Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, w przyszłym roku producenci kas fiskalnych z elektroniczną kopią nie będą już mieli możliwości wprowadzenia tych urządzeń do obrotu. Niektórzy podatnicy niepokoją się, że termin ten jest równoznaczny wymianą kasy na online dla wszystkich branż. Czy w użytkowaniu kasy online, 2023 rok przyniesie tak radykalne zmiany? 

Kasy fiskalne online 2023 a ustawa o VAT

Niepokój wśród podatników wzbudziły terminy, które pojawiły w ustawie o VAT. Z zapisów tego dokumentu wynika bowiem, że producenci nie uzyskają już potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar o spełnianiu funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii po 31 grudnia 2022 r. Z kolei potwierdzenia dla kas rejestrujących z papierowym zapisem były wydawane na okres do dnia 31 sierpnia 2019 r. Czy w takim razie w 2023 r. podatnicy będą musieli masowo wymienić kasy starego typu na kasy online? Czy kasy online 2023 staną się obowiązkowe? Tylko w niektórych w przypadkach.

Wspomniane terminy oznaczają, że kasy z elektroniczną kopią oraz z papierowym zapisem nie będą w 2023 wprowadzane do obrotu. Nie oznaczają natomiast, że nie będzie można stosować tych urządzeń, jeśli będą działać bez zarzutu – podatnicy bez obaw będą mogli korzystać z nich przez kolejne miesiące. Mogą pojawić się jednak dwie sytuacje, w których zakup kasy online w 2023 r. będzie konieczny, nawet dla przedsiębiorców, którzy nie znaleźli się na liście obowiązkowej wymiany urządzeń. Pierwsza, gdy urządzenie zostanie wyeksploatowane, druga – gdy zaistnieje konieczność wymiany pamięci. W starych kasach z papierową kopią paragonu nie jest to możliwe.

Nowe kasy online 2023 stopniowo wypełnią firmy

Urządzenia nowego typu, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas wypełnią polskie firmy stopniowo i jednocześnie stopniowo będą znikać z rynku tradycyjne wersje kas. Producenci nie będą już wypuszczać do sprzedaży kas z elektronicznym i papierowym zapisem kopii. Gdy sprzęty te ulegną wyeksploatowaniu, przedsiębiorcy zastąpią ja kasami online’owymi i w obiegu zostaną tylko te ostatnie.

A co w sytuacji, gdy nasza kasa fiskalna wymaga wymiany już teraz? Warto mieć na uwadze, że wkrótce produkcja wspomnianych wcześniej urządzeń się skończy. Zakup kasy online w 2022 r. będzie więc najlepszym wyborem długoterminowym.

Czy można wyrzucić nieodebrany paragon?