Zatwierdzona w Sejmie i Senacie, ustawa o kasach online wreszcie została podpisana przez prezydenta. Oznacza to, iż lada dzień polscy podatnicy będą mogli kupić kasy fiskalne nowego typu. Wraz z nową ustawą wejdzie też w życie nowe rozporządzenie w sprawie odliczania. Dowiedz się, kiedy zmienione przepisy zaczną obowiązywać i kto będzie mógł skorzystać z ulgi na kasę online.

Wkrótce na półkach salonów sprzedaży pojawią się pierwsze kasy fiskalne online. Przedłużający się w nieskończoność proces legislacyjny nowego aktu prawnego wprowadzającego kasy fiskalne online wreszcie dobiegł końca. Dnia 3 kwietnia 2019 r. ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Nowy akt prawny wejdzie w życie 1 maja 2019 r. Wraz z nim zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Pierwsze branże wymienią obecnie stosowane urządzenia na kasy online’owe w terminie 1 stycznia 2020 r. Obowiązkowa wymiana kas obejmie wtedy mechaników, wulkanizatorów oraz właścicieli stacji paliw. Kolejne branże wprowadzą kasy online’owe w terminach 1 lipca 2020 r. i 1 stycznia 2021 r.

 

Kasy fiskalne online od 1 maja 2019 r.

Nowe urządzenia fiskalne wyglądem i obsługą nie będą różnić się od tych, które znamy obecnie. Ich najważniejszą funkcją nadal będzie ewidencjonowanie sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, drukowanie paragonów, raportów fiskalnych itp. W przeciwieństwie jednak do urządzeń stosowanych obecnie, kasy fiskalne online będą przesyłały informacje o transakcjach, przeglądach technicznych itp. do Centralnego Repozytorium Kas. Ten prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zaawansowany system teleinformatyczny będzie analizował dane z kas pod kątem prawidłowości rejestrowanych transakcji.

Producenci kas fiskalnych już od dawna znają wymogi dotyczące urządzeń nowego typu. Zostały one określone w akcie prawnym, który obowiązujące już od lipca 2018 r. – rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2018 r. poz. 1206). Kasy online’owe nie mogły być jednak wprowadzone na rynek bez zmian w ustawie o VAT oraz ustawie – Prawo o miarach. Wejście w życie nowych przepisów otworzy producentom drogę do uzyskiwania homologacji dla kas online’owych.

 

Nowa ulga na kasę online od 1 maja 2019 r.

Zasady odliczania ulgi na kasę fiskalną zmienią się z dniem 1 maja 2019 r. Przede wszystkim, ulga ma przysługiwać wyłącznie przy zakupie kasy online’owej. Na urządzenia „starego” typu odliczenie nie będzie przysługiwało. Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy rozpoczynający pracę z kasą oraz przedsiębiorcy, których ustawa nowelizacyjna objęła obowiązkiem wymiany kasy na online’ową w określonym terminie.

Warunkiem uzyskania ulgi do 700 zł na kasę online’ową będzie:

  • Terminowa fiskalizacja urządzenia online’owego
  • Rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży w określonym ustawowo terminie
  • Przekazanie do urzędu skarbowego kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty oraz kopii raportu dobowego, potwierdzającego rozpoczęcie ewidencji sprzedaży

 

Nie zmieni się za to kwota ulgi. Od 1 maja 2019 r. dalej będzie ona wynosiła 90% wartości urządzenia netto, nie więcej niż 700 zł od kasy. Prawo do ulgi będzie można stracić m.in. w przypadku niedokonania okresowego przeglądu technicznego w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania.

 

Kasy Posnet w wersji online

Producenci urządzeń fiskalnych są już od dawna przygotowani na wejście w życie nowych przepisów. Firma Posnet przygotowała dwa urządzenia w wersji online: ERGO online oraz Thermal online. Pozytywnie przeszły one wszystkie testy Głównego Urzędu Miar. Czekają już tylko na możliwość uzyskania homologacji i wprowadzenie na rynek.

Posnet podtrzymał stanowisko, zgodnie z którym ceny kas online mają nie ulec zmianie. Urządzenia nowego typu będą kosztowały tyle samo, co ich odpowiedniki z elektroniczną kopią paragonu.

 

Nowość w ofercie! Kasoterminal iPOS duet