Długo wyczekiwane kasy fiskalne na smartfony wciąż są rozwiązaniem przyszłości – nie można ich jeszcze kupić ani w żaden inny sposób z nich korzystać. Znamy za to rządowy projekt rozporządzenia, które bardzo mocno ogranicza możliwość stosowania kas wirtualnych. W zasadzie tylko do jednej branży!

Kasy fiskalne na smartfony od miesięcy wzbudzają ogromne zainteresowanie przedsiębiorców. Kasy w formie oprogramowania instalowane na urządzeniach mobilnych ułatwiłyby wielu użytkownikom prowadzenie sprzedaży. Częste pytania podatników zdążyli już nawet wykorzystać oszuści, zajmujący się „sprzedażą” rzekomych kas wirtualnych – w rzeczywistości są to jedynie próby wyłudzenia pieniędzy lub danych osobowych.

 

Kasy fiskalne na smartfony – nowe przepisy

Niestety, wszystko wskazuje na to, iż kasy fiskalne na smartfony to rozwiązanie, które zarezerwowane będzie tylko dla wąskiej grupy podatników. Obecnie kas wirtualnych nie ma jeszcze na rynku. Przedsiębiorcy korzystają wyłącznie ze sprzętowej formy urządzeń rejestrujących. Pojawił się jednak projekt przepisów regulujących kwestię możliwości korzystania z kas wirtualnych.

Projekt z 10 marca 2020 r. rozporządzenia w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL), przewiduje możliwość stosowania kas fiskalnych na smartfony przez świadczących usługi:

1) przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140);

2) wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.12.0);

3) związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49.42.11.0);

4) transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0);

5) transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, międzymiastowego, ogólnodostępnego (PKWiU 49.39.11.0);

6) transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.21.0);

7) transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.10.0);

8) transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi (PKWiU 49.39.20.0);

9) transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.10.11.0);

10) transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.10.12.0);

11) transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.30.11.0);

12) transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.30.12.0);

13) pozostałego transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (PKWiU 50.30.19.0);

14) transportu lotniczego regularnego krajowego pasażerskiego (PKWiU 51.10.11.0);

15) transportu lotniczego nieregularnego krajowego pasażerskiego, z wyłączeniem w celach widokowych (PKWiU 51.10.12.0).

 

Kasy fiskalne na smartfony dla nielicznych

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie w projektowanym brzmieniu, z kas fiskalnych w formie oprogramowania będą mogli korzystać tylko nieliczni. Prawo do ich stosowania obejmie wyłącznie branżę transportową i przewozową. Pamiętajmy jednak, iż obecnie projekt rozporządzenia jest na etapie opiniowania. Zanim przybierze ostateczny kształt i zostanie opublikowanych w Dzienniku Ustaw, mogą w nim zostać wprowadzone różne zmiany.

Jedno jest pewne – dopóki nowe rozporządzenie nie zostanie opublikowane, a przepisy nie wejdą w życie, nie ma na rynku czegoś takiego jak kasy fiskalne na smartfony. Jeśli ktoś chce ci je sprzedać, jest oszustem! Gdy rozwiązania te rzeczywiście pojawią się na rynku, z pewnością zostaniemy o tym poinformowani przez samych producentów.

 

Czytaj też: Kasa online w działalności gastronomicznej – jak interpretować przepisy