Wyeliminuje poważne nadużycia, ograniczy szarą strefę i zwiększy wpływy z podatków – taki cel ma osiągnąć dodanie do ustawy o VAT przepisu wskazującego, iż fakturę do paragonu wystawić można wyłącznie wtedy, gdy zawierał on będzie NIP nabywcy. Pomysł, z którego rząd początkowo się wycofał, znów powrócił jako projekt ustawy nowelizacyjnej. Sprawdź, co w praktyce oznacza to dla przedsiębiorców i kiedy nowe przepisy wejdą w życie.

Na 2018 r. zaplanowano wiele zmian w przepisach dotyczących stosowania kas fiskalnych. Najbardziej rewolucyjna to wprowadzenie kas fiskalnych online – urządzeń nowej generacji, przesyłających dane o transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas. Wiele mówiło się także o nowym przepisie, zgodnie z którym fakturę do paragonu będzie można wystawić wyłącznie wtedy, gdy paragon ten zawierać będzie numer NIP nabywcy.

Taką zmianę przewidywał pierwotny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Jednakże w późniejszym czasie, w wyniku m.in. krytyki organizacji przedsiębiorców, rząd wycofał się z tego zapisu. Niepokoił on m.in. użytkowników starszych modeli urządzeń, które nie posiadają technicznej możliwości wydruku numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu. Chęć zachowania prawa do wystawiania faktur do paragonów wymagałaby od nich bowiem wymiany kas na nowsze modele.

 

Faktura do paragonu – nowy warunek w 2018 r.

Projekt ustawy nowelizacyjnej z 13 lutego 2018 r. przywraca zapis uzależniający prawo do wystawienia dla nabywcy posługującego się NIP-em faktury do paragonu od posiadania przez ten dokument numeru NIP nabywcy. Jak podkreśla ustawodawca, przepis taki ma przeciwdziałać poważnym nadużyciom. Od długiego czasu bowiem do resortu finansów napływają informacje o stosowaniu nieuczciwej praktyki wystawiania faktur do paragonów nieodebranych przez klientów. Taki proceder spotykany m.in. na stacjach paliw pozwalał umówionym firmom bezprawnie odliczać VAT z faktur dokumentujących transakcje, w których w rzeczywistości nie brały udziału.

Po wejściu w życie nowych przepisów faktura byłaby niejako skojarzona z paragonem, co pozwoliłoby wyeliminować takie nieuczciwe praktyki.

Zmiany mają zostać wprowadzone w art. 106b ustawy o VAT, do którego dodane zostaną ust. 4 i 5 wskazujące na możliwość wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem wyłącznie wtedy, gdy zawierał on będzie numer NIP nabywcy.

 

Wymiana kas fiskalnych w 2018 r. – czy będzie konieczna?

Wejście w życie nowych przepisów nie zmusi jednak użytkowników starszych modeli kas do wymiany obecnie stosowanych urządzeń. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, w przypadku braku możliwości umieszczenia numeru NIP nabywcy na paragonie, podatnik wystawi klientowi od razu fakturę. Należy bowiem pamiętać, iż NIP nabywcy drukowany jest na paragonie w celu uczynienia z tego dokumentu faktury uproszczonej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby klient biznesowy od razu otrzymał od podatnika fakturę z jego danymi.

 

Kary za niedostosowanie się do nowego wymogu

O tym, jak ważne dla ustawodawcy będzie przestrzeganie nowego obowiązku, świadczy wprowadzenie dodatkowej sankcji za niedostosowanie się do niego. Podatnik, który wystawi fakturę do paragonu niezawierającego NIP-u nabywcy, będzie musiał uregulować dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze, której dane wykroczenie dotyczy.

 

Opublikowania ustawy nowelizacyjnej można spodziewać się lada chwila. Jednakże nowe przepisy wejdą w życie dopiero z dniem 1 lipca 2018 r. Wielu podatników w tym czasie kupi lub wymieni obecnie stosowane kasy na nowsze modele. Można więc spodziewać się, że przepis ten nie będzie dla przedsiębiorców tak uciążliwy, jak mógłby się wydawać.

 

Aktualizacja!

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520) nadaje nowym przepisom ostateczne brzmienie. Zasada, zgodnie z którą fakturę można wystawić wyłącznie do paragonu zawierającego numer NIP nabywcy, zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

 

Kasy fiskalne Pruszków – zobacz naszą ofertę

 

Zobacz też: Kasy fiskalne online: Obowiązkowa wymiana kas także dla lekarzy i prawników