Wkrótce kolejna branża wymieni obecne kasy na urządzenia nowej generacji. Kasy online w gastronomii staną się obowiązkowe od 1 lipca 2020 r. Sprawdź, jakich konkretnie działalności dotyczy nowy wymóg i czy możesz skorzystać z ulgi na kasę online.

Wprowadzenie kas fiskalnych online dla większości podatników nie wiąże się z żadną rewolucją. Obecnie mają oni do wyboru dwa typy urządzeń – tradycyjne kasy fiskalne z elektroniczną kopią paragonu oraz kasy fiskalne online. Urządzenia online’owe zostały wyposażone w funkcję przesyłania danych o transakcjach w sposób ciągły i automatyczny do Centralnego Repozytorium Kas (CRK).

 

Gastronomia na cenzurowanym

Ministerstwo Finansów wyznaczyło jednak tzw. branże wrażliwe, wykazujące zwiększone ryzyko nadużyć podatkowych. Wśród nich znalazła się m.in. branża gastronomiczna. Wyznaczona do wymiany kas na urządzenia online’owe w drugim etapie, gastronomia obowiązkowo wprowadzi nowe kasy do 1 lipca 2020 r.

Kasy online w gastronomii jako wymóg zostały wprowadzone mocą art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. W przepisie tym czytamy:

Art. 145b. 1. Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

(…)

2) do dnia 30 czerwca 2020 r. – do:

a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

 

Warto przy tym podkreślić, iż kasy online w gastronomii staną się obowiązkowe dla podatników spełniających łącznie dwa warunki:

  • Świadczą usługi związane z wyżywieniem
  • Świadczą usługi w stacjonarnych placówkach gastronomicznych

Oznacza to, iż wymóg stosowania kas fiskalnych online od 1 lipca 2020 r. nie dotyczy m.in. sprzedawców żywności w sklepach spożywczych, a także mobilnej gastronomii. Z drugiej strony jednak wystarczy, by piekarnia serwowała klientom kawę do ciastek, by została uznana za stacjonarną placówkę gastronomiczną świadczącą usługi związane z wyżywieniem.

 

Kasy online w gastronomii

Producenci urządzeń fiskalnych zadbali, aby popularne i cenione modele kas dostępne były także w wersji online’owej. Właściciele lokali gastronomicznych mogą więc (w większości przypadków) po prostu zamienić swoje kasy na ich online’owe odpowiedniki.

Kasy online w gastronomii to m.in. znane i chętnie wykorzystywane w tej branży Posnet BINGO Online, Novitus MAŁA Online, Elzab K10 czy Posnet ERGO.

 

Ulga na kasy online w gastronomii

Podatnicy wymieniający kasy na urządzenia online’owe ze względu na nałożony na nich obowiązek, mogą skorzystać z ulgi na kasę. Odliczenie takie wynosi 90% ceny zakupu urządzenia, nie więcej jednak niż 700 zł na każdą kasę. Co ważne, prawo do ulgi przysługuje nawet przedsiębiorcom, którzy już wcześniej skorzystali z takiego odliczenia przy rozpoczęciu ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy z elektroniczną lub papierową kopią paragonu.

 

Zobacz też: Kasy fiskalne online w 2020 r. – co się zmienia?