Zapewnienie kasie fiskalnej online stałego połączenia z internetem jest jednym z podstawowych obowiązków podatnika posiadającego urządzenie połączone z Centralnym Repozytorium Kas. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z konsekwencjami. Czy mandat za brak internetu w kasie fiskalnej dostaniesz także wtedy, gdy utrudnienia z dostępem do sieci to wina operatora? Sprawdź, co na to przepisy!

Internet w kasie online – obowiązek podatnika

Kasy online są obecnie jedynym dostępnym typem urządzeń rejestrujących (obok tzw. kas wirtualnych, zarezerwowanych dla wąskiego grona podatników). Wprawdzie przedsiębiorcy, którzy przed 1 stycznia 2023 r. stosowali kasy z elektroniczną kopią paragonu, mogą ich dalej używać, jednak nie kupią już tego rodzaju sprzętu.

Przedsiębiorca, który kupił kasę online, musi w pierwszej kolejności pomyśleć o sposobie, w jaki urządzenie to będzie połączone z CRK. Zasadniczo powinien zapewnić urządzeniu stałe łącze, zgodnie z art. 111a ust. 3 ustawy o VAT:

Art. 111a
(…)
3. Kasy rejestrujące łączą się z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w sposób, który zapewnia:

1) przesyłanie danych z kas rejestrujących do Centralnego Repozytorium Kas w sposób bezpośredni, ciągły, zautomatyzowany lub na żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej;

2) przesyłanie poleceń z Centralnego Repozytorium Kas do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas, i ich odbiór przez te kasy:

a) związanych z fiskalizacją kasy rejestrującej,

b) obejmujących określenie:
– sposobu i zakresu przesyłania danych z tej kasy, 
– sposobu pracy kasy rejestrującej,

c) zapewniających prawidłowość pracy kasy rejestrującej.

Ważne! Gdy kasa online nie ma dostępu do internetu, pojawia się w niej komunikat: „błąd kom. z rep.” – oznacza on błąd komunikacji z Centralnym Repozytorium Kas.

Mandat za brak internetu w kasie fiskalnej

Brak dopełnienia obowiązku połączenia kasy z CRK wiąże się z konsekwencjami. Przede wszystkim stanowi ono naruszenie warunków użytkowania kas fiskalnych online i wiąże się z koniecznością zwrotu ulgi w wysokości 700 zł za nabycie tej kasy (o ile oczywiście przedsiębiorca z takiego odliczenia skorzystał). Ponadto podatnikowi grozi mandat za brak internetu w kasie fiskalnej.

Oczywiście brak dostępu do sieci nie zawsze wynika z zaniedbania czy celowego działania podatnika. Czasem wina leży po stronie operatora lub jest wynikiem awarii, trudności na łączach itp. W takiej sytuacji przedsiębiorca dalej powinien rejestrować sprzedaż na kasie online. Nie grozi mu mandat za brak internetu w kasie fiskalnej, jeśli postąpi zgodnie z procedurą opisaną w art. 111 ust. 3ab ustawy.

Awaria internetu a kasa online – co robić

Zgodnie z art. 111 ust. 3ab ustawy:

3ab. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia, o którym mowa w art. 111a ust. 3:

1) czasowo – podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn;

2) trwale – podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych z naczelnikiem urzędu skarbowego odstępach czasowych.

Jak wynika z powyższego przepisu, chwilowy brak internetu nie wymaga przerwania sprzedaży. Podatnik musi jednak przywrócić połączenie z CRK jak najszybciej, gdy tylko odzyska dostęp do internetu.

Jeśli z różnych przyczyn nie może zapewnić kasie online stałego dostępu do sieci, powinien wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o możliwość przesyłania danych w określonych odstępach czasowych. W praktyce urząd wyznacza taki przesył np. raz dziennie, gdy przedsiębiorca może połączyć swoją kasę z internetem.

Od 2024 r. nie musisz już przechowywać faktur! System KSeF zrobi to za Ciebie!