urządzenie nie służy do rejestracji czynności obligujących do stosowania kasy online, nie będzie musiało być wymieniane. Przykładowo firma prowadząca warsztat samochodowy i sklep z częściami do aut, posiadająca dwie kasy, będzie zobligowana do wymiany urządzenia stosowanego w warsztacie. W sklepie będzie mogła pozostać „stara” kasa, o ile oczywiście nie będzie służyć do rejestrowania usług naprawy pojazdów silnikowych.

Twórcy projektu ustawy nowelizacyjnej przewidzieli też możliwość skorzystania z dodatkowej ulgi do 700 zł na kasę dla podatników zobowiązanych do wymiany kas. Przedsiębiorcy wykonujący wymienione powyżej czynności będą mogli z niej skorzystać, nawet jeśli w przeszłości już takiego odliczenia dokonali. Oczywiście będzie się to wiązało ze spełnieniem określonych warunków – można się spodziewać, iż jednym z nich będzie, podobnie jak obecnie, terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania.

Aktualizacja!

W dniu 4 stycznia 2019 r. ustawa o kasach fiskalnych wciąż jest na etapie projektu. Nie weszła w życie w planowanym terminie – oznacza to więc, że nie objęto obowiązkiem stosowania kas online’owych pierwszej grupy przedsiębiorców. Producenci wciąż nie mogą uzyskiwać potwierdzeń Prezesa Głównego Urzędu Miar dla urządzeń fiskalnych online, kas takich nie ma więc jeszcze na rynku. Czekamy na opublikowanie nowego aktu prawnego w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też: Kara 300 zł za brak przeglądu kasy fiskalnej już w październiku 2018 r.