Wprowadzenie na rynek kas fiskalnych online to nie jedyna zmiana, jaka została wprowadzona od 1 maja 2019 r. Użytkownicy urządzeń fiskalnych muszą dostosować się do nowej matrycy stawek VAT, czyli przeprogramować wszystkie posiadane kasy. Sprawdź, do kiedy trzeba to zrobić i poznaj nowe oznaczenia stawek.

Dnia 1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816). Polscy przedsiębiorcy od wielu miesięcy oczekiwali opublikowania tego nowego aktu prawnego, regulującego m.in. kwestię użytkowania kas fiskalnych online. Projekt rozporządzenia zmieniał się wielokrotnie. Kontrowersje wzbudzał m.in. pomysł rządu na wprowadzenie wymogu wydania nabywcy paragonu fiskalnego przed zapłatą – na szczęście ostatecznie z niego zrezygnowano.

Nowe rozporządzenie to też zmiany w matrycy stawek VAT dla kas fiskalnych. W § 6 ust. 1 pkt 5 tego aktu prawnego znalazły się wytyczne dotyczące przypisywania poszczególnych stawek VAT odpowiednim literom.

 

Kasy do zmiany – nowa matryca stawek VAT w 2019 r.

Wszystkie kasy fiskalizowane od 1 maja 2019 r. muszą mieć wprowadzone stawki VAT według nowych wytycznych. Natomiast urządzenia zafiskalizowane przed tą datą muszą zostać przeprogramowane. Przedsiębiorcy mają na to czas do 31 lipca 2019 r. Co ważne, wymóg ten dotyczy wszystkich kas fiskalnych – zarówno urządzeń online’owych, wysyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, jak i kas z elektroniczną oraz papierową kopią paragonu. Odpowiednią regulację w tym zakresie znajdujemy w § 59 nowego rozporządzenia:

§ 59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

 

Zmiana stawek VAT możliwa jest po wydrukowaniu raportu dobowego. Przeprogramowanie stawek może zostać wykonane samodzielnie przez użytkownika – nie ma obowiązku wzywania w tym celu serwisanta kasy. Jeśli jednak użytkownik woli skorzystać z usługi specjalisty, serwisy służą w tym względzie pomocą.

 

Nowa matryca stawek VAT w kasach fiskalnych:

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia:

§ 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:

(…)

5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,

f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

 

Zmiana oznaczeń literowych dla stawek VAT to obowiązek spoczywający na podatniku, ale nasz zespół serwisantów jest do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu: 600 035 559

 

Kasy fiskalne online: Prezydent podpisał ustawę!