Rozpoczynasz pracę z kasą fiskalną? A może wymieniasz urządzenie na online’owe ze względu na wymóg ustawodawcy? Sprawdź, jak prawidłowo rozliczana jest ulga na kasę online w deklaracji VAT – jakie pola musisz wypełnić i jak w praktyce skorzystać z odliczenia!

Ulga na kasę fiskalną wynosi 90% ceny zakupu netto urządzenia – nie więcej niż 700 zł. Obecnie prawo do takiego odliczenia przysługuje wyłącznie na kasy online. W praktyce więc ulga ta zawsze wynosi 700 zł – nie ma bowiem na rynku urządzeń online’owych, które byłyby na tyle tanie, by 90% ich ceny stanowiło kwotę poniżej tego limitu.

 

Ulga na kasę online w deklaracji VAT

Czynni podatnicy VAT uwzględniają przysługującą im ulgę w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K za miesiąc lub kwartał, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie lub za okresy kolejne. Żadne przepisy nie wyznaczają limitu w tym zakresie – odliczenia ulgi na kasę online można dokonywać nawet przez kilka okresów, niekoniecznie następujących po sobie. Można też zrobić to jednorazowo.

Przepisy, które weszły w życie już w 2019 r. sprawiły, iż ulga na kasę online w deklaracji VAT jest prostsza do odliczenia niż kiedykolwiek wcześniej. Szczegółowo omówiono tę kwestię w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820).

 

Metody odliczania ulgi na kasę online

Podstawowym sposobem na wykorzystanie ulgi jest pomniejszenie podatku należnego o przysługującą kwotę. W tym celu należy uzupełnić poz. 52 deklaracji VAT-7/VAT-7K. Natomiast w nowych deklaracjach JPK_V7M/V7K służyć do tego będzie pole P_49.

Jak wcześniej wspomniano, odliczanie ulgi można „rozbić” na kilka okresów rozliczeniowych. To rozwiązanie szczególnie wygodne dla podatników, którzy zwykle wykazują podatek do zapłaty w niewielkiej kwocie. Zamiast wnioskować o zwrot z urzędu skarbowego, mogą oni przez dwa lub nawet kilka okresów rozliczeniowych płacić mniejszy podatek.

Podatnik może też skorzystać z drugiej metody. Może odliczyć ulgę w całości, nawet jeśli przysługująca mu kwota jest wyższa niż różnica pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym. Wtedy powstaje nadwyżka ulgi nad podatkiem. Można ją wykazać na dwa sposoby:

  • jako kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Aby ją wykazać, w deklaracji VAT-7/VAT-7K należy wypełnić poz. 55, 56 i 62. Natomiast w plikach JPK_V7M/V7K – pola P_52, P_53 oraz P_62.
  • do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek w SKOK, której jest członkiem. W deklaracji VAT-7/VAT-7K należy wypełnić poz. 55, 56 i 57. Natomiast w JPK_V7M/V7K – pola P_52, P_53 oraz P_54.

 

Ulga na kasę online w deklaracji VAT może być wykazana także przez podatników, którzy kiedyś kupili urządzenie, spełnili określone wymogi, jednak do tej pory nie skorzystali ze swojego prawa. Dotyczy to także kas z elektroniczną i papierową kopią paragonu, jeśli zostały zakupione i rozpoczęto ich użytkowanie w poprzednim stanie prawnym. Liczy się data rozpoczęcia ewidencjonowania.

 

Kasa online dla hotelu