Aktualizacja aplikacji JPK 2.0 wprowadziła sporo nowości. Wiążą się one m.in. z dodaniem funkcjonalności pozwalającej na weryfikację merytoryczną i semantyczną przesyłanych plików JPK. Dowiedz się, jakie zmiany wprowadzono w systemie JPK i na jakie kwestie resort finansów stara się wyczulić podatników, tak aby nie musieli oni otrzymywać informacji zwrotnych o nieprawidłowościach.

W związku z aktualizacją aplikacji JPK 2.0 Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowało kilka komunikatów dotyczących wprowadzonych zmian i ulepszeń oraz sposobu postępowania w niektórych przypadkach. Jedna z najważniejszych nowości dotyczy weryfikacji poprawności merytorycznej i semantycznej plików JPK_VAT.

 

Komunikat dotyczący weryfikacji numeru NIP

Resort finansów poinformował o wprowadzeniu w systemie dwóch nowych typów komunikatów dla weryfikacji merytorycznej plików JPK_VAT: ostrzeżenie oraz błąd. Przy czym w polach „NrKontrahenta” oraz „NrDostawcy” weryfikacja poprawności dotyczy polskich numerów NIP. W przypadku wprowadzenia numeru zagranicznego system wyświetli komunikat o błędzie lub ostrzeżeniu. Należy jednak podkreślić, iż komunikaty te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie blokują możliwości wysyłki dokumentu.

Najnowszy komunikat umieszczony na stronie Ministerstwa Finansów informuje o usunięciu błędów dotyczących weryfikacji merytorycznej numeru NIP.

 

Zmiany w aplikacji JPK 2.0

Aktualizacja systemu JPK wprowadziła kilka istotnych nowości. Zmodyfikowany został mechanizm podpisu kartą kryptograficzną, nazewnictwo pliku .zip zostało zmienione na generowane sztucznie, pojawiła się funkcjonalność pozwalająca na podpisywanie plików JPK w aplikacji z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, a także wprowadzono informację o wersji aplikacji wyświetlaną w lewym dolnym rogu każdego istotnego ekranu.

Najwięcej informacji Ministerstwo Finansów podało w związku z wprowadzeniem funkcjonalności pozwalającej na weryfikację plików JPK. Po dokonaniu aktualizacji aplikacja JPK 2.0 pozwala na weryfikację merytoryczną każdego pliku przed wysyłką (opcję tę można wyłączyć w ustawieniach). Należy przy tym podkreślić, iż wynik weryfikacji nie blokuje możliwości wysyłki pliku.

Weryfikacja merytoryczna plików JPK_VAT oraz weryfikacja semantyczna wszystkich plików JPK może być dokonywana poza procesem wysyłki – na dodatkowym ekranie.

Istnieje także możliwość zapisania w pliku CSV wszystkich błędów i ostrzeżeń dla weryfikacji semantycznej i merytorycznej – w tym celu na ekranie „Wybór dokumentów do wysłania” należy kliknąć przycisk „Zapisz raport wybranego dokumentu”.

System pozwala także na weryfikację statusu semantycznego dokumentu JPK (Lista błędów->Pokaż błędy->Zapisz do pliku) oraz merytorycznego (Lista błędów i ostrzeżeń).

Po aktualizacji aplikacji JPK 2.0 pojawiło się także dodatkowe menu kontekstowe dla wpisów.

 

Przesyłanie plików podstawowych i korekt JPK_VAT

Osobny komunikat poświęcono wyjaśnieniu kwestii przesyłania pliku podstawowego i korekty JPK_VAT. Jak podkreślono, za jeden okres rozliczeniowy należy wysłać jeden plik JPK_VAT. Każdy kolejny wysłany w tym samym okresie rozliczeniowym uznawany jest za korektę pliku podstawowego. Przy czym decydujące znaczenie ma wartość w polu „Cel złożenia”:

Podstawowy plik powinien zawierać wartość „1”: „Cel złożenia – 1”

Korekta pliku powinna zawierać wartość „2”: „Cel złożenia – 2”

 

Jeżeli w jednym okresie rozliczeniowym wysłane zostaną dwa lub więcej plików JPK_VAT o tej samej wartości, zostanie wzięty pod uwagę ten z nowszą datą lub godziną.

 

Aby wysłać korektę pliku podstawowego, należy wygenerować ponownie plik JPK_VAT zawierający wszystkie transakcje z danego okresu wraz z danymi, które zostały poprawione. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na wartość w polu „Cel złożenia” – powinna być ustawiona na „2”. Niektóre programy uzupełniają to pole automatycznie, inne wymagają ręcznego wprowadzenia odpowiedniej wartości.

 

Ministerstwo Finansów przypomina także o konieczności zachowania staranności w wypełnianiu poszczególnych pozycji pliku JPK_VAT. Zwrócono szczególną uwagę na pola „Od” i „do”, które powinny zawierać informacje o pierwszym i ostatnim dniu miesiąca, za który składa się plik.

 

Zobacz też: Ministerstwo Finansów wykryło niezgodności w plikach JPK_VAT