Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych online ograniczają w czasie możliwość uzyskiwania homologacji przez kasy fiskalne z dwiema rolkami papieru kasowego, czyli urządzenia z papierową kopią paragonu. Sprawdź, do kiedy będzie można kupować tego typu sprzęt i dlaczego dla niektórych branż jest to obecnie zupełnie nieopłacalne.

Planowana już od 2016 roku reforma systemu kasowego w Polsce zobliguje wszystkich podatników do wymiany kas fiskalnych na urządzenia działające online, czyli przesyłające dane o transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas. Jednak wbrew obawom wielu przedsiębiorców, proces ten będzie przebiegał stopniowo. Ustawodawca przewidział jednak konkretne terminy, w których stosowanie kas fiskalnych „starego” typu przestanie być możliwe.

Zmiany zostaną wprowadzone mocą ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Znamy już projekt tego aktu prawnego – określa on terminy wymiany kas dla poszczególnych grup podatników oraz możliwość uzyskiwania homologacji dla dwóch typów urządzeń – kas z elektroniczną oraz z papierową kopią paragonu.

 

Wymiana kas z papierową kopią paragonu

Kasy i drukarki fiskalne z dwiema rolkami papieru kasowego są dziś wciąż popularnym modelem urządzeń. Wielu podatników stosuje takie kasy, a zadrukowane rolki kopii paragonów przechowuje w odpowiednich warunkach przez 5 lat od zakończenia roku, w którym upłynął termin płatności podatku z danej sprzedaży – zgodnie z ustawowym obowiązkiem.

Jednak kasy fiskalne z papierową kopią paragonu to pierwszy typ urządzeń, które ustawodawca chce wycofać z ogólnego użytkowania. W dobie postępującej cyfryzacji, wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, Centralnego Repozytorium Kas i innych systemów gromadzących dane o dokonywanych przez podatników operacjach i transakcjach dane w postaci wydruku nie spełniają wymogów nowoczesnych systemów i uniemożliwiają organom podatkowym skuteczną kontrolę rozliczeń podatkowych. Urządzenia tego typu już teraz uważane są za technologicznie przestarzałe, a w niedługim czasie zostaną zupełnie wycofane z użytku.

Jednak część podatników będzie mogła stosować posiadane kasy aż do momentu zapełnienia pamięci fiskalnej. Co więcej, kasy fiskalne z papierową kopią paragonu wciąż będą dostępne na rynku.

 

Homologacje kas z papierową kopią – tylko do końca 2018 r.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, okres ważności potwierdzeń Prezesa Głównego Urzędu Miar dla kas i drukarek fiskalnych z papierową kopią paragonu ma zostać ograniczony do końca 2018 r. Ostatni kwartał 2018 r. będzie więc ostatnim momentem na zgodny z przepisami zakup i fiskalizację urządzenia tego typu. Od 1 stycznia 2019 r. nie będzie to już możliwe.

Urządzenia będzie można swobodnie użytkować. Projekt ustawy nowelizacyjnej przewiduje jednak pewne ograniczenie – w przypadku zapełnienia pamięci fiskalnej jej wymiana nie będzie możliwa. W takim wypadku użytkownik kasy z papierową kopią paragonu będzie musiał zakupić nowe urządzenie – kasę online lub kasę „starego” typu z elektroniczną kopią paragonu.

Wyjątek mają stanowić przypadki, w których pamięć fiskalna ulegnie uszkodzeniu – w takiej sytuacji możliwa będzie jej wymiana.

 

Branże zobowiązane do stosowania kas online

Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z projektowanymi przepisami część podatników będzie musiała rozpocząć stosowanie kas online’owych w określonych terminach. Najwcześniej obowiązek ten obejmie podatników świadczących usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne, a także dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych – od 1 stycznia 2019 r. Podatnicy świadczący usługi budowlane i gastronomiczne kasy online będą musieli stosować od 1 lipca 2019 r. Natomiast firmy świadczące usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, fitness oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania – od 1 stycznia 2020 r. Szczególnie w przypadku pierwszej grupy zakup kasy fiskalnej z papierową kopią paragonu byłby zupełnie nieopłacalny, ponieważ do końca 2018 r. podatnicy ci będą musieli zakupić kasy fiskalne online.

 

Twórcy projektu przewidzieli dłuższy termin użytkowania kas fiskalnych „starego” typu z elektroniczną kopią paragonu. Urządzenia te będą mogły uzyskiwać homologacje do końca 2022 roku.

 

Obecnie ustawa nowelizacyjna wciąż jest w fazie projektu. Należy więc spodziewać się, iż przed ostatecznym opublikowaniem w Dzienniku Ustaw mogą zostać w niej wprowadzone jeszcze jakieś zmiany.

 

Czytaj też: Nowy projekt nowelizacji dot. kas fiskalnych online w 2018 r.