Mechanicy,wulkanizatorzy i właściciele stacji paliw mieli zakupić kasy fiskalne online istosować je w swoich działalnościach od 1 stycznia 2019 r. Nowych urządzeńwciąż jednak nie ma na rynku. Ten stan rzeczy wynika z przedłużającego sięprocesu legislacyjnego nowelizacji ustawy o VAT – projekt tego aktu prawnegowciąż czeka na zatwierdzenie przez Sejm. Sprawdź, co dalej z kasami fiskalnymionline i czy warto wymieniać obecne urządzenia na tzw. kasy gotowe na online.

Przedsiębiorcy prowadzący stacje paliw, warsztaty samochodowe i stacje wulkanizacyjne już od ponad roku przygotowywani są na konieczność zakupu kas fiskalnych online od 1 stycznia 2019 r. Wprowadzenie urządzeń przesyłających dane o transakcjach i nie tylko do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szafa Krajowej Administracji Skarbowej miało poprawić ściągalność podatków i pomóc w wykrywaniu poważnych nadużyć.

Już od dnia 7 lipca 2018 r. wiadomo dokładnie, jak powinny być zbudowane i jakie wymagania muszą spełniać urządzenia online’owe. Wtedy to bowiem weszło w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych,którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2018 r. poz. 1206). Mimo to kas fiskalnych online na półkach serwisów fiskalnych jak nie było, tak nie ma.

Dlaczego jeszcze nie ma kas fiskalnych online

Brak urządzeń fiskalnych nowego typu nie wynika jednak z opieszałości producentów. Aby mogli oni uzyskiwać potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar dla kas online’owych, konieczne jest opublikowanie w Dzienniku Ustaw jeszcze jednego aktu prawnego. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach wpłynął do Sejmu 27 kwietnia 2018 r. Od tamtej pory wciąż czeka na ostateczne zatwierdzenie. Dopiero wprowadzone mocą tego aktu prawnego zmiany w ustawie VAT otworzą producentom furtkę do wprowadzania na rynek kas fiskalnych online.

Dopóki ustawa nowelizacyjna nie wejdzie w życie, Prezes GUM nie ma podstaw prawnych do wydania homologacji kasie online’owej. Projekt ustawy nie może bowiem stanowić podstawy do ustalenia w postępowaniu o wydanie decyzji potwierdzającej, że kasa spełnia kryteria określone dla urządzenia fiskalnego. Przepisy obowiązujące aktualnie w ogóle nie przewidują istnienia Centralnego Repozytorium Kas oraz urządzeń online’wych.

A co z kasami „gotowymi na online”?

Przedsiębiorcy przekonani o ciążącym na nich obowiązku stosowania kas fiskalnych online’owych od 1 stycznia 2019 r.poszukują rozwiązań, dzięki którym mogliby spełnić nowy wymóg. Ze względu na brak na runku urządzeń online’wych, decydują się na zakup kas promowanych jako„gotowe na online”. Choć w rzeczywistości są to po prostu urządzenia spełniające obecne wymogi, ich producenci zapewniają, iż „kasy te staną się online’owe” – wystarczą tylko niewielkie modyfikacje. Niestety takie przedstawienie sprawy wprowadza podatników w błąd i skłania ich do wydatku,którego wcale nie muszą ponosić.

Nawet jeśli kasa fiskalna spełnia warunki określone przez obecne przepisy, nie oznacza to, iż spełnia lub jest bliska spełniania warunków, które będą obowiązywały w nowym stanie prawnym. Przeciwnie, gdy ustawa nowelizacyjna w końcu wejdzie w życie, kasa „gotowa na online” będzie musiała zostać poddana ponownemu badaniu – tym razem pod kątem możliwości komunikacji z CRK, wystawiania e-paragonów itp. Dopiero po uzyskaniu nowej homologacji urządzenie takie będzie mogło zostać uznane za kasę fiskalną online. Jednakże stanie się to możliwe dopiero po wejściu w życie nowelizacji ustawy o VAT.

Kasy fiskalne online – czy przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

Proces legislacyjny ustawy nowelizacyjnej trwa już bardzo długo. Nawet jeśli zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw jeszcze w 2018 r., czas uzyskiwania potwierdzenia prezesa GUM jest zbyt długi, aby ktokolwiek mógł kupić kasę online’ową do 1 stycznia 2019 r. Należy więc spodziewać się przesunięcia terminu obowiązkowego wprowadzenia nowego typu urządzeń przez poszczególne branże.

Dopóki ustawa nowelizacyjna nie wejdzie w życie w ostatecznym kształcie, na podatnikach nie ciąży obowiązek wymiany kas na urządzenia online’owe. Mechanicy, wulkanizatorzy i stacje paliw mogą więc dalej bez przeszkód i zgodnie z obowiązującymi przepisami stosować posiadane obecnie kasy fiskalne.

Aktualizacja!

W dniu 4 stycznia 2019 r. ustawa o kasach fiskalnych wciąż jest na etapie projektu. Nie weszła w życie w planowanym terminie – oznacza to więc, że nie objęto obowiązkiem stosowania kas online’owych pierwszej grupy przedsiębiorców. Producenci wciąż nie mogą uzyskiwać potwierdzeń Prezesa Głównego Urzędu Miar dla urządzeń fiskalnych online, kas takich nie ma więc jeszcze na rynku. Czekamy na opublikowanie nowego aktu prawnego w Dzienniku Ustaw.

Zobacz też: Faktura do paragonu wyłącznie z NIP-em nabywcy – sprawdź, od kiedy!