Wybrane branże mają obowiązek stosować kasy fiskalne online w wyznaczonych terminach. Część z nich już wyposażyła przedsiębiorstwa w nowoczesne urządzenia do rejestrowania sprzedaży. Wielu podatników zrobi to natomiast w najbliższej przyszłości. Kto musi wymienić kasy fiskalne zgodnie z aktualnym harmonogramem i stosować je już w 2021 r.?

Kasy online to nowoczesne urządzenia rejestrujące. Pojawiły się w sprzedaży w maju 2019 r. – część podatników obowiązkowo musiała wprowadzić je do użytkowania 1 stycznia 2020 r.

Kolejne branże zostały wyznaczone do wymiany kas już kilka miesięcy później. Harmonogram uległ jednak zmianie, a terminy dla następnych etapów zostały przesunięte. Kto musi wymienić kasy fiskalne w 2021 r. zgodnie z aktualnym harmonogramem?

 

Warsztaty samochodowe i stacje paliw już stosują kasy online

Warsztaty samochodowe, punkty wulkanizacyjne i stacje paliw załapały się na planowy termin wymiany kas na online, czyli początek 2020 r. Przedsiębiorcy kupili nowoczesne urządzenia jeszcze przed końcem roku, tak żeby wdrożyć je zgodnie z wyznaczoną datą. Aktualnie każdy mechanik czy wulkanizator, który startuje z działalnością, musi od razu stosować kasę online. Pierwsza transakcja powinna zostać zarejestrowana właśnie z wykorzystaniem tego urządzenia.

 

Kto musi wymienić kasy fiskalne w kolejnych etapach?

Jeżeli chodzi o listę usług, które objęte są obowiązkiem stosowania kasy online, to pozostała ona bez zmian. Modyfikacji uległy jednak terminy – zostały przesunięte o 6 miesięcy w stosunku do pierwotnych planów. Kto musi wymienić kasy fiskalne i kiedy? Jak wygląda aktualny harmonogram na 2021 e.?

 

Branże hotelarska, gastronomiczna oraz sprzedaż węgla – 1 stycznia 2021 r.

Podatnicy, którzy prowadzą stacjonarne placówki gastronomiczne i świadczą usługi związane z wyżywieniem, także sezonowo, muszą wymienić kasy fiskalne do 1 stycznia 2021 r. Data ta dotyczy także branży usług krótkotrwałego zakwaterowania, a więc hoteli i pensjonatów. Objęła również sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

Kto musi wymienić kasy fiskalne do 1 lipca 2021 r.

1 lipca 2021 r. to nowy termin, w którym kasy fiskalne musi wymienić kilka dużych branż.

Obowiązek wdrożenia nowoczesnych kas online w tym czasie obejmuje przedsiębiorców świadczących usługi:

  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • fryzjerskie,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • fitness – związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Wyznaczone terminy wprowadzenia kas są graniczne, nie można więc dopełnić tego obowiązku później, ponieważ grozi to konsekwencjami, np. utratą prawa do ulgi na kasy online.

Jednak jeżeli otwieramy np. salon fryzjerski lub kancelarię już teraz, możemy kupić urządzenie online’owe wcześniej. Tak naprawdę na tym etapie zakup kasy lub drukarki z elektroniczną kopią paragonu po prostu się nie opłaca. Jeżeli wiemy, że nasze usługi są objęte obowiązkiem wymiany na online, lepiej od razu wyposażyć się sprzęt nowego typu. Nawet jeśli oznacza to zakup i wdrożenie z dużym wyprzedzeniem.

 

Ulga na kasę online w deklaracji VAT – jak odliczyć?