Wkrótce na rynku pojawią się kasy fiskalne online – na te urządzenia nowego typu polscy przedsiębiorcy czekają już od ponad roku! Na posiedzeniu Podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego ustalono nowe terminy wprowadzenia kas online przez poszczególne branże. Do listy tej włączono też zupełnie nową czynność. Sprawdź, jakie zmiany zostaną wprowadzone w projekcie tzw. ustawy o kasach online.

Wreszcie doczekaliśmy się postępu w pracach nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Projekt tego aktu prawnego w kwietniu 2018 r. trafił do Sejmu, w czerwca przeszedł pierwsze czytanie – i na tym zatrzymał się jego proces legislacyjny. Spodziewano się wejścia w życie znowelizowanych przepisów jeszcze jesienią 2018 r. Projektowane regulacje wskazywały bowiem, iż pierwsza grupa podatników będzie musiała stosować kasy fiskalne online od 1 stycznia 2019 r.

Prawie do końca stycznia jednak o kasach fiskalnych online można było tylko pomarzyć. Proces legislacyjny ustawy nie ruszył nawet o krok do przodu. Temat ten został poruszony na posiedzeniu Podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego, które odbyło się 29 stycznia 2019 r. Zaproponowano m.in. nowe terminy wprowadzenia obowiązku stosowania kas online przez określone branże.

Nowe terminy dla kas fiskalnych online

Zmiany rozpatrywało Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Propozycje poprawek zgłosili poseł Wiesław Janczyk – przewodniczący komisji oraz Biuro Legislacyjne Sejmu. Terminy wprowadzenia kas fiskalnych online przez poszczególne branże mają być przesunięte o rok. Ponadto do listy czynności, których wykonywanie obligować będzie do posiadania kasy online’owej, dodano sprzedaż węgla.

Planowane terminy wprowadzenie kas fiskalnych online:

1 stycznia 2020 r. – stacje paliw, warsztaty samochodowe i punkty wulkanizacyjne

1 lipca 2020 r. – hotele, lokale gastronomiczne i składy węgla

1 stycznia 2021 r. – fryzjerzy, kosmetyczki, kosmetolodzy, prawnicy, lekarze, firmy budowlane i kluby fitness

Przesunięto też o pół roku termin, po którym kasy fiskalne z papierową kopią paragonu nie będą uzyskiwały już homologacji. Według projektowanych przepisów ma to być 30 czerwca 2019 r.

Kasy fiskalne online – od kiedy?

Zmodyfikowane przepisy o kasach online mają wejść w życie 1 marca 2019 r. Zanim jednak ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, projekt musi wrócić do Komisji Finansów Publicznych. Stąd musi znów trafić do Sejmu i przejść pozostałą część procesu legislacyjnego.

Jeśli ustawa nowelizacyjna rzeczywiście wejdzie w życie 1 marca 2019 r., producenci urządzeń będą mieli pełną podstawę do ubiegania się o potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar dla kas online’owych. Znają już bowiem wymogi dotyczące nowych urządzeń – zostały one określone w obowiązującym już od lipca 2018 r. rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2018 r. poz. 1206).

Zobacz też: Przekroczenie limitu 20.000 zł – kiedy wprowadzić kasę fiskalną w 2019 r.?