Nowelizacja przepisów dotyczących VAT w 2018 r. zobowiązała wszystkich czynnych podatników VAT do przesyłania plików JPK_VAT. W lutym 2018 r. swoje pierwsze obowiązkowe pliki wysyłają mikroprzedsiębiorcy. Sprawdź, do kiedy należy to zrobić, jakie dane zawierają pliki JPK_VAT i czy ich wysłanie zwalnia z obowiązku przesłania deklaracji VAT za styczeń 2018 r. 

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przysyłania danych z rejestrów VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT. Tego dnia bowiem skończył się okres przejściowy dla ostatniej grupy podatników, która mogła z niego korzystać – mikroprzedsiębiorców oraz podmiotów niebędących przedsiębiorcami, które spełniają warunki dla zachowania statusu mikroprzedsiębiorcy, określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

 

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorcy

Obowiązek comiesięcznego przesyłania plików JPK_VAT wynika z art. 82 § 1b ustawy – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z tym przepisem, dane z rejestrów VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego należy przesyłać każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pliki JPK_VAT składa się wyłącznie drogą elektroniczną.

W myśl tego przepisu, obowiązek przesyłania plików JPK_VAT dotyczy podatników prowadzących księgi przy użyciu programów komputerowych. Należy jednak pamiętać, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. w ustawie o VAT znalazł się nowy art. 109 ust. 8a, który obliguje wszystkich czynnych podatników VAT do prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie elektronicznej. Oznacza to, iż wszyscy czynni podatnicy VAT od 1 stycznia 2018 r. mają obowiązek przesyłać każdego miesiąca pliki JPK_VAT.

Wśród podmiotów objętych tym wymogiem znaleźli się także podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych rozliczający się ryczałtem (składający deklaracje VAT-12), podatnicy rozliczający zryczałtowany podatek od prywatnego najmu oraz rolnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

 

Obowiązek przesyłania JPK_VAT każdego miesiąca dotyczy także podatników, którzy składają deklaracje VAT-7K za okresy kwartalne.

 

Pliki JPK_VAT – kto nie musi przesyłać

Zwolnionymi z obowiązku przesyłania plików JPK_VAT są wyłącznie następujące grupy podatników:

  • zwolnieni podmiotowo z VAT na mocy 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (podatnicy, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie kwoty 200 tys. zł)
  • wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z VAT na mocy 43 ust. 1 ustawy
  • organizacje międzynarodowe realizujące zadania publiczne

 

Termin wysłania plików JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Zgodnie ze wspomnianym przepisem z Ordynacji podatkowej, pliki JPK_VAT przesyła się w terminie do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Oznacza to, iż mikroprzedsiębiorcy pierwsze obowiązkowe pliki JPK_VAT przesyłają do poniedziałku 26 lutego 2018 r. – zawierają one dane z rejestrów VAT ze stycznia 2018 r.

 

Ważne!

Pliki JPK_VAT za styczeń 2018 r. mikroprzedsiębiorcy i inni podatnicy przesyłają do poniedziałku 26 lutego 2018 r.

 

Przesyłanie pliku JPK_VAT nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Dane wykazane w pliku powinny być zgodne z danymi ujmowanymi przez podatnika w deklaracji VAT.

W pliku JPK_VAT ujmuje się m.in. dane identyfikujące podatnika i właściwy urząd skarbowy (NIP, REGON, kod urzędu itp.), jak również dane dotyczące dokumentów sprzedażowych i zakupowych ujęte w ewidencjach VAT podatnika.

 

Zobacz też: Faktura do paragonu bez NIP-u nabywcy – czy można wystawić w 2018 r.?