Proces legislacyjny ustawy o kasach online wkrótce dobiegnie końca. Znamy już terminy obowiązkowej wymiany kas dla poszczególnych branż. Wiemy też, do kiedy będzie można kupować urządzenia z papierową kopią paragonu. Sprawdź, jakie zmiany zostały zatwierdzone przez Sejm i dowiedz się, kiedy musisz wymienić swoją kasę na online’ową.

Dnia 15 maja 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Kasy fiskalne online, o których mówi się od ponad 3 lat, wkrótce pojawią się więc na półkach serwisów fiskalnych. Nowy akt prawny ma wejść w życie 1 maja 2019 r. Jednak na uzyskanie homologacji dla urządzeń online’owych producenci nie będą musieli czekać aż tak długo – gdy tylko ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, zyskają oni podstawę prawą do wprowadzania na rynek nowych kas.

 

Zmiany w terminach – kasy online

Zachowano większość zmian obecnych w poprzednim projekcie ustawy. Dla przedsiębiorców nie stanowi więc nowości obszerna lista branż, zobowiązanych do wymiany kas na urządzenia online’owe w określonych terminach. Zmieniono za to termin, po którym potwierdzeń Prezesa Głównego Urzędu Miar nie będą już uzyskiwać urządzenia najstarszego typu – kasy fiskalne z papierową kopią paragonu.

Poprzedni projekt ustawy nowelizacyjnej przewidywał możliwość uzyskiwania przez kasy z kopią papierową homologacji do końca czerwca 2019 r. Ostatecznie jednak zdecydowano się przesunąć ten termin o 2 miesiące – zgodnie z uchwalonymi przepisami, potwierdzenia GUM kasy te będą mogły uzyskiwać do 31 sierpnia 2019 r. Natomiast kasy fiskalne z elektroniczną kopią paragonu – do 31 grudnia 2022 roku.

 

Branże, które wymienią kasy na online’owe

Uchwalona przez Sejm ustawa zachowuje terminy wymiany kas na urządzenia online’owe dla poszczególnych branż, znane z poprzedniej wersji projektu tego aktu prawnego. Branże wymienią kasy zgodnie z następującym harmonogramem:

1 stycznia 2020 r. – usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, a także sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych.

1 lipca 2020 r. – usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

1 stycznia 2021 r. – usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Po co kasy online’owe

Wprowadzenie na rynek urządzeń fiskalnych przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas – systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – ma ułatwić analizę transakcji dokonywanych przez polskich podatników, a co za tym idzie wykrywanie nadużyć podatkowych. Kasy online’owe mają wpłynąć na ograniczenie szarej strefy i zwiększenie wpływów z podatków do Skarbu Państwa.

Urządzenia te mają działać na takiej samej zasadzie, jak obecne kasy. Podatnik będzie im jednak musiał zapewnić stały dostęp do sieci teleinformatycznej, tak by mogły przesyłać dane do CRK w sposób automatyczny. Ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z ulgi na kasę dla podatników wymieniających obecnie użytkowany sprzęt na kasy online’owe ze względu na nałożony na nich obowiązek.

 

Zobacz też: Przekroczenie limitu 20.000 zł. – kiedy wprowadzić kasę fiskalną w 2019 r.?