Choć wymiana kas fiskalnych na urządzenia online’owe ma przebiegać stopniowo, na niektóre branże ustawodawca planuje nałożyć obowiązek terminowego wprowadzenia nowych urządzeń. Najwcześniej obejmie on mechaników, wulkanizatorów oraz stacje paliw. Sprawdź, czym są kasy online’owe, ile będą kosztowały i kto będzie musiał je zakupić do końca 2018 r.

Już wkrótce wejdą w życie przepisy dotyczące kas fiskalnych online – nowoczesnych urządzeń spełniających zupełnie nowe wymagania określone przez ustawodawcę. Głównym celem zmian jest wprowadzenie kas posiadających techniczną możliwość przesyłania danych w sposób ciągły i automatyczny do Centralnego Repozytorium Kas – systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Kasy fiskalne online będą spełniały też inne funkcje – nowością będzie emisja e-paragonów obok tradycyjnych dokumentów papierowych, a także wymóg posiadania przez kasy możliwości współpracy z terminalem płatniczym.

Wymiana kas fiskalnych na urządzenia online’owe

Zmiany zostaną wprowadzone na mocy ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Obecnie projekt tego aktu prawnego z 11 grudnia 2017 r. jest na etapie opiniowania – jednak należy spodziewać się, iż już wkrótce zostanie on opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Wymiana kas fiskalnych na urządzenia online’owe nie będzie wymagana od razu. Wielu podatników będzie mogło użytkować posiadane obecnie urządzenia aż do końca okresu ich eksploatacji. Kasy fiskalne „starego” typu wycofywane będą z użytku stopniowo. Urządzenia z papierową kopią paragonu będą uzyskiwały homologacje tylko do końca 2018 r., natomiast kasy z kopią elektroniczną – do końca 2022 roku.

Kasa fiskalna online dla mechanika i stacji paliw już w 2018 r.

W przypadku przedsiębiorców działających w niektórych branżach ustawodawca przewidział jednak wprowadzenie obowiązku wymiany kasy fiskalnej na urządzenie online’owe w określonych terminach.

Jako pierwszą obowiązek tej obejmie branżę motoryzacyjną i paliwową. Zgodnie z projektem ustawy, podatnicy dokonujący dostawy benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych, a także świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, będą musieli stosować kasy fiskalne online od 1 stycznia 2019 r.

W praktyce oznacza to konieczność zakupienia, zgłoszenia w urzędzie skarbowym i zafiskalizowania kasy jeszcze w 2018 r., tak aby 1 stycznia 2019 r. urządzenie było gotowe do ewidencjonowania sprzedaży.

Kasy online’owe dla mechaników i stacji paliw – kiedy się pojawią

Obecnie urządzenia online’owe nie są jeszcze dostępne na polskim rynku. Aby producenci mogli rozpocząć proces projektowania nowych kas, muszą być dla nich ustalone ostateczne kryteria techniczne. Firmy czekają więc na opublikowanie odpowiednich aktów prawnych. Tego z kolei można spodziewać się w najbliższych tygodniach.

Pierwsze kasy i drukarki fiskalne działające online zapewne pojawią się na rynku w drugiej połowie 2018 r. Warsztaty i stacje paliw będą wtedy mogły zacząć rozglądać się za odpowiednim urządzeniem. Warto zrobić to odpowiednio wcześniej – nowe funkcjonalności kas będą bowiem wymagały zaznajomienia z nimi wszystkich operatorów urządzeń. Trzeba też pamiętać, iż obowiązek wymiany kas w 2018 r. obejmie bardzo dużą grupę przedsiębiorców – wszystkie stacje paliw, wszyscy mechanicy i wszyscy wulkanizatorzy będą bowiem musieli zaopatrzyć się w nowe urządzenia. Aby uniknąć problemów związanych z deficytem najpopularniejszych modeli kas, warto zakupić je nawet kilka miesięcy przed 1 stycznia 2019 r.

Kasa online’owa – ile będzie kosztować

Wymiana kasy fiskalnej to niewątpliwie spory koszt dla mechaników, wulkanizatorów i stacji paliw. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy w związku z dodaniem nowych funkcjonalności urządzenia online’owe będą droższe od kas oferowanych obecnie. Producenci zapewniają jednak, iż nawet jeśli cena kas fiskalnych online będzie wyższa niż urządzeń „starego” typu, to będzie to różnica maksymalnie 200-300 zł. Z kolei np. firma Posnet zadeklarowała, iż koszt zakupu kasy online’owej nie będzie wyższy niż koszt dostępnych obecnie na rynku kas fiskalnych z elektroniczną kopią paragonu.

Co więcej, twórcy projektu ustawy nowelizacyjnej przewidzieli wprowadzenie możliwości skorzystania z ulgi na zakup kasy dla podatników wymieniających urządzenie w określonych terminach ze względu na nowy obowiązek. Maksymalna kwota takiego odliczenia lub zwrotu ma wynosić aż 1.000 zł. Z możliwości tej będą mogli skorzystać nawet podatnicy, którzy już wcześniej taką ulgę uzyskali.

Aktualizacja!

W dniu 4 stycznia 2019 r. ustawa o kasach fiskalnych wciąż jest na etapie projektu. Nie weszła w życie w planowanym terminie – oznacza to więc, że nie objęto obowiązkiem stosowania kas online’owych pierwszej grupy przedsiębiorców. Producenci wciąż nie mogą uzyskiwać potwierdzeń Prezesa Głównego Urzędu Miar dla urządzeń fiskalnych online, kas takich nie ma więc jeszcze na rynku. Czekamy na opublikowanie nowego aktu prawnego w Dzienniku Ustaw.

Zwolnienia z kas fiskalnych – nowe przepisy od 1 stycznia 2018 r.