Obecne we wszystkich warsztatach samochodowych, punktach wulkanizacyjnych i stacjach paliw, kasy fiskalne online w 2020 r. obowiązkowo zjawią się w tysiącach innych firm. Sprawdź, kto musi wymienić swoje aktualne urządzenie na kasę fiskalną online i do kiedy będzie można jeszcze kupić starsze modele urządzeń.

Zasada ogólna wprowadzona od 1 maja 2019 r. zobowiązuje przedsiębiorców do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Zgodnie bowiem z art. 111 ust. 6 a ustawy o VAT, kasa rejestrująca musi zapewnić połączenie i przesyłanie danych między urządzeniem a Centralnym Repozytorium Kas (CRK). W praktyce oznacza to, iż kasy fiskalne online muszą stosować wszyscy podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Ustawodawca dopuszcza jednak możliwość stosowania „starych” kas, choć nie jest to przywilej dostępny dla wszystkich.

 

Kasy fiskalne online w 2020 r. nie tylko dla mechaników

Ustawa o VAT w brzmieniu obowiązującym w 2020 r. nie nakłada na podatników obowiązku wymiany urządzeń na kasy fiskalne online. Kasy tradycyjne z elektroniczną kopią paragonu będą w sprzedaży aż do końca 2022 roku. Jednak przepisy wprost wyznaczają wyjątki od tej zasady – listę czynności, których wykonywanie zobowiązuje podatnika do zakupu kasy fiskalnej online i wprowadzenia jej w działalności w określonym terminie.

Pierwszą taką grupą byli mechanicy, wulkanizatorzy i właściciele stacji paliw. Podatnicy wykonujący następujące czynności muszą mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2020 r.:

  • usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
  • sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych

Na tych branżach nie kończy się jednak katalog czynności, które obligują przedsiębiorcę do wymiany kasy fiskalnej. W następnej kolejności nowy obowiązek obejmie gastronomię, obiekty noclegowe i składy opału.

 

Kasy fiskalne online w 2020 r. dla gastronomii, hoteli i składu opału

Kolejna grupa podmiotów obowiązkowo wprowadzi w działalności kasy fiskalne online od 1 lipca 2020 r. Wymiana kas w tym terminie obejmie podatników wykonujących następujące czynności:

  • usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
  • sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

Warto przy tym pamiętać, iż kasy fiskalne online od 1 lipca 2020 r. muszą być już zafiskalizowane i gotowe do rejestrowania sprzedaży. Za urządzeniem należy więc rozejrzeć się odpowiednio wcześniej.

Na omówionej powyżej liście nie kończy się katalog czynności, których wykonywanie zobowiąże podatnika do wymiany urządzenia na kasę fiskalną online w 2020 r. Od 1 stycznia 2021 r. kasę online’ową będą musieli mieć lekarze, dentyści, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki, a także właściciele firm budowlanych i klubów fitness. W praktyce wprowadzenie obowiązku od początku 2021 r. zmusi tych podatników do zakupu kas fiskalnych online jeszcze w roku 2020 r. Czym wcześniej wybiorą odpowiedni sprzęt, tym mniej narażają się m.in. na braki najpopularniejszych modeli w serwisach fiskalnych.

 

Zobacz też: Kiedy obowiązkowe kasy online dla lekarzy i stomatologów?