Będzie taniej, łatwiej i szybciej – od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i inne zapłacimy jednym przelewem na indywidualny rachunek składkowy. Sprawdź, czy nie musisz zaktualizować danych adresowych w ZUS – informacje o numerach rachunków wysyłane są listami poleconymi. Dowiedz się, jakie zmiany w sposobie opłacania składek przygotowano od nowego roku i w jakich wypadkach dłużnicy nie będą podlegali ubezpieczeniu chorobowemu.

Opłacanie składek ZUS wymaga od większości płatników wykonywania każdego miesiąca kilku przelewów – nieraz nawet 3 lub 4, w zależności od rodzaju opłacanych składek. Sytuacja ta zmieni się od 1 stycznia 2018 r. Wszyscy płatnicy składek mają mieć założone indywidualne rachunki składkowe, na które będą wpłacali należności wobec ZUS – jednym przelewem zapłacą wszystkie składki.

Zmiana ta wygeneruje sporo oszczędności – wiele banków pobiera od przedsiębiorców opłaty za każdy wykonany przelew – zmniejszenie ich liczby do jednego zmniejszy koszty prowadzenia rachunków bankowych. Płatnicy składek oszczędzą też czas i będą mniej narażeni na ryzyko popełnienia błędu np. przy podawaniu danych identyfikacyjnych lub wpisywaniu numeru rachunku.

 

Indywidualny rachunek składkowy w ZUS

W ostatnim kwartale 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych otwiera dla płatników składek indywidualne rachunki składkowe, a informacje o numerach tych rachunków wysyła listami poleconymi. W przypadku nieotrzymania takiego listu do 31 grudnia 2017 r., przedsiębiorcy proszeni są o zgłoszenie się do swojej jednostki ZUS lub zadzwonienie do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

Aktualnie obowiązujące rachunki ZUS zostaną zamknięte – bez znajomości numeru swojego indywidualnego rachunku składkowego płatnik nie będzie mógł opłacić należnych składek. Dlatego bardzo istotne jest, aby Zakład posiadał aktualny adres korespondencyjny płatnika. Jeśli dane te uległy zmianie, należy jak najszybciej poinformować o tym ZUS.

 

Jeden przelew na rachunek ZUS – jakie składki opłacisz

Od 1 stycznia 2018 r. przelewem na swój indywidualny rachunek płatnik będzie mógł opłacić składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Wpłata taka zostanie od razu zaksięgowana na koncie płatnika.

W istotny sposób zmniejszy się też zakres danych podawanych przy wykonywaniu przelewu. Nie będzie już trzeba podawać danych identyfikacyjnych, takich jak numer NIP, REGON czy PESEL, a także okresu i typu wpłaty. Płatnik nie będzie musiał już informować, jakie składki opłaca i za jaki okres. Wpłata zostanie odpowiednio rozdzielona na podstawie danych z poprzedniego miesiąca podanych w deklaracji rozliczeniowej (w przypadku płatników zwolnionych z przekazywania deklaracji będą to dane klonowane przez ZUS).

 

Nowe regulacje dla dłużników ZUS

Otwarcie indywidualnych rachunków składkowych to nie jedyna zmiana wprowadzona przez ZUS od 1 stycznia 2018 r. Zmieni się też sposób rozliczania wpłat w przypadku płatników posiadających długi składkowe. Wpłaty te będą w pierwszej kolejności pokrywały długi wraz z naliczonymi odsetkami. Dopiero po uregulowaniu zaległości opłacane będą bieżące składki. Dzięki temu płatnicy mają uniknąć narastania długów i naliczania coraz to większych odsetek. Z drugiej strony zmiana ta ma uniemożliwić dłużnikom opłacanie wyłącznie składki społecznej aby zachować dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, tak by w razie konieczności móc korzystać z zasiłku chorobowego lub innych świadczeń.

Jeśli płatnik nie jest w stanie natychmiast uregulować całości swojego zobowiązania, ale zależy mu na podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu, może wystąpić do ZUS o skorzystanie z układu ratalnego. W takim wypadku wpłaty rozliczane będą zgodnie z terminem wymagalności raty i bieżących składek. Raty takie również będzie się wpłacać na indywidualny rachunek składkowy, ale odrębnym przelewem. Chyba że płatnik dokona wpłaty przed obowiązującym terminem – w takim wypadku rata i składka bieżąca będą mogły być opłacone jednym przelewem.

 

Zobacz też: E-zwolnienia lekarskie obowiązkowe od 2018 r.