Mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy już wkrótce nie będą mieli wyboru – na żądanie organu podatkowego będą musieli przekazywać dane z ksiąg podatkowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Sprawdź, jakich struktur JPK to dotyczy, ile czasu przedsiębiorca będzie miał na dostarczenie danych i z jaką karą będzie się wiązać spóźnienie w tym zakresie.

Wkrótce zakończy się okres przejściowy na wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego przesyłanego na żądanie organu podatkowego. Tylko do końca czerwca 2018 r. mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy mogą zdecydować, czy przekazać dane z ksiąg podatkowych w formie plików JPK, czy w inny sposób.

Przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego weszły w życie 1 lipca 2016 r. Zgodnie z art. 193a ustawy – Ordynacja podatkowa, dane w formie plików JPK muszą przekazywać podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

 

Struktury JPK przekazywane na żądanie

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów udostępniono 7 struktur JPK:

JPK_KR – księgi rachunkowe
JPK_WB – wyciągi bankowe
JPK_MAG – magazyny
JPK_FA – faktury VAT
JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów
JPK_EWP – ewidencja przychodów
JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

 

Pierwsze sześć przekazuje się wyłącznie na żądanie organu podatkowego – w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających. Natomiast ostatnią – zawierającą dane z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) wszyscy przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT przesyłają drogą elektroniczną każdego miesiąca, bez wezwania.

Przepisy, które weszły w życie dnia 1 lipca 2016 r., od tej daty obowiązują największe podmioty. Tzw. duzi przedsiębiorcy już od dawna muszą przesyłać pliki JPK_VAT każdego miesiąca oraz przekazywać pozostałe struktury JPK na żądanie organu podatkowego.

Pozostali podatnicy mogli w tym względzie korzystać z okresu przejściowego na wdrożenie JPK w działalności. W zakresie przesyłania plików JPK_VAT dla małych i średnich przedsiębiorców skończył się on 1 stycznia 2017 r., natomiast dla mikroprzedsiębiorców – 1 stycznia 2018 r.

Najdłuższy okres przejściowy przewidziano na wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego przekazywanego na żądanie organu podatkowego. Dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorców trwa on do końca czerwca 2018 r. Do tego czasu podatnik wezwany przez organ podatkowy do udostępnienia danych z ksiąg może przekazać je w formie plików JPK, lecz nie musi. Natomiast od 1 lipca 2018 r. nie będzie już w tej kwestii wyboru – każdy podmiot będzie musiał przekazywać dane z ksiąg w formie plików JPK.

 

JPK na żądanie organu podatkowego w praktyce

O ile pliki JPK_VAT przesyła się wyłącznie drogą elektroniczną, o tyle pozostałe struktury JPK można przesłać elektronicznie lub przekazać na nośniku danych – pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD itp. Nie można ich natomiast udostępnić za pośrednictwem poczty elektronicznej – ma to związek z niedostateczną ochroną danych (brakiem szyfrowania, autoryzacji, automatycznej walidacji danych itp.).

Podatnik wezwany przez organ podatkowy do przekazania danych w formie plików JPK będzie miał nie mniej niż 3 dni na dopełnienie tego obowiązku. Termin taki wynika z art. 189 ust. 2 Ordynacji podatkowej. W wyjątkowych sytuacjach będzie można ten termin wydłużyć – oczywiście w porozumieniu z organem podatkowym. Wśród takich szczególnych okoliczności wymienić można nieobecność osoby odpowiedzialnej czy bardzo duża ilość danych do przekazania.

Za niedopełnienie obowiązku przekazania plików JPK na żądanie organu podatkowego przewidziano karę porządkową w wysokości do 2.800 zł.

 

Programy dla firm gotowe na JPK

Generowanie plików JPK jest szybkie i proste, jeżeli podatnik stosuje odpowiedni program komputerowy. Systemy przystosowane do wymagań Jednolitego Pliku Kontrolnego, takie jak m.in. oprogramowanie InsERT, nie tylko pozwalają sprawnie stworzyć i przesłać do organu podatkowego odpowiedni plik – są też zawsze gotowe na zmiany w przepisach. Twórcy tych programów są zawsze na bieżąco z planami ustawodawcy, dzięki czemu mogą wprowadzić modyfikacje odpowiednio wcześniej.

Warto też pamiętać, iż raz na jakiś czas zmieniają się wersje struktur JPK – wprowadzane są w nich różnego rodzaju zmiany. Podatnik użytkujący wysokiej jakości oprogramowanie dla firm gotowe na JPK nie musi martwić się o prawidłowość w tym zakresie – wystarczy, że wykonuje zalecane aktualizacje, a program będzie umożliwiał tworzenie plików zgodnych z przepisami.

 

Programy dla firm gotowe na JPK – zobacz naszą ofertę

Czytaj też: Kara 300 zł za brak przeglądu kasy fiskalnej już w październiku 2018 r.