Choć początkowo projekt ustawy nowelizacyjnej tego nie przewidywał, obowiązek wymiany kas fiskalnych na urządzenia online’owe obejmie także lekarzy, stomatologów i prawników – tak wynika z najnowszego projekty tego aktu prawnego. Sprawdź, do kiedy lekarze i prawnicy mają czas na zakup kasy online, ile będą kosztować nowe urządzenia i jakie korzyści przyniosą podatnikom planowane zmiany.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach wprowadzi sporą rewolucję w branży fiskalnej. Celem zmian przewidzianych przez ustawodawcę jest modernizacja całego polskiego systemu kasowego, tak aby umożliwiał on sprawniejsze dokonywanie kontroli oraz przeciwdziałanie poważnym nadużyciom i oszustwom podatkowym. Najnowszy projekt tego aktu prawnego z 9 stycznia 2018 r. jest już prawdopodobnie ostateczną wersją – wkrótce zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. Nawet jeśli zostaną w nim wprowadzone jeszcze jakieś zmiany, będą raczej niewielkie i nie zmienią najistotniejszych aspektów nowych przepisów.

Pierwotny projekt nowelizacji zakładał wprowadzenie obowiązkowej wymiany kas fiskalnych na urządzenia online’owe dla kilku dużych branż. Wśród podatników zobowiązanych do wprowadzenia kas fiskalnych online znaleźli się m.in. mechanicy, fryzjerzy, kosmetyczki, właściciele stacji paliw, lokali gastronomicznych, firm budowlanych, hoteli i klubów fitness.

W projekcie z grudnia 2017 r. do listy podatników zobowiązanych do wymiany kas na urządzenia online’owe w określonych terminach dodani zostali lekarze, lekarze dentyści i prawnicy.

 

Kasy fiskalne online dla lekarzy i prawników

Branża medyczna i prawnicza już od dawna objęta jest obowiązkiem stosowania kas fiskalnych bez względu na wysokość obrotu podatnika. W 2011 roku lekarze i prawnicy stracili prawo do zwolnienia przedmiotowego z kas, a w 2015 r. także prawo do większości innych zwolnień, w tym zwolnienia podmiotowego. Od 2020 roku będą natomiast musieli rejestrować sprzedaż za pomocą kas fiskalnych online. Tak wskazuje art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c projektu ustawy nowelizacyjnej.

Termin 1 stycznia 2020 roku na wprowadzenie kasy fiskalnej online w działalności dotyczy podatników świadczących usługi prawnicze, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne oraz usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

Kasa fiskalna online – czym jest

Urządzenia fiskalne nowego typu będą posiadały nową, bardzo ważną funkcję – w sposób ciągły i automatyczny przesyłać będą dane m.in. o transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas. Ten prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zaawansowany system informatyczny dzięki analizie zgromadzonych informacji ułatwi urzędnikom wychwytywanie oszustw podatkowych i przeciwdziałanie im. Jak jednak zapewnia resort finansów, celem zmian nie będzie wychwytywanie drobnych, niezamierzonych błędów uczciwych przedsiębiorców ani gromadzenie danych o konsumentach. Przeciwnie – kasy fiskalne online mają ułatwić życie podatnikom, w tym lekarzom i prawnikom.

Prowadzenie działalności z kasą online’ową będzie wiązało się z mniejszą liczbą formalności przy instalacji urządzenia. System automatycznie sprawdzi poprawność zaprogramowanych stawek VAT, dzięki czemu podatnik będzie miał większą pewność prawidłowości prowadzonej sprzedaży. Poza tym urządzenia online’owe obok tradycyjnych wydruków emitować będą e-paragony – rozwiązanie bardzo korzystne dla pacjentów gabinetów lekarskich czy klientów kancelarii prawnych, którzy gromadzą dokumentację związaną z opieką medyczną czy prawną, z której skorzystali.

Wyższa ulga na kasę dla lekarzy i prawników

Projekt ustawy nowelizacyjnej przewiduje jeszcze jedną zmianę korzystną dla podatników zobowiązanych nowymi przepisami do wymiany kasy na urządzenie online’owe. Zmiana ta to podniesienie maksymalnej kwoty ulgi na zakup urządzenia z obecnych 700 zł aż do 1.000 zł. Z nowej ulgi na kasę będą mogły skorzystać nawet te podmioty, które już wcześniej przy zakupie kasy takiego odliczenia dokonały lub uzyskały zwrot na rachunek.

Kasy fiskalne online będą wyposażone w nowe funkcjonalności. Z oczywistych względów koszt produkcji takich urządzeń będzie wyższy niż w przypadku kas dostępnych na rynku obecnie. Producenci jednak zapewniają, iż nie planują znacznego podniesienia cen – maksymalnie o 200-300 zł.

Jeden z wiodących polskich producentów kas fiskalnych – firma Posnet – zapowiedział nawet, iż koszt zakupu kasy online’owej nie będzie się różnił od kosztu zakupu kasy „starego” typu wyposażonej w elektroniczna kopię paragonu.

Lekarze i prawnicy kupią kasy wcześniej – dlaczego

Termin 1 stycznia 2020 roku na wprowadzenie kasy fiskalnej online obejmie bardzo szeroką grupę podatników. Z tego względu wielu lekarzy i prawników zapewne zacznie rozglądać się za odpowiednim urządzeniem nawet kilka miesięcy wcześniej. Dzięki temu będą mieli pewność dużego wyboru urządzeń różnego typu. Ponadto zdążą dobrze nauczyć się obsługi nowej kasy, przejść szkolenie przeprowadzone przez serwisanta, a także dopełnić wszelkich formalności.

Pierwsze kasy fiskalne online pojawią się na rynku najprawdopodobniej w drugiej połowie 2018 roku.

Aktualizacja!

W dniu 4 stycznia 2019 r. ustawa o kasach fiskalnych wciąż jest na etapie projektu. Nie weszła w życie w planowanym terminie – oznacza to więc, że nie objęto obowiązkiem stosowania kas online’owych pierwszej grupy przedsiębiorców. Producenci wciąż nie mogą uzyskiwać potwierdzeń Prezesa Głównego Urzędu Miar dla urządzeń fiskalnych online, kas takich nie ma więc jeszcze na rynku. Czekamy na opublikowanie nowego aktu prawnego w Dzienniku Ustaw.

Faktura do paragonu bez NIP-u nabywcy – czy można wystawić w 2018 r.?